Gepubliceerd op 25 september 2019

Traineeship bij de overheid: Voor elk talent een passende plek!

Na jaren van personeelsafvloeiing heeft de overheid weer volop behoefte aan jong talent. Het werk wordt er opnieuw beter beloond maar het is er in deze eeuw van digitalisering en ondernemerschap vooral ook veel afwisselender geworden. Een traineeship is de ideale formule om eerst te ontdekken waar jouw talent en vaardigheden het best tot hun recht komen.

Tekst: Jeroen Kuypers

Ooit wilde iedereen wel bij de overheid werken. Een aanstelling als ambtenaar was het summum, omdat je niet ontslagen kon worden en na veertig jaar trouwe dienst van een goed pensioen genieten. Die zucht naar zekerheid vertaalde zich ook in de werksfeer. Als ambtenaar nam je liefst geen initiatief, functioneerde je volgens de letter (en niet noodzakelijk de geest) van de wet en bleef je zitten waar je zat. Tenzij je promotie kon maken en een stoel opschuiven. Sommige ambtenaren zagen die stoel al lang tevoren vrijkomen. Als hun chef er niet was wreven ze hem op en namen er stiekem alvast zelf op plaats.

Ambtenaar 2.0

Zekerheid met een geeuw dus. Het eerste is gebleven. Het ambtenarenrecht biedt nog altijd een ongekend goede rechtspositie. De geeuw is echter verdwenen, samen met de ambtenaar 1.0. In de éénentwintigste eeuw vraagt werken bij de overheid geen volgzaamheid maar creativiteit. De burger is een stuk mondiger geworden, de medewerkers bij de overheid moeten daarmee om kunnen gaan.  De dienstverlening vanuit de overheid moet aan strengere eisen voldoen, aan andere verwachtingen tegemoet komen. Dat maakt het werken veel uitdagender en gevarieerder dan vroeger. De ambtenaar 2.0 verschilt niet langer fundamenteel van de werknemer in het bedrijfsleven. In meer dan één opzicht loopt hij er zelfs bij voorop. De ervaring die je bij de overheid  opdoet kan later in het bedrijfsleven goed van pas komen en je carrière daar een enorme boost geven.

Niet direct hoeven kiezen

Bedrijven bieden stages voor leerlingen uit het middelbaar beroepsonderwijs en traineeships voor degenen met een hoger diploma. Ook daarbij blijft de overheid niet achter. Een traineeship biedt het grote voordeel dat je niet direct hoeft te kiezen voor één dienst. Want ‘de’ overheid is een breed begrip. Je kunt werken bij het Rijk, in een van de ministeries, maar ook bij een provincie, een gemeente of een van de talloze organisaties die rechtstreeks of indirect onder de overheid vallen. Het werk varieert van het verzamelen van landelijke data over gezondheid tot het verbeteren van de verkeersdoorstroming ter plekke, van het assisteren van bestuurders tot het helpen van gestrande reizigers.  Voor elk talent is er een passende plek.

Vroeger werden sommigen ambtenaar omdat ze dan nooit ontslagen konden worden, maar de besten traden ook toen al in dienst van de overheid omdat ze maatschappelijk het verschil wilden maken en zinvol werk kunnen leveren. Zinvol is het nog steeds, uitdagender en gevarieerder is het geworden.  Probeer het zelf uit!