Gepubliceerd op 30 juni 2020

Wat is Master Data Management en wat zijn de voordelen voor jouw bedrijf?

De 21e eeuw is een tijd van enorme datastromen. Het belang van goede management van data begint steeds duidelijker te worden. Hoe ga je daar als bedrijf mee om?  Goede data voldoen aan een aantal belangrijke eisen. Die zijn samen te vatten als de “3 C’s”: data moeten correct, consistent, en centraal zijn. Dat zijn de kerneisen die centraal staan bij Master Data Management (MDM). Door data op de goede manier te organiseren en inzichtelijk te maken, kun je als bedrijf veel efficiënter werken. Maar dat is niet het enige. Met meer grip op de datastromen die worden verzameld, ondersteun je je business en kun je de koppeling met klanten en tussen werknemers onderling sterk verbeteren. Dat is aantrekkelijk voor veel verschillende belanghebbenden.

Wat is Master Data Management precies?

MDM (Master data management) is een vorm van datamanagement waarbij de correctheid en het centrale vastleggen van de data centraal staat. Daarin onderscheidt het zich van andere vormen van datamanagement, zoals CDM. Het doel is om een consistente en uniforme set aan data vorm te geven, over de hele breedte van het bedrijf. In de praktijk betekent dat onder andere dat definities en gegevens worden gelijkgetrokken. Vervolgens worden er coherente groepen of blokken gemaakt van de data, bijvoorbeeld door ze op relatie of op type te sorteren. Het einddoel is om uniformiteit te garanderen: één referentiepunt, waar iedereen in het bedrijf naar kan verwijzen.

Wat bereik je met MDM?

Een goede aanpak van datamanagement kan een wereld van verschil maken. Voor het bedrijf is het grote voordeel: meer controle over inhoud en definitie van data. Alle informatie wordt in feite gelinkt naar één centraal masterbestand, dat als referentiepunt kan fungeren. Dat resulteert in een meer consistente manier van gebruik, en meer inzicht in cruciale bedrijfsinformatie. Master Data Management heeft dan ook als doel om een ‘360-graden-overzicht’ te geven van de gehele body of knowledge die aanwezig is. De manier om dat te bereiken is vaak om de infrastructuur van alle gerelateerde software te analyseren en af te stemmen.

Inzicht in data

Data-integratie voor bedrijven is steeds belangrijker. Hoe zorg jij ervoor dat de data die gebruikt wordt steeds blijft voldoen aan de behoeftes? Dubbele data elimineren, data accuraat vastleggen, en de datakwaliteit verbeteren: het zijn allemaal stappen die binnen het Master Data Management genomen worden om fouten te voorkomen en mogelijkheden voor het bedrijf te vergroten.