Gepubliceerd op 14 augustus 2018

‘We lopen graag voorop’

Ook voor bedrijven in de installatietechniek is het zaak om ver vooruit te kijken. Bijvoorbeeld naar het moment dat er geen gas meer beschikbaar is om energie op te wekken, zegt Wim van der Vloed van Van der Vloed Technische Installaties b.v.

“De doelstelling van onze regering is om in 2030 geen gas meer te gebruiken”, aldus directeur Van der Vloed van het Schiedamse bedrijf. “Geen gas betekent geen keteltjes, zo simpel is het, dus dat raakt ons in het hart. Of het in 2030 daadwerkelijk dan al zover is, moeten we afwachten, maar het moment dat we een gasvrije samenleving hebben, komt hoe dan ook dichterbij. Dat gaan wij echt nog meemaken, daar ben ik van overtuigd.”

Circulaire economie

Voor Van der Vloed is de wetenschap dat door het dichtdraaien van de gaskraan bedrijven binnen zijn sector op termijn omzet zullen derven juist een uitdaging. “Het is natuurlijk ook wel logisch dat we iets doen als mensheid”, aldus Van der Vloed. “Je kunt de aarde niet onbeperkt blijven exploiteren voor eigen gewin. We hebben haar in bruikleen, daarom vind ik het belangrijk dat we ook nadenken over andere mogelijkheden, bijvoorbeeld een circulaire economie. Maar los daarvan is het voor een technisch installatiebedrijf als Van der Vloed ook gewoon bittere noodzaak om je aan te passen aan deze nieuwe tijd. Nú al is het moment aangebroken dat we moeten laten zien dat we een visie hebben over onze eigen toekomst als bedrijf. Die hebben we. We zijn altijd een onderneming geweest die voorop wilde lopen als het gaat om nieuwe ontwikkelingen, dat is in deze tijd niet anders.”

Pilotproject

Dat betekent dat Van der Vloed het aspect duurzaamheid inmiddels maximaal heeft omarmd. Zo participeert het onder meer in een pilotproject met een aantal duurzame ondernemers, die de uitdaging aangaan om een cluster van 45 bestaande woningen in de stad Rotterdam zodanig te verduurzamen dat deze energieneutraal worden. “In ons team zitten onder meer een vertegenwoordiger van de opdrachtgevende VVE, een aannemer, een architect en een subsidiespecialist. Die laatste is er om het project financieel van de grond te kunnen krijgen. Samen gaan we deze uitdaging aan, in de hoop dat dit project navolging kan gaan krijgen bij andere woningbouwprojecten. We bevinden ons nu in de fase dat iedereen kan gaan rekenen. Of het voor de opdrachtgever geen nadeel is dat het een pilot is? Nee, je moet nu eenmaal een keer starten. Belangrijk voor ons en voor de opdrachtgever is dat er een oplossing wordt gecreëerd die gebruikmaakt van de meest innovatieve mogelijkheden die er op het gebied van duurzaamheid in de bouw voorhanden zijn. Daar lift je dan toch op mee.”

Verduurzaming

Naast dit uitdagende pilotproject is Van der Vloed natuurlijk ook nog ‘gewoon’ actief als technisch installatiebedrijf. “Ook daarbij kijken we altijd naar de mogelijkheden van verduurzaming. Door toepassing van warmtepompen, hoogrendement-ventilatie (WTW) en installaties op zonne-energie kan Van der Vloed een forse verlaging van de energiekosten realiseren, en tegelijkertijd de uitstoot van kooldioxide (CO2) reduceren”, besluit Van der Vloed enthousiast. «

Van der Vloed Technische Installaties b.v.
www.vdvloed.nl

Tekst: Fred Louter / Fotografie: Jan Nass