Gepubliceerd op 23 juli 2020

Tips om als MKB bij te dragen aan een circulaire economie

Een circulaire economie. Je hebt er vast wel eens van gehoord, maar wat betekent het eigenlijk? Een circulaire economie is een van de termen waarover gesproken wordt als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Verantwoord en duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker voor de overheid, maar ook voor klanten. Wij geven in dit artikel handige tips voor MKB om circulair te ondernemen.

Wat is een circulaire economie?

Bij een circulaire economie wordt zoveel mogelijk afval gerecycled, waardoor producten herbruikbaar zijn. Afval is niet langer afval, maar een herbruikbare grondstof. Een circulaire economie is een systeem waarbij de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd.

MKB afval scheiden

Elk bedrijf in Nederland is verplicht om bedrijfsafval te scheiden. Ook MKB zijn zelf verantwoordelijk voor een goede afvalscheiding. Om al je MKB afval op een goede manier in te zamelen is het nodig om alle afvalstromen binnen je bedrijf in kaart te brengen. Vervolgens kan er een afvalplan gemaakt worden.

Tips om bij te dragen aan een circulaire economie

Een goede afvalscheiding is voor bedrijven essentieel om bij te dragen aan een goede recycling van producten en grondstoffen. Probeer het restafval zo veel mogelijk te beperken door alle afvalstromen te scheiden. Hieronder geven we tips voor een betere afvalscheiding binnen je bedrijf.

  • Zorg ervoor dat er voor elke afvalstroom een afvalcontainer aanwezig is, zodat elke afvalstroom bij de bron gescheiden kan worden. Nog geen afvalcontainers? Regel per afvalstroom een rolcontainer op Bedrijfsafval.nl.
  • Houd afvalstromen strikt gescheiden om een vervuilde stroom te voorkomen.
  • Geef duidelijk aan welk afval in welke container weggegooid mag worden.
  • Verwijder persoonlijke afvalbakken onder bureaus. Zo voorkom je dat er onnodig veel afval bij het restafval komt. Laat je collega’s lopen naar centrale afvalcontainers waar elke afvalstroom gescheiden kan worden.
  • Communiceer binnen je bedrijf waarom afvalscheiding zo belangrijk is.

Onze partners