Gepubliceerd op 11 mei 2017

Strategisch fuseren of overnemen

Bij de meeste fusies en overnames wordt eigenlijk miskend dat je dezelfde bloedgroep van ondernemingen moet hebben om die in elkaar te schuiven om daar 1 + 1= elf van te maken. Vaak wordt 1 + 1= 0 of maar 1 en dat is jammer.

Een fusie of overname is strategisch wanneer je in het belang van je marktaandeel en je klanten je aandeel kunt vergroten en de diensten kunt verbeteren. Dus als er een kwaliteitsverbetering en een kwantiteitsverhoging is, dan heb je een strategische fusie of overname in zicht. De belangrijkste vraag die je je als ondernemer moet stellen is of je dat wel moet doen. In feite is er de vraag of er een noodzaak is, of dit een meerwaarde oplevert en of dat ook wel te realiseren valt. Daar kun je het beste een zin voor gebruiken die als volgt luidt: Moet ik dit nu doen; steeds de klemtoon op een ander woord leggen en als alles op groen staat dan doe je het en anders laat je het! De tip voor een succesvolle fusie of overname is te beoordelen of je een kwaliteitsverbetering en een uitbreiding van je marktaandeel kan verwezenlijken op een verantwoorde manier en anders moet je het niet doen.

OndernemingsrechtCLERXvanROYadvocaten heeft jarenlange ervaring in het adviseren van juridische oplossingen voor conflicten op het gebied van ondernemingsrecht. Onze advocaten adviseren ondernemingen in hun dagelijkse bedrijfsvoering, zowel intern als extern.Naast ondernemingsrecht houdt CLERXvanROYadvocaten zich ook dagelijks bezig met:

BedrijfsovernamesEen bedrijfsovername is een ingewikkeld en tijdrovend proces. Een geslaagde bedrijfsovername begint met extensief voorbereidend werk, bijvoorbeeld door een boekenonderzoek (Eng. due diligence procedure), waarbij gekeken wordt of er geen juridische, fiscale of andere problemen zijn en waarbij de waarde van het over te nemen bedrijf wordt bepaald. Ook de verdere onderhandelingen en het formaliseren in contractvorm moeten met de grootste zorgvuldigheid worden uitgevoerd, en dat is wat CLERXvanROYadvocaten voor u kan doen. Een goede begeleiding door een advocaat die alle facetten ervan beheerst, is hierbij geen overbodige luxe. CLERXvanROYadvocaten houdt zich dagelijks bezig met bedrijfsovernames en wij kunnen u ondersteunen bij alle stappen in het proces.

VennootschapsrechtIn het vennootschapsrecht zijn snelheid en accuratesse geboden. De communicatielijnen met CLERXvanROYadvocaten zijn kort en u kunt altijd een snelle respons van onze advocaten verwachten. Het is voor ondernemers noodzakelijk dat juridische bijstand goed wordt afgestemd op hun specifieke situatie. CLERXvanROYadvocaten heeft contacten met gerenommeerde kantoren in binnen- en buitenland. Uw advocaat vennootschapsrecht zal daarom, indien de kwestie hierom vraagt, in overleg met u gebruikmaken van de bijzondere expertise van andere advocaten.

Fusies en overnamesCLERXvanROYadvocaten heeft jarenlange ervaring met de begeleiding van volledige fusie- en overnametrajecten. Bij fusies en overnames volgen wij een speciaal door CLERXvanROYadvocaten ontwikkeld traject, waarbij wij in drie fasen alle noodzakelijke checks en double checks uitvoeren. Wij onderzoeken of de gegevens die beschikbaar zijn over een onderneming juist zijn, en samen met u wegen we de risico’s af. U wilt tenslotte alle informatie in kaart hebben voordat u een fusie of overname doorzet – of u nu de kopende of verkopende partij bent. Maatwerk is voor CLERXvanROY de standaard, omdat elke fusie of overname een unieke gebeurtenis is die om een specifieke eigen aanpak vraagt. «

CLERXvanROYadvocaten
www.clercxvanroyadvocaten.nl