Gepubliceerd op 6 december 2017

Vakantiegeld over overwerk betalen!

Het heeft nog niet veel media-aandacht gekregen, maar per 1 januari 2018 wordt een wetswijziging doorgevoerd die een flinke kostenverhoging geeft voor overwerk. In elk geval als u niets doet. Als werkgever bent u namelijk verplicht om vanaf 1 januari 2018 ook vakantiegeld over overwerk (wettelijk is dat minimaal 8%) te betalen.

Overwerk niet meer uitgezonderd van het loonbegrip

Het is van belang om het precies te zeggen: het loon dat wordt betaald voor overwerk valt dan onder de inkomsten waarover de werkgever verplicht is vakantiegeld te berekenen. Tot 1-1-2018 was overwerk in de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag specifiek uitgezonderd van het loonbegrip (art. 6 lid 1, punt a) maar die uitzondering komt te vervallen.

Valt u onder een CAO?

Alleen bij CAO kan van de wettelijke regel afgeweken worden, dus niet bij arbeidsovereenkomst of personeelsreglement. Als u onder een CAO valt dan zit er als individuele werkgever niets anders op dan te hopen dat in uw CAO ofwel deze afwijking gemaakt wordt, ofwel dat de overwerkpercentages zodanig worden aangepast dat het als totaal geen kostenverhoging meebrengt.

Geen CAO? Toeslag aanpassen

Als u niet onder een CAO valt kunt u niet van de wettelijke regeling afwijken. De vergoeding vanwege overwerk móet dan meegenomen worden in het basisinkomen waarover het vakantiegeld berekend wordt. Maar als niet-CAO-gebonden bedrijf kunt u wel zelf bepalen welke toeslag u over het overwerk betaalt. Als die toeslag nu bijvoorbeeld 25% is dan kunt u besluiten om die te wijzigen in 15,75%. Uiteindelijk betaalt u dan over een overuur 115,75% x 1,08 = 125% dus het blijft kostenneutraal. Ook voor de werknemer verandert er niets, behalve dat een stukje van de overwerkvergoeding pas bij het vakantiegeld wordt betaald.

Nieuwe toeslag berekenen

De berekening is: neem de oude overwerkvergoeding als het normale uurloon (100%) plus de toeslag (25% in dit voorbeeld) en deel dat door 1,08. Hanteert u een toeslag van 50% dan deelt u 150% door 1,08, dit is 138,89%. De toeslag is dan 38,89%. Betaalt u geen toeslag voor overwerk, dus gewoon 100%, dan komt u als niet-CAO-bedrijf niet onder de kostenverhoging uit. Want u mag overwerk niet lager belonen dan het gewone uurloon.

Betaal overwerk van 2017 in 2017 uit

Nog een heel belangrijk punt: De nieuwe wet geldt voor al het overwerk dat u vanaf 1-1-2018 uitbetaalt. Ook als dit overwerk in 2017 is verricht. Het is dus van belang om zoveel mogelijk overwerk dat in 2017 is verricht ook in 2017 uit te betalen. Voor wat er in de laatste weken van 2017 wordt overgewerkt zal dit niet lukken maar zorg zeker dat overwerktegoeden die er nog staan met de salarisrun van december 2017 worden uitbetaald. En spreek zo mogelijk af dat wat niet in 2017 is uitbetaald, in 2018 in tijd wordt gecompenseerd. Want voor “tijd-voor-tijd” geldt de nieuwe wet niet.

Geen “tijd-voor-tijd” meer per 1-1-2019

Over het compenseren in tijd van overwerk valt nog wel iets te zeggen: per 1 januari 2019 mag dit nog alleen als dit in uw CAO is opgenomen. Wanneer u niet onder een CAO valt mag “tijd-voor-tijd” per 1-1-2019 niet meer. In 2018 mag het nog wel (ook voor niet CAO-gebonden bedrijven) als het “schriftelijk is overeengekomen”. Er staat niet dat dit persé in de arbeidsovereenkomst moet zijn opgenomen, in een personeelsreglement (dat is goedgekeurd door uw personeelsvertegenwoordiging of Ondernemingsraad) mag ook. En er is nog een kleine ontsnapping: in dezelfde kalendermaand vrij geven ter compensatie van overuren mag wel.

Overwerktoeslag meenemen

Let er wel op dat als u overwerk in tijd compenseert, u ook de van toepassing zijnde toeslag mee moet rekenen. Geeft u bijv. 50% overwerktoeslag dan wordt 1 uur overwerk gecompenseerd met 1,5 uur vrij. 1 uur vrij geven en 50% van het uurloon uitbetalen mag ook. Over de 50% die uitbetaald wordt moet u dan vanaf 1-1-2018 wel vakantiegeld betalen.

Bron: Staatscourant

Dit artikel verscheen eerder op mijn blog-website. Daarop staan nog veel meer interessante artikelen over Personeelszaken/HRM en arbeidsrecht. Via https://josvancalsteren.nl/blog/ komt u rechtstreeks bij de alle artikelen.

Binnenkort stoppen mijn bijdrages aan Het Ondernemersbelang. Maar geen nood, als u mijn artikelen niet wil missen dan kunt u zich hier aanmelden op mijn mailinglist. U ontvangt dan een mailtje zodra ik weer een nieuw artikel heb gepubliceerd. Maximaal eens per 10 dagen.