Gepubliceerd op 11 juni 2021

Alles wat je moet weten over preventief medisch onderzoek

Als werkgever ben je verplicht om goed voor je werknemers te zorgen. Dit is overigens niet alleen belangrijk voor je werknemers, maar ook voor de werkgever zelf. Als je werknemers zich namelijk niet goed voelen, is de kans groot dat je als werkgever tegen verscheidene problemen gaat oplopen. Zo is de kans bijvoorbeeld groot dat je problemen krijgt met de productie, maar ook met verzuim en dat is natuurlijk niet wenselijk. Omwille van die reden is het zeker een aanrader om je werkgevers regelmatig de optie te geven tot een PMO onderzoek. Maar wat is het precies? In dit artikel gaan wij daar wat dieper op in. Vervolgens bespreken wij wat het verschil is tussen dit onderzoek en een PAGO. Daarna gaan we in op de vraag of een dit onderzoek verplicht is. Daarna vertellen wij hoe jij de juiste uitvoerders van het onderzoek kunt vinden.

Wat is het precies?

PMO is een afkorting van preventief medisch onderzoek. Tijdens een PMO onderzoek worden de gezondheidsrisico’s van de medewerkers in kaart gebracht. Daarbij wordt overigens niet alleen de focus gelegd op de gezondheidsrisico’s op het werk, maar ook die van het persoonlijke leven. Daar kan namelijk een verbintenis tussen zijn, want de leefstijl heeft ook invloed op hoe een medewerker op het werk is. Het punt is dat daar met veel onderzoeken geen rekening wordt gehouden, maar met een PMO dus wel. Stel je voor dat je een medewerker hebt die heel ongezond eet en heel slecht slaapt. Dan heeft dit natuurlijk direct effect op de prestaties die geleverd worden op het werk. Bij dit onderzoek wordt dus een verbinding gelegd, maar er wordt ook gekeken naar de risico’s die het werk met zich meebrengen.

Wat is het verschil met een PAGO?

Welnu, er is dus ook een verschil tussen dit onderzoek en een PAGO onderzoek. In dit gedeelte zullen we die verschillen even in kaart brengen. We hadden het er in de vorige alinea al even over dat een PMO onderzoek zich richt op de gezondheidsrisico’s die te maken hebben met het werk en het privéleven. Dit is dus een groot verschil met een PAGO, want daarbij wordt de focus alleen gelegd op gezondheidsrisico’s die kunnen ontstaan tijdens het werk. Alle aspecten die met het privéleven van doen hebben worden dan buiten beschouwing gelaten. In principe kan dus gesteld worden dat het een een veel uitgebreider onderzoek is. Er wordt dan ook meer de focus gelegd op individuele medewerkers en de gezondheidsrisico’s alwaar zij mee te maken kunnen hebben, maar er worden ook tips gegeven over het verbeteren van de gezondheid.

Is pmo verplicht?

Veel werkgevers vragen zich af of een dergelijk onderzoek verplicht is. Het korte antwoord daarop is, ja! Maar er zijn wel enkelen nuances aan te brengen en er is ook enige toelichting vereist. In de arbowet wordt namelijk aangegeven dat de werkgever verplicht is om een werknemer in staat te stellen om zich regelmatig te laten onderzoeken. Dus dat is een harde verplichting, maar er staat niet precies in wat voor onderzoek dit moet zijn. Het mag dus ook een PAGO zijn, maar het punt is dat de meeste werkgevers toch voor het preventieve medische onderzoek gaan. Dit komt omdat deze uitgebreider is en veel meer zaken aan bod brengt en dat is natuurlijk een zeer mooi gegeven te noemen. Je hebt dus zelf de keuze, maar om de zoveel tijd is het verplicht om dit aan te bieden aan je medewerkers. Dit is overigens ongeacht de omvang van je bedrijf.

De juiste uitvoerder uitzoeken (pmo verplicht?)

Het is weliswaar verplicht om dit aan te bieden aan je personeel, maar je mag uiteraard wel kiezen met welke uitvoerder van het onderzoek jij het liefst in zee wil gaan. Maar hoe vind jij nu de juiste uitvoerder van het onderzoek? Dan is het in principe handig om met verschillende aspecten rekening te houden. Verschillende factoren kunnen namelijk een rol spelen bij het maken van de juiste keuze. Daarbij kun je denken aan het type bedrijf. In de ene branche kan de focus meer liggen op fysiek onderzoek, terwijl in andere soorten branches eerder mentale problemen kunnen ontstaan.

Gelukkig is er een handige manier om de juiste uitvoerder te kiezen. Je kunt dan namelijk gebruikmaken van HR navigator. Je kunt dan vragenlijsten invullen en op basis daarvan is het veel gemakkelijker om de juiste uitvoerder van het onderzoek te vinden.

Bronnen
https://www.arboned.nl/nieuws/het-verschil-tussen-een-pmo-en-een-pago

Verschil PMO en PAGO

PAGO

Onze partners