Gepubliceerd op 28 april 2020

Verlenen van uitstel van betaling of deelbetaling in Duitsland tijdens de Coronacrisis

Door het afspreken van termijnbetalingen lopen Nederlandse ondernemers het risico, later in geval van faillissement van de Duitse klant een claim van de curator te ontvangen.

Het Duitse faillissementsrecht is voor Nederlandse ondernemers met Duitse klanten niet zonder risico’s.

Door het afspreken van termijnbetalingen loopt men snel gevaar in geval van faillissement van een klant de claim van de curator te ontvangen, gezien men door het afspreken van termijnbetalingen onmiskenbaar kennis had van het feit dat de klant in zwaar weer verkeerde. Bedrijven, die in de maanden voorafgaande aan het faillissement nog betaald kregen, moeten dat geld nu retourneren. In totaal kan dit oplopen tot forse bedragen. Voor veel ondernemingen kan dat tot hun eigen faillissement leiden.

Aanvechtbaar

De claims van de curator hebben betrekking op facturen waarvoor uitstel van betaling verleend werd en die alsnog – tenminste gedeeltelijk – betaald werden. Volgens het Duitse faillissementsrecht had men zelf de conclusie moeten trekken dat het bedrijf op een faillissement afstevende, en daarom geen betalingen mogen accepteren. Omdat ze toch hun rekening hebben geïnd, is hun handelen door de curator aanvechtbaar.

Volgens de Duitse Insolvenzordnung mag een curator zelfs tien jaar voor een faillissement terugkijken. Veel Nederlandse ondernemers zijn zich hier niet van bewust! Het komt echter vaker voor dat een Duitse curator over de grens geld terugvordert van Nederlandse leveranciers nadat ze eerder uitstel van betaling hadden verleend. Wees ervan bewust dat het verlenen van uitstel van betaling ten koste van uw eigen portemonnee kan gaan!

Corona

Echter, als gevolg van de Corona-crisis gelden hier veranderingen voor.

Bepaalde Deelbetalingen, die in de wet tot in detail worden opgesomd, zoals betalingen door derden, zijn over het algemeen onbetwistbaar. Deze voorkeursbehandeling van betalingen kent echter één beperking: als de begunstigde ervan op de hoogte was dat de herstructureringsinspanningen van de schuldenaar niet geschikt waren om de ontstane insolventie op te heffen, is dit niet van toepassing.

Zelfs in het geval van een insolventieprocedure zijn de schorsingen in verband met Corona alleen van toepassing op zeer specifieke gevallen, namelijk wanneer de verplichting tot het indienen van een insolventieaanvraag ook voor de betrokken onderneming wordt opgeschort. Om dit te kunnen doen, moet het faillissement van de onderneming gebaseerd zijn op de gevolgen van de Corona-pandemie en moet het vooruitzicht bestaan dat een bestaand betalingsonmacht kan worden geëlimineerd. In alle andere gevallen zijn de bestaande wettelijke voorschriften van toepassing.

Samenvatting

De nieuwe wet laat mogelijkheden zien dat deelbetalingen kunnen worden geaccepteerd zonder dat deze achteraf door een curator worden teruggevraagd. Er zijn echter bepaalde voorwaarden van toepassing. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, moeten de bedragen in geval van latere faillissement worden terugbetaald. Het gevolg zou zijn geen deelbetalingen te accepteren vanwege het risico van terugbetaling. Dit zou echter de liquiditeit van hun eigen bedrijf verslechteren. Daarom kan men gedeeltelijke betalingen accepteren met het risico van terugbetaling aan de curator van de Duitse klant.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met Lars Wemmers, Rechtsanwalt (wemmers@strick.de) of Alexander Crämer, Rechtsanwalt (craemer@strick.de).

STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater houdt u graag op ge hoogte over zakendoen in Duitsland en het coronavirus. Alle informatie kunt u vinden op deze pagina.

STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater

Siemensstr. 31
D-47533 Kleve
Tel: 0049 – 2821 – 72220
Mail: kanzlei@strick.de
Web: www.strick.de

Hashtags

#corona #covid_19 #betaling #uitstel #faillissement #claim #insolvenz #curator #liquiditeit #strick #termijnbetalingen #claim #deelbetaling