Gepubliceerd op 13 december 2016

Smart industry begint bij jezelf

smart industryWie wil niet graag slim produceren? Het maximale uit mensen en machines halen? De marges op zijn producten vergroten. Snel het laaghangend fruit plukken, geld verdienen. Dat heeft een naam: Act-in. Expert in het smarter maken van productieprocessen.

Act-in levert daartoe zelf ontwikkelde software voor de maakindustrie. Het maakt de productieprocessen van zijn klanten slimmer door middel van het (laagdrempelige) integrale beheersysteem MES, RTI genaamd. Het registreert de status van een machine; is hij in productie, staat hij stil, gaat er iets fout. Zowel de operators die de machines bedienen als het management krijgen van deze systemen dezelfde informatie, om het productieproces optimaal te beheersen en de hoogst mogelijke marges te kunnen halen. RTI vertaalt technische signalen in bruikbare informatie voor elk niveau, om zowel de machine zelf als het productieorderproces optimaal te kunnen aansturen c.q. verbeteren.

Lean produceren

“Wij monitoren met onze software productieprocessen en adviseren waar zij efficiënter kunnen werken”, legt operational director Gursel IIhan van Act-In uit. “Het gaat in de industrie overal om ‘lean’ produceren, vanaf het moment dat de orders in ERP worden ingebracht totdat de producten in het magazijn belanden.” Alles met het oog om in een keer goed te produceren en op het juiste tijdstip alle informatie beschikbaar te hebben in een papierloze werkomgeving.

Kostprijs per eenheid

Veel bedrijven zijn in goede tijden gefocust op omzet, zegt hij. “Maar je kunt beter inzicht ontwikkelen in de kostprijs per producteenheid. We hebben klanten die hun uitval met 60% hebben gereduceerd met de Act-in software, wat direct reflecteert in een daling van de kostprijs per eenheid en een toename van de flexibiliteit. In crisistijd betekent dit ondanks een lage omzet een beter rendement. Productieverlies draagt sterk bij aan improductiviteit en het financiële verlies met een mogelijke impact op de leverbetrouwbaarheid. Het reduceren van verliezen betekent minder kosten en meer productie in dezelfde tijd. Los betekenen al die data nog niks, maar door data slim te combineren en hier betekenisvolle informatie van te maken in een rapportage, worden zij dé tool om je productieproces mee aan te sturen en de juiste besluiten te kunnen nemen.”

Smarter en efficiënter

Act-in is actief in Nederland, Duitsland, België en Tsjechië. Zowel in Tsjechië als in Nederland bevinden zich ontwikkelafdelingen die de basisproducten voor Act-in maken. Adviseurs van Act-in vertalen de wensen van het klantenveld in productuitbreiding/-aanpassing om zo voorop te lopen in de MES-markt. Act-in heeft een modulaire gebruikersvriendelijke oplossing voor bedrijven die afhankelijk van hun ambitieniveau kan worden ingezet. Orders worden eenvoudig ingelezen vanuit ERP en gefinetuned om te bepalen op welke machine zij het beste kunnen worden geproduceerd. Dit wordt digitaal weergegeven op beeldschermen, zodat de operator ziet welke producten hij in welke volgorde moet maken. De planning ziet vervolgens hoeveel mensen er nodig zijn voor een bepaalde productielocatie. De operator ziet ook hoe dat proces in detail verloopt. Instructies worden getoond op het moment dat de operator ze nodig heeft. De kwaliteitsmanager kan meekijken en meten met het oog op audits, want het systeem geeft de waarborg dat conform de kwaliteitsnormen wordt geproduceerd. Door automatische detectie worden productiefouten direct op het beeldscherm weergeven. Doordat je kunt zien hoe vaak een bepaalde melding voorkomt, bij welke machine en tijdens welke shift, kun je eenvoudig achterhalen waarom het fout ging.

Niet harder maar slimmer werken

Nu is voorkomen beter dan genezen en dus streeft Act-in ernaar om al actie te ondernemen voordat een machine ermee stopt. “Ons credo is niet harder maar slimmer werken. Wij leveren generieke software die voor alle sectoren bruikbaar is. Smart industry begint bij jezelf en wij helpen je daarbij.” «

Act-In BV – www.act-in.com

Tekst: Van Zandvoort Communicatie // Fotografie: Sjef Frijns

Onze partners