Gepubliceerd op 13 mei 2020

Slimme ondernemers herbeleggen dividend

Beleg jij als ondernemer je privé- of zakelijk vermogen? In onzekere financiële tijden zoals nu tijdens de coronacrisis zoeken veel beleggers bedrijven die jaarlijks een degelijk dividend uitkeren. Een aantal bedrijven zal mogelijk het uitkeren van dividend tijdelijk pauzeren, maar anderen die minder hard geraakt worden kunnen ervoor kiezen om hun winsten (deels) uit te blijven keren aan aandeelhouders. Dividend uitkeren is immers een teken dat de onderneming er financieel goed voor staat. Naast de mogelijkheid de benodigde investeringen te doen is ook een deel van de winst beschikbaar voor de aandeelhouders.

Dividend kan uitgekeerd worden kan in de vorm van geld (cash dividend) of aandelen (stockdividend). Het is een keuze van het bedrijf zelf om cash- of stockdividend uit te keren. In het afgelopen jaar is bij bedrijven de trend zichtbaar dividend voornamelijk cash uit te keren. BinckBank kreeg als gevolg daarvan vaker de vraag van klanten of dividend niet automatisch herbelegd kon worden in nieuwe aandelen. Zij bedienen hun klant graag op hun best en bieden klanten daarom nu de mogelijkheid tot het herbeleggen bij BinckBank van cashdividend.

Waarom maakt herbeleggingen van dividend zo interessant?

Als ondernemer ben je waarschijnlijk financieel enigszins onderlegd, en ken je het rente-op-rente-principe. Albert Einstein noemde het effect van samengestelde interest al het achtste wereldwonder. Wist je dat dit effect ook met het herbeleggen van dividend te bereiken is? Met ontvangen dividenden worden weer nieuwe aandelen gekocht. Zo bouw je grotere posities op waar weer meer dividend over ontvangen wordt. En hiermee kunnen vervolgens weer meer nieuwe aandelen worden gekocht. Door dit meerdere keren te herhalen groeit een aandelenpositie niet lineair, maar exponentieel. Daarom is dit vooral voor beleggers met een lange termijn horizon interessant.

Hoe kan ik mijn dividend herbeleggen bij BinckBank?

Voor een groot aantal Nederlandse fondsen geldt dat klanten bij BinckBank het nettodividend dat zij ontvangen kunnen herbeleggen. Belangrijk is hierbij wat de standaardinstelling bij keuzedividend van een belegger is. Wanneer deze op ‘stock’ staat ingesteld zal BinckBank de dividenden herbeleggen.

Op het moment dat het fonds ex dividend gaat stuurt BinckBank je een bericht als je een fonds in portefeuille hebt waarop herbelegging wordt aangeboden. Hierin staat ook tot wanneer jij als belegger je keuze nog kunt wijzigen. BinckBank koopt vervolgens nieuwe aandelen van het nettodividend. De voorwaarde is overigens wel dat het netto dividendbedrag voldoende moet zijn om minimaal één nieuw aandeel te kunnen kopen. Op de dag van betaalbaarstelling zijn de aangekochte stukken tegen de gemiddelde aankoopkoers zichtbaar in je beleggingsportefeuille.

Heb je als belegger aandelen in je portefeuille waarvan het dividend herbelegd kan worden, en staat het keuzedividend op ‘stock’? Dan wordt het cashdividend dus automatisch herbelegd. Indien het keuzedividend op ‘cash’ staat, dan kan in de portefeuille gekozen worden om af te wijken van de standaardkeuze. Dit is mogelijk door te klikken op ‘wijzig keuzedividend’. Deze keuze geldt dan enkel voor de betreffende dividenduitkering.

Wat is het verschil tussen stockdividend en herbeleggen?

Herbeleggen is iets anders dan stockdividend. Is er sprake van stockdividend? Dan wordt het bruto dividendbedrag uitgekeerd in nieuwe aandelen. Er wordt geen dividendbelasting ingehouden, daarom is dit fiscaal voordelig. Aan het verwerken van stockdividend zijn verder geen extra kosten verbonden. Wil je dividend laten herbeleggen? Van het bruto dividend wordt eerst dividendbelasting ingehouden. Vervolgens wordt met het netto dividend een aantal nieuwe aandelen gekocht. Hierbij is er sprake van een beurstransactie, en zijn er ook kosten verbonden.

Welke kosten rekent BinckBank voor herbeleggen?

BinckBank brengt voor het herbeleggen 1 procent over de transactie in rekening, met een maximum van 10 euro. Een voorbeeld om dit te verduidelijken: stel dat je 100 aandelen ASR Nederland in portefeuille hebt. Het nettodividend per aandeel bedraagt 0,5355 euro. Op de dag van herbelegging noteert het aandeel 22,96 euro. BinckBank kan van het totale dividend van 53,55 euro twee nieuwe aandelen kopen voor in totaal 45,92 euro. De kosten voor de aankoop bedragen 0,46 euro. Deze worden apart in rekening gebracht. Wat er gebeurt met het restantbedrag dat niet kan worden herbelegd in nieuwe aandelen? Dat krijg je gestort op je Binck-rekening.

Op welke fondsen biedt BinckBank herbeleggingen aan?

BinckBank wil bij zoveel mogelijk Nederlandse aandelen de mogelijkheid tot herbeleggen  aanbieden. Er zijn wel een aantal voorwaarden. Het is uiteraard alleen mogelijk op aandelen die cashdividend uitkeren. Verder is een belangrijke afweging voor BinckBank dat voldoende klanten er een positie hebben. Ook moet zoals al eerder genoemd de dividenduitkering groot genoeg zijn om nieuwe aandelen van te kopen.

Je kunt overigens ook dividend ontvangen via de dividenduitkeringen van ETF-fondsen. Hierbij gaat het om doorgifte van het dividend van bedrijven die in het fonds opgenomen zijn. Voor de continuïteit van de dividenduitkering ben je als belegger hier dus minder afhankelijk van het besluit van een individueel bedrijf om het dividend te wijzigen of zelfs tijdelijk te schrappen.

Bij beleggen loop je het risico dat je inleg minder waard kan worden.