Gepubliceerd op 7 maart 2019

Gezonde medewerker zorgt voor beter bedrijfsresultaat?

Ja, leuk: HOE dan? ROTS legt uit.

Soms zie je iets niet, terwijl het voor je neus ligt. Het doet bijna pijn om te zien hoeveel kansen gemist worden. Zonde dat veel managers en ondernemers voorbij gaan aan het potentieel van hun eigen medewerkers en.. van zichzelf! Dus de hoogste tijd om het bedrijfsleven het goud binnen hun organisatie te laten zien. Juist; het o zo kostbare arbeidskapitaal! En… hoe ontgin je dit waardoor bedrijfsresultaten verbeteren? Op een heel prettige en vooral menselijke wijze!

Welke ondernemer wil dat niet horen?

Aan het woord zijn Petra van Leeuwen en Yvette Makarawung van HR Adviesbureau ROTS uit Den Haag.

“Het is onze ambitie om op de werkvloer een krachtig samenspel van gewenste omgangsvormen te ontwikkelen,” zegt Petra. “Dat is zeker geen overbodige luxe want uit onderzoeken uit 2018 blijkt, dat werkgevers in Nederland maar liefst 2,7 miljard euro op jaarbasis kwijt zijn aan de negatieve effecten van ongewenste omgangsvormen. Dan hebben we het nog niet eens over de medewerkers die zich ziek melden als gevolg van, stress, burn-out of andere werk gerelateerde klachten. Of mensen die je – na lang zoeken – hebt ingewerkt en dan toch besluiten binnen een jaar weer te vertrekken.”

“Alles bij elkaar een enorme kostenpost. En de oplossing is zo simpel. Te veel werkgevers vergeten dat je  in gesprek kunt blijven met medewerkers, het is een continu proces, niet één of twee keer per jaar. Het gevolg als je niet in gesprek bent? Verwachtingen die uiteenlopen en ontevreden medewerkers.”

Hoge kosten

“En we zien waar dát alles toe kan leiden,” zo vervolgt Yvette. “Uiteindelijk een groter verloop van medewerkers, bedrijven die kansen laten liggen, een toenemend aantal werk gerelateerde ziekmeldingen en een onprettige werksfeer. Zonde van de kosten die met zich meebrengt, zo menen wij. Wij stimuleren en motiveren werkgevers het daarom structureel op een andere manier aan te pakken.”

“Wij geloven dat betrokken mensen zich gewaardeerd voelen, en gewaardeerde mensen vergroten de waarde van de organisatie.” Helaas zien veel werkgevers de relatie met hun medewerkers nog te veel als een zakelijke verstandhouding. Dat vinden we écht jammer. Maar wist u dat het bij wet helemaal niet verboden is om je medewerkers regelmatig oprecht te vragen hoe het met ze is? Je kunt op heel veel manieren daaraan werken. Een voorbeeld is een focus op de dynamiek in je team.”

Gezien en gehoord

Volgens het tweetal van ROTS wil een medewerker vooral gezien en gehoord worden. “Een medewerker wil zich veilig, gewaardeerd, betrokken en gesteund voelen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de wijze waarop binnen organisaties wordt omgegaan met fouten die worden gemaakt. Je wordt soms op het hoogste schavot geplaatst als werknemer. Een veroordeling van de missers die je op je naam hebt staan… Het legt mensen lam. Eigen initiatief wordt ondermijnd, mensen komen niet met nieuwe ideeën en schuiven de verantwoordelijkheid voor het werk naar de ander.”

“Maar… waarom zet je niet eens een keer die medewerkerm die juist een fout heeft gemaakt, waar men eigenlijk van kan leren, op het hoogste podium? Zet hem of haar in de spotlights! Als je fouten mág en kan maken, dan versterkt dat de innovatiekracht van een bedrijf. Men komt sneller met nieuwe en spannendere ideeën. Het zelfvertrouwen groeit en de groeikansen stijgen!”

Blinde vlekken

Yvette, Petra en de andere ROTSEN begrijpen overigens wel dat werkgevers nog vaak denken, als ze personeel in dienst hebben: ‘Waar ben ik aan begonnen?’

“Natuurlijk heeft iedereen met wet- en regelgeving te maken. Contracten, salarissen, ziekteverzuim en meer. Administraties waar we niet aan ontkomen. Iedere ondernemer is er bij gebaat als zijn of haar organisatie optimaal functioneert. Menselijke interactie is het sleutelwoord voor succes. Wij gaan daarom graag met die ondernemers in gesprek die voelen dat er ‘iets’ moet gebeuren. Ze hebben al het nodige gedaan zoals het investeren in opleidingen of het aanbieden van mooie arbeidsvoorwaarden. Maar ja, waar wringt nu de schoen? We moeten ondertussen ook nog gewoon geld verdienen! Van dichtbij is het moeilijk te duiden.”

“En daar helpen wij juist bij. We stappen samen met hen in een drone en zoomen uit. Wij schijnen licht op die blinde vlekken. Het doel? Een gezondere organisatie, gemotiveerd en betrokken personeel en daardoor betere bedrijfsresultaten.”

Top 3 meest gemaakte fouten door managers en directeuren:

  1. Er wordt te veel OVER mensen gesproken in plaats van MET de mensen.
  2. Verwachtingen worden onvoldoende gemanaged; na het aannameproces volgt geen proeftijdgesprek of een andere check op de vraag: ‘Begrijp je nu goed wat er van je wordt verwacht?’
  3. Er wordt te laat actie ondernomen bij verzuim.

Luister naar het interview van ‘In the Spotlight’ waarin Petra deze TOP 3 bespreekt.

Over ROTS

HR Adviesbureau ROTS in Den Haag heeft in de afgelopen 20 jaar een brede expertise opgebouwd. Klanten en opdrachtgevers waarderen de ontwapenende aanpak van het team. Petra van Leeuwen vertelt vol trots dat ROTS duidelijk kiest voor de nieuwe manier van werken: een sterke kern en daarnaast een schil met verschillende experts. Dit slaat aan, er zijn nu al meer dan vijftien mensen met specialistische kennis die zich verbonden hebben aan ROTS. “We hebben ons met name in de laatste jaren ontwikkeld naar een platform waar de werkgevers in Nederland altijd op kunnen terugvallen.”

ROTS
Kramsvogellaan 17
2566 CA  Den Haag
telefoon: 0851304878
info@rotsvanleeuwen.nl
www.rotsvanleeuwen.nl