Gepubliceerd op 16 januari 2019

Stroomopwaarts naar werk

GEEN BASISINKOMEN MAAR EEN BASISBAAN
De vraag naar werk is momenteel groter dan het aanbod. Daardoor zijn de kansen van werkzoekenden die langere tijd inactief zijn geweest toegenomen. Toch gaat het vinden van een betaalde baan ook dan allesbehalve vanzelf. Stroomopwaarts is een samenwerkingsverband tussen sociale diensten en SW bedrijven langs de Waterweg die op hun beurt de samenwerking met ondernemers en onderwijsinstellingen zoeken om een goede match op de arbeidsmarkt voor deze groep mogelijk te maken.

Tekst: Jeroen Kuypers

Drie jaar geleden sloegen de sociale diensten van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam, evenals de SW bedrijven Dukdalf, TBV en BGS, de handen ineen. In het kader van de Participatiewet ontstond een nieuw participatiebedrijf, Stroomopwaarts MVS, dat als uitdrukkelijke doelstelling heeft langdurig werkzoekenden aan een betaalde baan te helpen. Opvallend aan het bedrijf is de breedte van de dienstverlening die het biedt. Ondernemers kunnen er terecht voor veel meer dan alleen bemiddeling bij vacatures. Er kan werk aan worden uitbesteed – bijvoorbeeld in de metaal, de schoonmaak en de groenvoorziening – maar het is ook mogelijk bij het Sociaal Ondernemerslab bedrijfsruimte en andere faciliteiten te huren. Stroomopwaarts biedt advisering op maat via het Werkgeversservicepunt maar heeft ook eigen leerwerkbedrijven en zelfs een eigen meerjarig traineeprogramma. En toch houdt het zelf daar niet bij op, zegt directeur Desiree Curfs:

Enorme stimulans
“We proberen de regionale ondernemers en onderwijsinstellingen zoveel mogelijk actief bij ons werk te betrekken. Als de drie O’s, zoals dat heet, zijn we bijvoorbeeld erin geslaagd jonge werkzoekenden te interesseren voor een opleiding in de metaal, zowel jongens als meisjes, en een andere groep inactieven voor een in de zorg. Ook al hebben deze kandidaten vaak niet de juiste startkwalificatie of is hun vakkennis verouderd, ze blijken wel voldoende affiniteit met het werkveld te hebben. De opleiding die wij aanbieden is gewoonlijk het begin van een leerproces op termijn. Hebben ze eenmaal werk gevonden, ook al is het tijdelijk of deeltijds, dan motiveert dat vaak enorm en zet het ze ertoe aan zélf vervolgcursussen te gaan volgen. Voor iemand die niet zelf langere tijd werkloos is geweest is het moeilijk zich voor te stellen wat voor een knauw je zelfvertrouwen krijgt als je nergens wordt uitgenodigd voor een gesprek, alsof je solliciteert in het luchtledig; wat het betekent om jarenlang maatschappelijk buitenspel te staan. Je hebt geen netwerk meer, je geeft jezelf geen kans meer. Als je dan ineens weer wél wordt opgemerkt geeft dat een enorme stimulans, wat niet betekent dat mensen automatisch uit de bank overeind komen en terug in een arbeidsritme raken. Wij van Stroomopwaarts beseffen maar al te goed dat kandidaten wat tijd en hulp daarbij nodig hebben, net zo goed als we begrijpen dat sociaal bewogen ondernemers niet alle financiële risico’s van het aannemen van deze mensen willen dragen. Dat hoeven ze dan ook niet.”

Nieuwe afstand voorkomen
Stroomopwaarts ging van start in een tijd dat de arbeidsmarkt nog maar aarzelend uit het dal van de crisis aan het kruipen was. Toen waren er tientallen, soms wel honderden, kandidaten voor elke vacature. Nu zijn die aantallen sterk geslonken. Het participatiebedrijf heeft, met andere woorden, de arbeidswind in de zeilen. “Het zit ons inderdaad mee,” geeft Desiree Curfs toe, “maar de conjunctuur verandert in essentie niets aan de situatie. De werkzoekenden voor wie wij ons inspannen staan nog altijd achteraan in de rij. Het enige voordeel is dat de rij zelf een stuk korter is

geworden. De ware uitdaging is niet om mensen nu aan een baan te helpen maar om ervoor te zorgen dat ze straks, als de conjunctuur onvermijdelijk weer eens omslaat, niet als eersten weer uit de boot vallen. Als deze huidige werknemers in de toekomst weer werklozen worden gaan ze opnieuw een afstand tot de arbeidsmarkt opbouwen. Als gemeente kunnen we hen wel een vervangend inkomen bezorgen maar geen vervangend zelfvertrouwen. Alles wat we nu, samen met de werkgevers, met zoveel inspanning hebben opgebouwd gaat dan weer verloren. We weten uit ervaring dat je veel makkelijker een andere baan vindt vanuit een werksituatie dan vanuit een uitkering. Daarom pleit ik ervoor dat we in dit opzicht anticyclisch denken en handelen. Ik zie niet veel in een basisinkomen maar ik ben wel een groot voorstander van een basisbaan. Er is altijd meer werk dan er banen zijn, ook tijdens een recessie. Het is mijn ideaal dat we nu de structuren optuigen om werknemers ook in een neergaande conjunctuur, aan het werk te houden, in ieder geval op zo’n manier dat competenties en arbeidsritmes intact blijven.”

Niet vrijblijvend
De beste garantie daarvoor is vooralsnog de werkzoekenden die via Stroomopwaarts werk vinden dit te laten behouden. Het succespercentage is relatief hoog. Dat is deels te danken aan de stimulering en ondersteuning, maar deels ook aan het feit dat het aangaan van zo’n traject niet vrijblijvend is. “We verwachten een concrete inspanning van de kandidaten,” zegt Desiree Curfs. “De meesten vinden voldoende motivering in de kans die hun geboden wordt, maar soms is het nodig dat we iemand korten of op een andere manier in het gareel krijgen. Nogmaals: we hebben er begrip voor dat het begin moeilijk kan zijn, maar een begin is nadrukkelijk de start van een lang traject van opleiding en zelfontplooiing, met als uiteindelijke doel dat deze inwoner van een van onze drie gemeenten weer financieel zelfvoorzienend wordt. Ondernemers willen we nadrukkelijk ontzorgen met onze aanpak, werkzoekenden daarentegen moeten weer leren voor zichzelf te zorgen. “

Stroomversnelling
De naam van het participatiebedrijf is niet toevallig gekozen. Natuurlijk refereert Stroomopwaarts aan de Nieuwe Waterweg waaraan de drie gemeenten liggen, maar ook aan de mentaliteit van ‘geen woorden maar daden’ die zo kenmerkend is voor de Rotterdamse regio en aan de beeldspraak van het tegen de stroom opzwemmen. De kandidaten die Stroomopwaarts aan het werk helpt hebben inderdaad iets van zalmen. De eerste stroomversnelling die ze in de brede rivier vanuit de zee tegenkomen zijn lastig om te nemen maar geleidelijk aan ontplooien ze steeds meer slagkracht en tenslotte springen ze tegen de grootste watervallen omhoog, op zoek naar de laatste wateren die een vaste baan en een lange loopbaan verzinnebeelden. Voor meer informatie, neem contact op met Stroomopwaarts, via www.stroomopwaarts.nl of 010 – 246 55 55.