Gepubliceerd op 1 november 2016

“SHIFT HAPPENS en doe er je voordeel mee!”

De technische ontwikkelingen gaan snel, razendsnel. Dit zal de toekomstige arbeids- & personeelsmarkt ingrijpend veranderen. In de nabije toekomst zal technologie het menselijk handelen en het menselijk denken ondersteunen en onverbiddelijk vervangen. Hoe zien dan onze banen eruit? Welke nieuwe markten ontstaan er? Motiveert geld nog? Of werken we vanuit passie en zingeving? Hebben we in de toekomst drie of zelfs meer banen tegelijk? En hoe organiseren we werk en leven als we straks 125 jaar of ouder worden?

Het verleden laat zien dat bij grote technologische veranderingen we, met een zekere geleidelijke, ons aan deze nieuwe werkelijkheid weten aan te passen. Natuurlijk zullen, in een door technologie gedreven maatschappij, de voor ons bekende en vertrouwde banen overbodig worden. Daarentegen ontstaan er nieuwe markten en navenant banen. Zo zorgt de uitvinding van de stoommachine rond 1800 voor een heuse revolutie. De eerste fabrieken voor de machinale productie van goederen ontstonden. In de landbouw en de mijnbouw zorgde de stoommachine voor vergroting van de productie en verandering van de productiemethode. En ontstonden er nieuwe transportmogelijkheden door toepassing van de stoommachine in de locomotief. De spoorwegen openden de mogelijkheid grondstoffen en goederen snel en massaal over land te vervoeren.

Technologische innovatie was en is onderdeel van ons leven
Zo doorlopen we van het mechanisch tijdperk, het industrieel-, het automatiserings-, het informatiserings- en de komende eeuw het holistisch tijdperk. In al deze periodes zetten ondernemers technologie in ter verbetering van hun bedrijfsvoering. Tijdens de automatiseringsperiode ondersteunen de computer en de telecommunicatie vooral het coördineren en besturen van menselijk handelen, lees taken. In het holistisch tijdperk zal technologie ter vervanging van deze menselijke taken worden ingezet. Hiermee neemt technologie zo’n vlucht dat de snelheid waarmee wij ons als mens daarop kunnen aanpassen, daarmee niet in de pas loopt. Op dit moment worden meer piloten voor drones opgeleid dan piloten voor vliegtuigen. De vaardigheden die nodig zijn om een drone te besturen, zijn compleet anders dan die voor het zelf besturen van een vliegtuig. Sterker nog: piloten die omgeschoold worden tot dronepiloot hebben meer hinder dan profijt van hun huidige vaardigheden. En kost het hen meer tijd deze nieuwe vaardigheden aan te leren dan een ‘gamer’.

Werken vanuit passie en zingeving
Ik geloof dat in veel bestaande sectoren technologie in rap tempo grote delen van het takenpakket van ons als mens zal verdringen. Om in ons levensonderhoud te kunnen voorzien zullen we meerde banen hebben. Dit beperkt zich niet sec tot één en dezelfde takenpakket. Wij zullen onze vaardigheden verder ontwikkelen en breder inzetten. Naast dat je deeltijd 3D Designer bent, ben je tevens reparateur van oude mechanische horloges en ben je ‘city-miner’. Tenslotte kies je ervoor de zorgtaken van je kinderen, ouders, buren of vrienden op je te nemen.

Nieuwe technologie dwingt tot grote verschuivingen in de economie. IT, robots en artificiële intelligentie maken veel bestaande banen overbodig. Daarvoor in de plaats ontstaan nieuwe banen en markten.

Of met de woorden van Adjiedj Bakas: “SHIFT HAPPENS en doe er je voordeel mee!”

Dhr. Ing. B.E.S. Soochit, TriMaya BV

TriMaya BV
The proof of the system
is in the testing
www.trimaya.nl