Gepubliceerd op 26 maart 2021

60 jaar met vertrouwen bouwen op Hoffmann

Bedrijfsrecherche, forensisch onderzoek, ICT-security en strategisch risicomanagement.

Fraude, cybercriminaliteit, vernieling, diefstal, ongewenste intimiteiten of pesten: iedere werkgever wil dat voor zijn. Toch komt het helaas veel voor op de werkvloer. Vaak wordt de kennis en ervaring van Hoffmann ingezet voor een onderzoek naar aanleiding van een melding,  om de schade te beperken maar ook zeker om toekomstige problemen te voorkomen. Corona maakt gedrag van medewerkers echter minder zichtbaar en daardoor is ongewenst gedrag soms extra moeilijk te herkennen. Neem bijvoorbeeld het vele thuiswerken. Medewerkers krijgen materialen in bruikleen, waarvan het eerder ondenkbaar was dat dit mee naar huis werd genomen en contacten lopen vooral online. Tegelijkertijd leggen de veranderingen in werkwijzen soms opeens een al jarenlang spelende misstand bloot en zorgen actuele ontwikkelingen dat slachtoffers van discriminatie en intimidatie zich eerder melden. Fraude- en integriteitsonderzoeker Dirk Rozendaal en gedragswetenschapper en onderzoeker Elke Weijkamp zien daardoor een groeiende vraag naar de inzet van Hoffmann.

Dirk Rozendaal: ‘Veiligheid is een breed begrip en allesbepalend voor een goede bedrijfsvoering. Bij een zichtbare ondermijning van veiligheid in organisaties wordt al snel contact gezocht met een specialist als Hoffmann. Dit geldt voor kwesties als fraude en integriteit, maar ook voor onder andere cyberveiligheid, risicomanagement en screeningen.’ Hoffmann heeft de kennis en ervaring in huis om bedrijfsprocessen te beschermen tegen ondermijnende activiteiten en bestaande problemen effectief op te lossen. Elke Weijkamp wordt naast het uitvoeren van repressieve onderzoeken vaak preventief ingezet om gewenst gedrag en de bedrijfscultuur in kaart te brengen. ‘Door te onderzoeken waarom gewenst gedrag (nog) niet plaatsvindt, kunnen gerichte aanbevelingen worden geboden  ter bevordering van een veiligere bedrijfscultuur. Hier worden de medewerkers altijd nauw bij betrokken, zij weten immers het best hoe het er dagelijks aan toe gaat en wat redenen zijn om bepaald gedrag wel of niet te vertonen. Het grootste deel van de medewerkers heeft ook zeker niet de intentie om niet te doen wat er van hen wordt verwacht, maar hebben hier blijkbaar goede redenen voor. Pas als deze bekend zijn, kunnen knelpunten worden aangepakt. Gedrag bestaat uit meer dan alleen wéten wat er van je wordt verwacht. Motivatie, gelegenheid en de huidige situatie kunnen veel invloed hebben.’

De brede benaderingswijze van preventieve en repressieve onderzoeken maakt Hoffmann de steun en toeverlaat van veel bedrijven en organisaties als het gaat om het voorkomen en beheersen van het ondermijnen van bedrijfsresultaten door het bewust of onbewust fout handelen van medewerkers en leidinggevenden. Het verkeerd aansturen van de bedrijfscultuur kan namelijk grote gevolgen hebben. Gelegenheid maakt de dief en voorkomen is beter dan genezen, zijn in de dagelijkse praktijk, rake spreekwoorden.

Een scherp oog, luisterend oor en een rechtvaardig hart om de bedrijfscultuur te beschermen

Elke Weijkamp: ‘De bedrijfscultuur en voorbeeldgedrag zijn grote factoren bij het voorkomen van fraude, diefstal en corruptie. Dit geldt ook bij pesten, ongewenste intimiteiten of agressie. Het ondermijnt het functioneren van de medewerkers en kan zowel voor individuen als de gehele organisatie veel schade aanrichten. Er is een belangrijke rol weggelegd voor het definiëren en onderzoeken van gewenst gedrag en de samenwerking tussen onderzoekers en gedragswetenschappers.

