Gepubliceerd op 28 september 2017

De wettelijke noodzaak van gegevens beveiliging

Zoals u weet is het belangrijk dat persoons gegevens die u met anderen deelt en zelf opslaat veilig zijn. Hoe veilig kunt u deze gegevens opslaan en bewaren zodat deze niet op straat komen te liggen.

In de media is altijd al veel te doen geweest over gegevensbeveiliging. Er zijn diverse producten waarmee een ieder zich kan beveiligen, en vaak denkt men dat dit voldoende is.

Een naderende aanpassing in de wet dwingt personen en bedrijven zich beter voor te bereiden op het beveiligen van gegevens. Dit heeft niet alleen te maken met persoonsgegevens maar ook met medische gegevens, en met opnames uit camerasystemen die bedrijven bij kantoorpanden, winkels etc. hebben hangen. Voor al deze soorten gegevens bestaan regels en wetgeving. Vaak hebben bedrijven geen idee waar ze aan moeten voldoen om dit alles op een rechtmatige manier te regelen.

Een klein stukje wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat inhouden:
De nieuwe wetgeving vergt een nog betere bescherming van de gegevens van uw klanten dan voorheen. Hierbij zal de verantwoordelijkheid liggen bij de bedrijven. Het is van belang dat een bedrijf ten allen tijde kan aantonen dat het de data van personen en klanten veilig heeft opgeslagen. Indien een bedrijf niet aan deze regels voldoet kan het een hoge boete verwachten, tot een maximum van 20 miljoen of 4% van de wereldwijde omzet.

Wij van KCSS kunnen u de zorgen over deze verplichte gegevensbeveiliging uit handen nemen, zodat u zich kunt richten op het runnen van uw bedrijf.
Kort gezegd doen wij het volgende:
• Wij komen bij u langs om te overleggen en te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen
• Wij inspecteren hoe het geregeld is met uw ICT beveiliging
• Wij controleren of uw eventuele gebruik van camera- en andere systemen wettig is
• Wij gaan na in hoeverre u de juiste beveiligingsmaatregelen heeft genomen voor het gebruik van uw wifi.

Met onze Cyber Security Services On Demand (CSS OD) kunnen wij u een compleet beveiligingspakket aanbieden in de vorm van een abonnement.
Ook organiseren wij workshops over gegevensbeveiliging voor u en uw medewerkers. Wij kunnen zulke workshops intern of extern aanbieden.
Bij KCSS krijgt u een veilig gevoel. KCSS regelt het.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlijn van KCSS
Telefoonnummer 010-3074646
Email info@kcss.nl
kcss logo