Gepubliceerd op 11 mei 2017

Werkgevers Service Punt Parkstad:hulp bij duurzame invulling vacatures

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zonder baan. Parkstad Limburg telt er ruim 13.000, die als werkzoekende geregistreerd staan bij de acht gemeenten van deze stadsregio. Samen met het bedrijfsleven werkt het Werkgevers Service Punt (WSP) Parkstad aan duurzame oplossingen, door de competenties van deze mensen te koppelen aan de behoefte tot invulling van laagdrempelig (productie)werk bij werkgevers.

WSP Parkstad nam het voortouw en ziet dat nu ook het bedrijfsleven zelf met initiatieven en ideeën komt. Waardoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan de slag kunnen. “Wij willen als strategisch partner van bedrijfsleven en de overheid meedenken in HR-vraagstukken. Met name als het mensen betreft die onder de WSW of de Participatiewet vallen”, verduidelijkt Martin de Beer, voorzitter WSP Parkstad en wethouder Economie en Arbeidsmarkt bij de gemeente Heerlen. “Wij werken vraag- en behoeftegericht, met één gezicht naar de arbeidsmarkt.”

Nieuwe concepten
De maatschappij en dus de arbeidsmarkt veranderen. Per 31 maart dit jaar vielen in Parkstad 9176 mensen onder de Participatiewet en 3875 mensen onder de SW. “Hun behoefte aan werk matcht echter niet altijd met de vacatures”, stelt Theo van Kroonenburg, algemeen directeur WSP Parkstad, vast. “Dus bouwen we samen met werkgevers nieuwe concepten. Wij helpen werkgevers om anders na te denken over de invulling van vacatures, zodat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen. Als we samen met de gemeenten die mensen arbeidsfit maken, kunnen zij die stap met succes maken en naar vermogen in het arbeidsproces participeren. Wij brengen daartoe hun kwaliteiten in beeld en kijken samen met bedrijven waar en hoe zij kunnen worden ingezet.”

Hulpmiddelen
Van Kroonenburg noemt schoonmaken als voorbeeld. Niet iedereen is voor elk aspect van dat vak geschikt. Door opsplitsing kun je bijvoorbeeld drie mensen op basis van hun sterke punten aan het werk zetten. Dus als een werkgever meedenkt en zijn verantwoordelijkheid neemt, wordt niet alleen diens economisch belang maar ook het sociaal belang gediend. Want ook mensen met een arbeidshandicap kunnen dan worden geplaatst. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld loonkostensubsidie krijgen, hulp bij werkplekaanpassingen, een no-riskpolis bij ziekte. “We willen zo de drempel verlagen om deze mensen in dienst te nemen”, zegt Martin de Beer.

Koudwatervrees
De koudwatervrees om SW-ers in dienst te nemen, is vaak te wijten aan onwetendheid. Wie krijg ik over de vloer? Is er begeleiding, hoe zit dat financieel en kan die man/vrouw dat werk wel aan? “Wij helpen werkgevers en laten hen nadenken over bijvoorbeeld hun productiefaciliteiten”, aldus Theo van Kroonenburg. Zo kijken WSP Parkstad en Emma Shoes samen naar de mogelijkheden voor een aparte afdeling met geschikt werk voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. “Dat is werk dat we nu in de regio kunnen houden, waardoor deze mensen werkervaring kunnen opdoen en kunnen werken naar vermogen.”

Zo zijn er meer duurzame samenwerkings-concepten met werkgevers. Met bedrijven die willen uitbreiden, maar ook met bedrijven die zich nieuw willen vestigen. “Wij kijken of we mensen kunnen voorsorteren naar bepaalde functies en of bedrijven rekening kunnen houden met de competenties van deze mensen”, aldus Martin de Beer.

Sprinc
Het bedrijfsleven pakt het WSP-initiatief goed op. Sprinc, het werkgeversplatform van Parkstad met 112 werkgevers, omarmt de doelen van het WSP en onderschrijft de noodzaak om als werkgevers iets te doen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Samen met WSP Parkstad maakt Sprinc bedrijven bewuster van wat er op de arbeidsmarkt gebeurt. Met dank ook aan de masterclasses van het WSP, dat met best practices werkgevers laat zien hoe de maatschappij verandert en hen inspireert om daarin een rol te spelen, van elkaar te leren, creatief te zijn en grenzen te verleggen. «

WSP Parkstad
www.wspparkstad.nl

Tekst: René van Zandvoort / Fotografie: Sjef Frijns

Onze partners