Gepubliceerd op 30 juni 2020

Werken in een bedrijfshal? 4 voordelen van een industriële stofafzuiger

Werk jij in een bedrijfshal? Bij veel industriële productieprocessen komen stoffen vrij, van schaven, schuren, slijpen, boren, frezen, polijsten, het zagen van hout, kunststof en metaal en bij processen als lassen, snijden en smelten. De stoffen die hierbij vrijkomen zijn schadelijk voor de gezondheid en werkgevers moeten maatregelen treffen om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen tot een minimum te beperken. De industriële stofafzuiger kan hierbij goed van pas komen, want inademing brengt immers gezondheidsrisico’s met zich mee.

Stofafzuiging bij de bron

Door het vrijgekomen stof en rook direct bij de bron af te zuigen werkt de industriële stofafzuiger effectief en beschermend. Je kunt niet voorkomen dat er stof en rook vrijkomt bij bepaalde productieprocessen. Het is belangrijk om vrijkomend stof direct bij de bron aan te pakken om het werkklimaat te verbeteren, gezondheidsrisico’s te voorkomen of minimaliseren en de werkomgeving schoon te houden. Je voorkomt dat het stof zich verspreidt en dat medewerkers en machines overbodig worden blootgesteld aan stof.

Voorkomen van gezondheidsrisico’s

Met een industriele luchtreiniger zorg je ervoor dat jouw medewerkers zo min mogelijk worden blootgesteld aan stof en rook dat vrijkomt tijden verschillende industriële productieprocessen. Stof is een verzamelnaam voor deeltjes die gemakkelijk door de lucht worden meegevoerd. In bijna iedere bedrijfshal is stof aanwezig en komt het vrij door de processen. Deeltjes die ontstaan door verbranding worden rook genoemd. Niet alle soorten stof zijn schadelijk, maar vaak wel hinderlijk. Hinderlijk stof kan de ogen, huid en luchtwegen al irriteren en leiden tot bijvoorbeeld eczeem. Ook bevorder je de bedrijfsveiligheid in het algemeen omdat stof kan leiden tot brand- en explosiegevaar.

Verbeteren van het werkklimaat

Als er alleen hinderlijk stof vrijkomt tijdens de werkzaamheden is dit wellicht niet schadelijk voor de gezondheid, maar het is voor je medewerkers niet prettig om in deze omstandigheden te werken. Je lost dit probleem eenvoudig op door het vrijgekomen stof direct af te zuigen. Hierdoor komt het niet in de ogen, op de huid en in de luchtwegen en longen en kan jouw personeel zich ongestoord op de werkzaamheden richten.

Langere levensduur van apparatuur

Ten slotte kan stof schadelijk zijn voor de apparatuur in de bedrijfshal. Vooral bij elektronische componenten kan stof zorgen voor snellere slijtage en beschadigingen aan de apparatuur. Hierdoor gaat je kostbare apparatuur wellicht minder lang mee dan jij ingecalculeerd hebt en is het te vroeg alweer tijd voor een investering. Door de werkomgeving stofvrij te houden vergroot je de levensduur van jouw apparatuur.

Onze partners