Gepubliceerd op 2 oktober 2017

U laat toch geen geld liggen?

Ondernemers zien zichzelf graag als proactieve mensen. Terecht. U bent per slot van rekening ondernemer – en ondernemers zijn over het algemeen niet afwachtend van aard. Maar grijpt u ook echt elke mogelijkheid aan om uw bedrijf beter te positioneren?

Wat vgeen geld laten liggenoor type ondernemer bent u eigenlijk? Een ambitieuze, die elke kans aangrijpt om zijn bedrijf te laten groeien en zelden twijfel kent over de te volgen koers? Of bent u meer van het bedachtzame soort, dat pas na gedegen marktonderzoek nieuwe stappen zet? Of ziet u zichzelf juist als een ondernemer met een onstuitbare groeidrift, die graag en snel nieuwe wegen bewandelt en er niet van wakker ligt als dat niet direct tot eclatante successen leidt? Eén ding heeft u vast en zeker gemeen: u kijkt vooruit.

 

Blik vooruit
En vooruitkijken is een belangrijke voorwaarde voor succes. Ook de overheid kijkt vooruit. Waar de overheid nieuwe kansen voor het bedrijfsleven ziet, stimuleert zij ondernemers graag om die kansen te pakken door subsidies te verstrekken. Dat kan heel concreet zijn: een financiële bijdrage voor het verder innoveren van producten of software bijvoorbeeld. Of belastingkorting voor wie energiebesparende maatregelen treft. Of financiële ondersteuning bij onderzoek naar internationale kansen.

“Veel ondernemers kennen maar een fractie van de subsidie- en financieringsmogelijkheden. Vaak zijn dat de grote regelingen, die ook uitgebreid in het nieuws komen. Terwijl er zoveel meer mogelijkheden bestaan waar ze van kunnen profiteren”, vertelt Ramon Lambert van JARS Subsidies uit Alkmaar. Hij en zijn partner Silvie Mensink zijn gespecialiseerd in het aanvragen van subsidies en het verkrijgen van financieringen voor bedrijven. Ze richten zich bewust op alle mogelijkheden, niet alleen op de bekendste regelingen. “Veel consultancy- en advieskantoren focussen enkel op de bekende subsidies. Toegegeven: daar zit vaak ook het meeste rendement. Wij gaan eigenlijk door waar anderen stoppen”, legt Silvie Mensink uit.

Realistisch
Ze somt de bezwaren van ondernemers tegen subsidie of tegen het aanvragen van subsidies op: ‘Het is me allemaal teveel gedoe.’ ‘Risico dat je later alles moet terugbetalen.’ ‘Subsidiëring is een manier van steun trekken: ik doe het liever op eigen kracht.’ ‘Je moet aan veel te veel eisen voldoen.’ “Je krijgt de subsidie niet in de schoot geworpen, dat is waar. Maar dat je er geen of maar weinig profijt van kunt hebben is klinkklare onzin. Ondernemers onderschatten hun kansen enorm. Bij sommige subsidieaanvragen is het letterlijk een kwestie van een A4’tje invullen, bij andere komt meer kijken, inclusief controle tijdens of na de looptijd van een project. Dat kan lastig zijn, zeker als het niet je dagelijkse werk is en je niet goed weet hoe het proces gaat.” In dat geval komen de hulp en expertise van de subsidieadviseurs van JARS van pas. “Allereerst omdat wij vrij snel kunnen beoordelen of er een regeling is die aansluit op je project of plan.

Bovendien kunnen wij ook snel zien of een aanvraag indienen zin heeft. Dat heeft dan te maken met de omvang van de investering, de ruimte in het subsidiepotje, de deadline voor de aanvraag, maar ook met de actuele omstandigheden binnen jouw bedrijf.” Subsidie en fiscale voordelen gelden vooral voor projecten die inzetten op innovatie, internationalisering of duurzame investeringen. Een telefoongesprek of een uurtje sparren over de kansen van jouw plan of project kost je niet meer dan de tijd die je eraan kwijt bent – bij JARS houden ze niet van hoge drempels. Geheel conform hun drive: bedrijven helpen groeien, ondernemers helpen een volgende stap te zetten in de ontwikkeling en positionering van hun bedrijf. “Om kort te gaan: we beloven geen gouden bergen, maar zijn juist heel realistisch”, vertelt Silvie Mensink. “Als het heel moeilijk wordt of als de kosten niet tegen de baten opwegen, dan zeggen we dat ook gelijk”, vult Ramon aan.

Partner
Typisch JARS: ze opereren het liefst als partner van de bedrijven, leveren graag een bijdrage aan de groei. “Wij denken creatief mee, kijken naar de voors en tegens. Maar we blijven eerlijk: heeft een aanvraag geen zin, dan zeggen we dat gewoon. Met onze kennis en expertise van subsidies, financieringsregelingen en fiscale faciliteiten krijgen wij voor elkaar dat ondernemers letterlijk geen geld hoeven te laten liggen.” En dat dat werkt, blijkt wel uit hun resultaat over 2016. “Vorig jaar hebben we bijna 20 miljoen euro aan subsidie en financiering binnengehaald voor onze klanten. Van aanvragen van tienduizend tot meer dan een miljoen euro.” Noord-Holland Noord is wat JARS Subsidies betreft nog onontgonnen gebied. “Er zitten hier heel veel bedrijven met enorme groeipotentie die maar mondjesmaat gebruikmaken van de financiële mogelijkheden die subsidies bieden. Dat willen wij veranderen. Om de economie van deze regio een stevige boost te geven.” «

subsidies@jars.nl
www.jarssubsidies.nl