Gepubliceerd op 23 mei 2017

Van Dorp … Een innovatieve dienstverlener

Van Dorp is een familiebedrijf dat als een lokale installateur is gegroeid naar een landelijke technisch dienstverlener met ruim duizend medewerkers, verdeeld over veertien vestigingen door het hele land. Van Dorp hanteert de gedachte van rentmeesterschap waarbij de mens geen eigenaar is van zijn bezit, maar het slechts in bruikleen heeft gekregen voor volgende generaties. Goed rentmeesterschap staat bij Van Dorp voor het streven naar duurzame ontwikkeling om onze omgeving beter achter te laten dan waarin we het hebben ontvangen.

In de afgelopen dertig jaar heeft Van Dorp zich weten te ontwikkelen tot een innovatieve dienstverlener. De focus van de afgelopen drie jaar ligt op het ontwikkelen van mogelijkheden om op een innovatieve manier systemen verder te digitaliseren, verbinden en optimaliseren. Hierdoor kan Beheer & Onderhoud optimaal worden toegepast. De ongekende datamogelijkheden die Internet of Things bieden, veranderen niet alleen de manier waarop wij werken, maar ook waarop wij leven. De essentie van deze innovatieve vorm van dienstverlening is dat vastgoed, producten, diensten en apparaten een digitale-, informatieve toegevoegde waarde krijgen door het gebruik van sensoren, elektronica, processoren en connectiviteit. De aanwezige producten worden hierdoor zintuigen en door de toevoeging van rekenkracht als het ware intelligent gemaakt waardoor zij (zelf)sturend kunnen worden.

Door het inzetten van een gebouw als zintuig in relatie tot klant- en gebruiksgedrag, kunnen systemen beter worden geüpdatet en gecustomized naar de behoefte van de klant en eindgebruikers. Deze input van innovatie biedt een nieuwe klantwaarde met een nieuwe beleving. Het grote verschil met de traditionele vormen van dienstverlening binnen de sector is dat het niet om de techniek zelf gaat, maar om informatie gedreven toegekende waarde die ontstaat om meer inzicht en invloed te krijgen op de situatie die belangrijk is voor alle stakeholders. Het continu inzicht en invloed hebben, levert waardevolle informatie die door de gebruiker tijd- en plaatsonafhankelijk kan worden omgezet in actie en resulteert in proactief processenbeheer. Met andere woorden; data analyseren om waarde toe te voegen aan de performance. Inzicht in het verwachte en waargenomen functioneren van de installatietechniek, de gebruikswijze en het ervaren binnenmilieu maakt het mogelijk om tijdig te anticiperen. Deze tijdige anticipatie zorgt voor een maximale invloed op het reduceren van het energieverbruik en verspillingen. Dit draagt in grote mate bij om de kwantitatieve doelstellingen van Rentmeesterschap te behalen met betrekking tot energieneutrale gebouwen.

Inzicht in het verwachte en waargenomen functioneren van de installatietechniek, de gebruikswijze en het ervaren binnenmilieu zorgen ervoor dat iedere stakeholder zich kan focussen op hun corebusiness in een comfortabele en energie-efficiënte omgeving tegen lagere (exploitatie)kosten. Dit wordt bereikt doordat er niet alleen focus is voor de techniek, maar er ook wordt gekeken naar het bewaken van de randvoorwaarden, prestatiecriteria, de gebruikswijze van het gebouw en de wijze waarop de gebruikers de omgeving ervaren in relatie tot de verwachtingen. De informatie uit de data van de installaties wordt gebruikt als input en feedback waardoor er maximaal kan worden ingespeeld op de wensen en behoefte van de opdrachtgever en de eindgebruikers wat resulteert in een hogere mate van klanttevredenheid. «

Van Dorp dienstencentrum bv
www.vandorp.eu