Gepubliceerd op 21 juni 2019

Werkkapitaalfinancieringen: Hoe zit dat nu?

Financiering van werkkapitaal kent meerdere aspecten

Werkkapitaal, ook wel bedrijfskapitaal genoemd, is het verschil tussen de vlottende activa zoals voorraden, debiteuren en liquide middelen en de vlottende passiva, zijnde crediteuren en overige kortlopende schulden. Massaar: “Als bedrijven groeien, hebben ze vaak te weinig werkkapitaal om die groei te kunnen financieren. Dat komt doordat je als ondernemer veel op rekening verkoopt en je debiteuren niet direct betalen, terwijl je zelf wel weer nieuwe voorraad moet inkopen. Om dit te overbruggen zijn er diverse financieringen mogelijk.”

Factoring als oplossing om je debiteuren te financieren

Massaar gaat eerst dieper in op de materie rondom factoring: “Dat gebeurt onder andere met snel groeiende bedrijven die technisch gezien prima draaien en resultaat maken, maar op een gegeven moment te weinig geld hebben om die groei te kunnen financieren. En als zulke bedrijven in een fase zitten dat ze ‘nog niet veel vet op hun botten hebben’, dan zijn banken niet geïnteresseerd om te financieren, omdat ze het risico te hoog vinden.”

Hoewel je zou verwachten dat de gemiddelde bank een ondernemer met bijvoorbeeld een aantoonbaar debiteurenbestand van tweeënhalve ton gemakkelijk aan een financiering kan helpen, begint het probleem volgens Massaar al met het feit dat de bank geen organisatie heeft om alle debiteuren bij te houden en dus maar een rekening courant krediet verschaft voor een percentage van de gemiddelde debiteurenstand. Massaar: “Als we uitgaan van die debiteurenbestand van tweeënhalve ton, dan zegt de bank: ‘Je krijgt van ons vijftig procent in rekening courant krediet aan financiering.’ Dat betekent dat je een rekening courant krediet krijgt van honderdvijfentwintigduizend euro, waarmee het nog helemaal niet gezegd is dat je de groei kunt financieren.”

Daarom zijn er factoringmaatschappijen opgericht. Bedrijven kunnen hun uitstaande facturen daarheen sturen, waarna er gekeken wordt of de betreffende debiteuren kredietwaardig zijn. Als dat het geval is, krijgt de ondernemer direct negentig procent over het uitstaande debiteurenbestand gefinancierd en de debiteuren betalen de factuur later waarmee de factoringfinanciering wordt ingelost. “Daarmee kun je het redelijk goed beheersbaar maken”, aldus Massaar: “en naarmate je dus groeit en steeds meer facturen verstuurt, krijg je ook automatisch meer financiering. Op die manier is factoring een goede oplossing om je debiteuren te financieren.”

Meer vrijheid met ‘American style factoring’

Naast deze zogenaamde traditionele vorm van factoring is ‘American Style Factoring’ een variant waarbij je je factuur, voor ruim negentig procent van het factuurbedrag, aan de factoringmaatschappij verkoopt. Het betalingsrisico ligt in dat geval formeel ook geheel bij de maatschappij en als ondernemer heb je het grootste deel van je geld en ben je verder van alle sores af.

Deze vorm van factoring is wel duurder. Massaar legt uit waarom: “Dat heeft te maken met het feit dat de factoringmaatschappij alle risico’s op zich neemt. Je betaalt als ondernemer gemiddeld anderhalf procent per maand over je factuurbedrag. Stel dat je een betalingstermijn van negentig dagen hebt, dan ben je vier à vijf procent van je factuurbedrag kwijt. Dat lijkt niet zo veel, maar op jaarbasis heb je het over twintig procent rente. Maar het is wel een manier om snelle groei beheersbaar en financierbaar te houden.”

Het grote voordeel hiervan is dat je als ondernemer in principe geen enkel risico loopt en je kunt voor jezelf bepalen welke factuur je verkoopt en welke factuur je in eigen beheer houdt. Dit is niet mogelijk bij de traditionele vorm van factoring,

Een handelsstroom tot twaalf maanden volledig voorfinancieren

Dan is er natuurlijk nog de inkoop- en voorraadfinanciering! Massaar: “Heel vaak ben je qua werkkapitaal met alleen die debiteurenfinanciering nog niet volledig geholpen, want je koopt spullen in die je vooruit moet betalen terwijl je ze nog moet ontvangen en er, in het geval van halffabricaten, ook nog iets van moet maken. Dan kan er een situatie ontstaan dat je een inkoopfinanciering nodig hebt. Maar als je spullen inkoopt, groeit je voorraad en kan er dus ook een moment komen dat je een voorraadfinanciering nodig hebt, omdat de producten nog wel verkocht moeten worden.”

Wat betreft de inkoop- of handelsfinanciering komt Massaar terug op het voorbeeld van een in China ingekochte voorraad: “Stel: je koopt vijfduizend plasma tv’s in China. Het wordt daar in een zeecontainer gestopt die naar Europa gevaren wordt. Maar omdat je ze wel betaald hebt, ben je door de zeereis gemiddeld drie maanden je geld kwijt voordat je de tv’s daadwerkelijk in je bezit hebt en dus kunt verkopen. Voor die drie maanden overbrugging heb je dan wel geld nodig! Nou zijn er tegenwoordige grote transporteurs, zoals Maersk, die het buitenlandse bedrijf wel vooruit willen betalen mits de lading in een container van hen gestopt wordt. Dan hoef jij die vijfduizend tv’s pas aan Maersk te betalen als de container in Nederland geleverd is.”

De banken willen qua voorraadfinanciering via een rekening courant vaak niet verder gaan dan gemiddeld zo’n vijfendertig procent van de voorraad, omdat ze stellen dat ze heel slecht in kunnen schatten wat de waarde van de voorraad is en ze niet kunnen controleren wat er wel en niet in de loods ligt opgeslagen. Massaar: “Ook daarin zijn inmiddels specialistische partijen ontstaan die een voorraadfinanciering beter in kunnen schatten waardoor er veel betere financieringen mogelijk zijn. Op basis van wat er daadwerkelijk in een loods is opgeslagen, kunnen ze de voorraad tegen een veel hoger percentage bevoorschotten. Ze willen daarvoor wel inzage hebben in het inkoop- en verkoopbeleid. Eigenlijk is het een soort factoring, maar dan qua voorraad.”

Massaar legt uit dat het op deze manier tegenwoordig mogelijk is om via inkoop-, voorraad- en debiteurenfinanciering een handelsstroom tot twaalf maanden toe volledig voor te financieren.

Credion

Credion is een landelijk opererende financieringsorganisatie, met ruim zestig vestigingen, die in 2001 is opgericht. Door een uitgebreid netwerk van meer dan negentig geldverstrekkers, kan Credion een slimme bedrijfsfinanciering tegen uitstekend passende voorwaarden garanderen. Reinier Massaar is sinds april 2019 de adviseur voor het MKB in de Regio Zwolle.

Bij die geldverstrekkers moet je qua mogelijkheden denken aan bankfinancieringen, lease, factoring, crowdfunding, investeringsmaatschappijen en nog veel meer. Aangeboden financieringspakketten bestaan vaak uit een combinatie van deze mogelijkheden. In dit artikel duiken we in de wereld van de werkkapitaalfinanciering.

Geïnteresseerd geraakt? Neem contact op met Reinier Massaar van Credion Regio Zwolle op 06-26436026 of r.massaar@credion.nl