Preventief zet Hoffmann kennis en ervaring in om aan de voorkant sturing te geven aan de bedrijfsstructuur en bedrijfscultuur. Zo voorkom je, volgens Dirk Rozendaal, dat Hoffmann later geroepen moet worden om problemen op te lossen. Maar wanneer dit wel moet kan er binnen 24 uur een repressief onderzoek gestart worden. ‘Als we worden ingezet nadat een incident is ontdekt , voeren we een gedegen en onafhankelijk feitenonderzoek uit. We proberen uiteraard vast te stellen wie het heeft gedaan en wie er nog meer bij betrokken zijn. Maar we kijken ook vooral naar het hoe en waarom het heeft plaatsgevonden. Waarom hebben de interne controles het voorval gemist en waarom heeft iemand het gedaan? Door duidelijk te maken wat er fout gaat en de reden ervan, kun je werken aan een veiligere organisatie.’ Een interim medewerker van Hoffmann kan daarbij helpen, aldus Elke. ‘Hoe goed  een crisis achteraf ook in kaart kan worden gebracht, een open bedrijfscultuur en een veilige werkomgeving vormen de beste basis voor de lange termijn’. Vanuit Hoffmann kan er vanuit projectbasis en interim basis dienstverlening aangeboden worden met als doel een helder beeld te krijgen van een situatie. Door een juiste analyse te maken kunnen oplossingen worden geboden en geïmplementeerd. Dit kan op afstand, maar dus ook door een specialist een periode mee te laten werken in de organisatie.  De adviseurs en trainers werken samen met de opdrachtgever aan een veilige werkomgeving. Ze helpen veilige processen en effectieve controles in te richten en werken aan een veilige en integere cultuur. Elke geeft aan: ‘Gedraag je integer of veilig klinkt eenvoudig, maar de vraag is wat dit daadwerkelijk op de werkvloer betekent. In een open cultuur spreken collega’s elkaar aan, is sociale controle en hulp vanzelfsprekend en vormen vier-ogenprincipes de standaard. Er mag veel meer aandacht worden besteed aan het vertonen van gewenst gedrag wat door de organisatie  dit door de organisatie levendig wordt gehouden.

Cybersecurity & Security Risk Management

‘Bedrijfsinformatie is van grote waarde. Ook voor criminelen.’ Zegt Dirk. In coronatijd wordt alles nog kwetsbaarder. Corona vraagt meer aandacht voor veilige verbindingen en werkprocessen. Zaken die voor Corona vanuit veiligheidsoverwegingen niet thuis mochten worden uitgevoerd, worden dat nu opeens wel. Familieleden luisteren (ongewild) mee met zakelijke besprekingen. Sociale controles die op de werkvloer aanwezig waren, zijn opeens weggevallen. We zien bijvoorbeeld een toename in de meldingen van ongewenst gedrag en seksuele intimidatie. Het is voor bedrijven van belang om aandacht te hebben voor deze veranderingen. Daarnaast staan veel bedrijfsgebouwen deels leeg. Door verminderd toezicht neemt de kans op diefstal en fraude toe. Wij hebben de specialisten, technologie en tools in huis om bedrijfsveiligheid en informatiebeveiliging te optimaliseren. Wordt een organisatie toch slachtoffer van cybercrime, spionage of diefstal, dan staan onze onderzoekers en adviseurs klaar om direct in actie te komen. Zij voorkomen dan direct dat de schade verder kan oplopen.’

Ter afsluiting zegt Elke: Vanuit de vele onderzoeken die wij uitvoeren merken wij dat de samenwerking tussen onderzoekers, gedragswetenschappers en IT-specialisten een zeer waardevolle combinatie is. Wij kunnen wensen en vragen van de klant vanuit veel verschillende invalshoeken benaderen en zo de best passende en onafhankelijke dienstverlening bieden dat zowel op repressief onderzoek als preventief gericht kan zijn. ‘

Onze partners