Gepubliceerd op 11 december 2017

Voorkom werkstress!

Wist u dat ongeveer een derde van het ziekteverzuim een mentale oorzaak heeft? Werkgevers nemen allerlei maatregelen om fysieke risico’s zo veel mogelijk te voorkomen. Maar het voorkomen van psychische risico’s heeft nog altijd minder de aandacht, terwijl aandacht geven aan mentale risico’s al snel winst oplevert. En met aandacht geven heb ik het niet over gratis fruit in de kantine, direct contact opnemen met de zieke of de arboarts eropaf sturen. Dan ben je namelijk al te laat. Je moet er veel eerder bij zijn!

Wanneer een medewerker zich mentaal minder sterk begint te voelen is dat voor de medewerker bijzonder vervelend. Maar ook de omgeving heeft er direct mee te maken. Je ziet vaak dat er meer conflicten ontstaan, het werk wordt minder goed opgepakt, er wordt meer geklaagd en gemopperd. Een groot deel van het mentale verzuim wordt veroorzaakt door werkstress en werkdruk.

En laat ik even vooropstellen dat het ervaren van werkstress echt iets anders is als het druk hebben op je werk!

Werkdruk is een relatief begrip. De een heeft enige werkdruk nodig om te kunnen presteren, voor de ander is iets al snel te veel.

Zolang werklast in evenwicht is met de belastbaarheid van de medewerker is er niks aan de hand. Die werklast kan door iedereen echter anders worden ervaren, omdat de belastbaarheid van werknemers weer afhankelijk is van persoonlijke kenmerken (denk bijvoorbeeld aan assertiviteit, perfectionisme, conflicthanteringsgedrag, sociale vaardigheden) en de situatie waarin de werknemer verkeert, thuis of op het werk.

Is er structureel sprake van een disbalans, dan kunnen problemen ontstaan.

Als een werknemer zich door psychische problemen ziek meldt, duurt dit verzuim vaak langere tijd. Het signaleren en bespreekbaar maken van (verzuim wegens) psychische klachten is moeilijk. Veel leidinggevenden zijn afwachtend en spreken de medewerker niet aan op het verzuim of de mogelijke oorzaken. Maar: met ‘goed bedoelde verwaarlozing’ bereikt u niets. Een snelle en directe aanpak kan in veel gevallen langdurig verzuim voorkomen. Dus ga in gesprek! Denk eraan ‘even rust is goed, met rust laten nooit’.

Daarnaast kun je veel maatregelen treffen, denk hierbij bijvoorbeeld aan:

• Stel paal en perk aan de hoeveelheid overwerk;
• Maak het werk leuker, door taakroulatie, -verbreding of -verrijking;
• Vergroot waar mogelijk de regelmogelijkheden (autonomie) van werknemers;
• Bied training aan op het gebied van stressbestendigheid en weerbaarheid;
• Introduceer een mental health check om inzicht te krijgen in iemands psychische gesteldheid;
• Bevorder een open cultuur, waarin openhartig kan worden gesproken over arbeidsconflicten, maar ook over de afstemming tussen thuis en werk;
• Houd regelmatig functioneringsgesprekken waar dan ook de mogelijkheden, loopbaanwensen en inzetbaarheid van de werknemers aan de orde komt;
• Bied medewerkers scholing en training aan waardoor zij beter kunnen voldoen aan de eisen die het werk aan hen stelt;
• Vergeet daarbij de leidinggevenden in het bedrijf niet, een goede training in managementvaardigheden kan het kader in staat stellen hun managementstijl af te stemmen op de behoeften van de medewerkers;
• Verbeter de organisatie van het werk (zoals de samenwerking tussen afdelingen en leidinggevende structuur)

Ellen Sinke, eigenaar HR Consultancy B.V.
www.hr-consultancy.nl

Onze partners