Gepubliceerd op 13 december 2018

We hebben wat te doen!

Onderwijs én arbeidsmarkt.  Onderwijs voor de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt van het onderwijs. Zonder onderwijs geen arbeidsmarkt. Onderwijs en arbeidsmarkt: twee begrippen die op allerlei manieren met elkaar verbonden zijn en heel vaak in één adem genoemd worden.

De intensiteit van het gebruik van deze woorden neemt toe naarmate er meer beweging is op de arbeidsmarkt en daaraan is geen gebrek. Dagelijks is te lezen over tekorten op de arbeidsmarkt, het al dan niet (goed) aansluiten van het onderwijs op de arbeidsmarkt en het belang van het onderwijs voor een bewegelijke arbeidsmarkt. Grote veranderingen in de arbeidsmarkt zoals groei door economische ontwikkeling, elkaar steeds sneller opvolgende technologische vernieuwingen door onder meer toenemende digitalisering en robotisering, wijzigende arbeidsverhoudingen en nieuwe verdienmodellen, resulteren in enorme opgaven voor het resulteren in enorme opgaven voor het onderwijs.

In het verband van de zogeheten Triple Helix zullen de opgaven verkend en aangepakt moeten worden, met een meer dan serieuze inzet van alle drie de onderscheiden partijen. The Economic Board heeft dat goed begrepen en dat is terug te zien in de samenstelling, de opdracht en de werkwijze van deze samenwerking. Met helder verwoorde ambities, expliciet gemaakte vragen en opdrachten en onderwijsinstellingen die hun programma’s daarop flexibel inzetten is het verschil te maken. Het onderwijs is buitengewoon goed vertegenwoordigd in de regio waarin The Economic Board actief is. Naast twee universiteiten en vier hbo-instellingen zijn er maar liefst zes mbo-scholen (ROC’s en AOC’s). Die mbo-instellingen hebben zeer onlangs strategische plannen – de zogeheten kwaliteitsagenda’s van het mbo – voor de komende jaren opgesteld als uitwerking van een door het kabinet met de mbo-sector afgesproken bestuursakkoord 2018-2022: ‘Trots, vertrouwen en lef’. In de plannen is onder meer aandacht gegeven aan de specifieke behoeften die de regio formuleert en heeft geformuleerd in het kader van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en aan het zogenoemde leven lang ontwikkelen van startende, maar ook van zittende professionals op de arbeidsmarkt, met het oog op hun duurzame inzetbaarheid. De regio zal nog meer plezier gaan ondervinden van een responsief middelbaar beroepsonderwijs!

Ben Geerdink
Lid van The Economic Board en voorzitter van het college van bestuur van ROC Rijn IJssel