Gepubliceerd op 24 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 is “trouwen” heel anders !

Dan betekent “trouwen” geen “algehele gemeenschap van goederen” meer maar een “beperkte gemeenschap van goederen”. Ondernemer, let op artikel 95a. Daarin de volgende tekst: “Indien een onderneming buiten de gemeenschap valt, komt ten bate van de gemeenschap een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot ten behoeve van die onderneming heeft aangewend, voor zover een dergelijke vergoeding niet al op andere wijze ten bate van beide echtgenoten komt of is gekomen.”

Deze tekst ziet op de situatie dat de onderneming niet in de gemeenschap van goederen valt. Komt dat dan voor? Zeker en meer dan u denkt. Bijvoorbeeld in de situatie dat een onderneming van de ouders verkregen is en door hen deels aan de opvolger geschonken werd. In zo’n situatie wordt er meestal een zogenaamde uitsluitingsclausule aan de schenking verbonden. Die bewerkstelligt dan dat de onderneming niet tot de gemeenschap behoort. Een dergelijke uitsluitingsclausule komt ook vaak voor in testamenten. Dus ook al is een een ondernemer in gemeenschap van goederen getrouwd, dan kan het toch zo zijn dat diens onderneming niet in de gemeenschap valt. M.a.w. de onderneming is dan toch enkel van de ondernemer en diens echtgenote heeft het nakijken bij het einde van het huwelijk.

Het nieuwe artikel 95a regelt dat die echtgenote dan toch een redelijke vergoeding voor kennis vaardigheden en arbeid kan krijgen. De hoogte daarvan zal van geval tot geval verschillen. De wet laat de invulling van die redelijke vergoeding namelijk over aan de rechtspraak. En dit artikel geldt niet alleen voor huwelijken van na 1 januari 2018, maar ook voor huwelijken van vóór die datum. Een onverwacht cadeautje voor de niet ondernemende echtgenoot die eerder het nakijken had. Deze wetgeving kan ook van toepassing zijn op vennootschappen onder firma en besloten vennootschappen. Ik verwacht dat hier nog een hele stroom van jurisprudentie over zal komen.

Overigens biedt deze wetgeving niet alleen mogelijkheden voor de teleurgestelde, gescheiden,  ex-echtgenoot. Ook de casus van de echtgenoten die nog in goede harmonie getrouwd zijn, maar waarvan de ondernemende echtgenoot (voor)overlijdt biedt (fiscale) mogelijkheden. De niet ondernemende echtgenoot kan immers ook richting fiscus betogen dat zij recht heeft op zo’n redelijke vergoeding. En die vergoeding valt dan deels niet in de nalatenschap van de overleden ondernemende echtgenoot, zodat daar geen Erfbelasting over betaald hoeft te worden. Op die manier kan de langstlevende echtgenoot toch nog een (onverwacht) fiscaal voordeel bereiken.

De goede estate planner of notaris gaat hiermee in een voorkomend geval ook aan de slag.

Karel.J.M. Schretlen
Schretlen Notaris
telnr. 0492-37009
e-mail: kschretlen@schretlennotaris.nl
www.schretlennotaris.nl