Gepubliceerd op 23 mei 2017

Social Return begint met ‘hart voor Hagenaars en voor de stad’

Dankbaar werken voor het mooiste bedrijf van Den Haag! Zo noemt Thomas Schwencke zijn functie als algemeen directeur van de Haeghe Groep, het sociale werkbedrijf van de gemeente Den Haag. Er werken ruim 2.000 Hagenaars met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat zij veelal een fysieke en/of geestelijke beperking hebben waardoor zij (tijdelijk) niet in staat zijn op eigen kracht een volwaardig inkomen te verwerven in een reguliere baan.

“Ik zie iedere dag in mijn contacten dat werkgevers veel willen doen voor hun stad en inwoners. Naast geld verdienen natuurlijk. De kunst is om ze daarbij maximaal te ondersteunen. Als Haeghe Groep doen we dat. We leveren uitstekend werk voor een normale prijs en tegelijkertijd helpen we werkgevers in hun wens en ambitie om sociaal te ondernemen.”

Bedrijven als Menken Orlando (voedingsmiddelen), Van der Velde ’t Veentje (verhuizingen), Rep Rap World (divers inpakwerk), Weverling (groenprojecten), Biesieklette (fietsstallingen), TIG Sports (sportevenementen), maar ook de ministeries hebben het sociale hart op de goede plaats. Ze werken doelbewust met de Haeghe Groep om daar uiting aan te geven. Schwencke: “Wij helpen onze eigen medewerkers en werkgevers in de volle breedte: het ontwikkelen van mensen via opleidingen en trainingen, job carving, functie creatie, begeleiding op de werkplek, enzovoort. We leveren altijd maatwerk. Voor onze medewerkers die een steuntje nodig hebben én voor werkgevers.”

“Laatst hebben we samen met Van Vliet Candy Company een nieuwe machine voor het inpakken van food-artikelen geplaatst”, vertelt Schwencke, “Van Vliet financiert de machine en via een langdurig contract betalen wij die machine weer terug aan hen. Zo snijdt het mes aan alle kanten: we kunnen Van Vliet tegen een scherpe prijs bedienen met het verpakken van foodproducten, onze mensen ontwikkelen zich en leren met een nieuwe machine omgaan en we kunnen ook opdrachten voor andere klanten oppakken met deze nieuwe machine.”

Social return begint dus wat Thomas Schwencke betreft met een intrinsieke wens van werkgevers: een goed product of dienst leveren natuurlijk, maar óók wat extra willen doen voor de stad en haar inwoners. “De relaties van onze opdrachtgevers waarderen sociaal ondernemen en sociaal werkgeverschap. Het is toch voor iedereen een extra stimulans om te zien dat de organisatie waar je zaken mee doet of producten van koopt oog heeft voor een inclusief Den Haag? Een stad waar iedereen meedoet en meetelt?” «

Haeghe Groep
www.haeghegroep.nl