Gepubliceerd op 21 maart 2018

Werkgeversplatform Sprinc lanceert sponsorplan voor bijstandsgerechtigden

Het ‘Sprinc Sponsorplan’ is een nieuw initiatief, waarbij een selecte groep kandidaten uit de bijstand zich presenteert aan een aantal werkgevers die deze kandidaten een plek bieden binnen hun organisaties.

De regio Parkstad kent een grote groep bijstandsgerechtigden die moeilijk plaatsbaar is op reguliere vacatures. Werkgeversplatform Sprinc brengt maatschappelijk betrokken werkgevers en werkzoekenden uit de doelgroep bij elkaar. Nieuw initiatief is het ‘Sprinc Sponsorplan’, waarbij een selecte groep kandidaten uit de bijstand zich presenteert aan een aantal Sprinc-leden die vervolgens deze kandidaten een plek bieden binnen hun organisaties. Doel is het bieden van arbeidsperspectief hetgeen op termijn moet leiden tot betaald werk.

Sprinc lanceert het initiatief samen met WSP Parkstad, dé organisatie die samen met de Parkstadgemeenten verantwoordelijk is voor de uitstroom van uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt. In gezamenlijkheid bieden zij kandidaten uit de bijstand een podium om zich te presenteren aan werkgevers. Werkgevers en werkzoekenden worden op een laagdrempelige manier met elkaar in contact gebracht in de vorm van kleinschalige bijeenkomsten of rondleidingen binnen de betreffende organisaties. Het betreft een persoonlijke aanpak, waarbij aandacht is voor ieders talenten, ambities en competenties.

Gallery of Fame

Zowel de kandidaten als de werkgevers presenteren zich aan elkaar in korte video’s,  waardoor er een onderlinge persoonlijke verbinding tot stand wordt gebracht. Kandidaten uit de bijstand die normaal gesproken ‘onzichtbaar’ blijven, krijgen nu letterlijk een ‘gezicht’. Tijdens toekomstige Sprinc bijeenkomsten zal in een Gallery of Fame zichtbaar worden welke kandidaat aan welke werkgever gekoppeld is. Op die manier worden andere Sprinc-leden gestimuleerd ook een kandidaat te ‘sponseren’.

Het MVO platform krijgt hierdoor nog meer betekenis omdat zichtbaar wordt wat men als netwerk concreet kan bijdragen. Er wordt gestart met een pilot van ongeveer 30 kandidaten die gekoppeld worden aan een kleine groep werkgevers uit het Sprinc netwerk. Het streven is dat eind 2018 alle Sprinc-leden een kandidaat uit de bijstand ‘sponseren’, door hen een structurele werkplek te bieden.

Ben Theeuwen, directeur Balanz Facilitair en voorzitter Werkgeversplatform Sprinc: “Het wordt nu concreter voor Sprinc-leden wat de bijdrage is van het netwerk om talenten met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven bij bedrijven die daarvoor openstaan.”

Martin de Beer, voorzitter arbeidsmarktregio Zuid-Limburg: “Het is goed dat bedrijven persoonlijk kennis kunnen maken met onze kandidaten uit de bijstand. Daardoor krijgen mensen letterlijk een gezicht voor werkgevers. Dat is belangrijk om de kloof tussen de eisen vanuit het bedrijfsleven en de achtergrond en competities van mensen zichtbaar te maken. Zo kunnen werkgevers directer worden betrokken bij het ‘werkfit’ maken van mensen. Ook kan er directer worden geschaafd aan de verwachtingen van de doelgroep. Om zo de afstand tussen een uitkeringssituatie en een werkomgeving te verkleinen. Het is goed dat werkgevers daar een stuk van de verantwoordelijk in nemen”.

Meld u aan!

Inmiddels hebben zich diverse Sprinc-leden aangemeld, waaronder WSP Parkstad, Balanz Facilitair, Gemeente Brunssum, Gemeente Heerlen, Wonen Limburg, Zuyderland, Obvion, Emma Shoes, MeanderGroep, L’Ortye, Polygarde en Smeets Bouw om kandidaten uit de pilot op te nemen binnen hun organisaties. De werving en selectie van de kandidaten, die zich bij de aangemelde bedrijven gaan presenteren, vindt plaats door de acht Parkstadgemeenten in samenwerking met WSP Parkstad.

Wilt u zich als organisatie ook aanmelden voor het Sprinc SponsorPlan, of wilt u meer informatie over de dienstverlening van WSP Parkstad en werkgeversplatform Sprinc? Neem dan contact op via de onderstaande contactgegevens.

WSP Parkstad
Locatie Maankwartier
Maanplein 88 / 6412 AZ Heerlen
Locatie Carbon 6
Kloosterweg 1 / 6412 CN Heerlen
Telefoon 045 – 566 66 00
E-mail info@wspparkstad.nl
www.wspparkstad.nl