Gepubliceerd op 5 december 2016

SCALA Flevoland start nieuw leer-werkconcept: De SCALA Vakroute

scala_flevoland_start_nieuw_leer-werkconcept_de_scala_vakroute_optHet ingezette economisch herstel wordt gelukkig ook steeds duidelijker zichtbaar op de arbeidsmarkt in Flevoland e.o. Er ontstaat in toenemende mate behoefte aan goed opgeleid en vaktechnisch personeel. Verschillen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, zoals dat tot uiting komt in de niet-vervulde arbeidsvraag (specifieke vacatures) en het onbenut arbeidsaanbod (o.a. WW-gerechtigden), maken het wenselijk gezamenlijk op te treden om de juiste medewerker op de juiste plek te krijgen.

Als we met zijn allen willen dat een gemotiveerde beroepsbevolking met potentie opgeleid wordt tot vakmensen, zullen we de handen ineen moeten slaan en slimmer moeten samenwerken. De visie van SCALA is dat opleiden [onderwijs en bedrijfsleven] in de toekomst een continu proces is van leven lang leren op de werkvloer en daarbuiten. Scala heeft hybride leerconcepten ontwikkeld waar werkgever en werknemer samen werken aan talentontwikkeling.

Uiteindelijk doel is duurzaam werk voor de deelnemers en vakbekwame werknemers voor de bedrijven.

De drie SCALA Servicelijnen

1. SCALA Aviation: MRO Vliegtuigtechniek en Onderhoud 2. SCALA Technic: bouw en infra, elektro-installatie, werktuigbouw en digitale besturingstechniek 3. SCALA Facility Services: Integrale dienst-verlening met o.a.: Hostess, cleaning, logistiek, catering, beveiliging, etc.

Wat houdt het concept in

De vakroute is bedoeld om de volwassen medewerkers [tussen de 25 en 55 jaar]: Bij-, Om- of Na te scholen. Na een werving en selectiedag worden de meest gemotiveerde deelnemers uitgekozen om vervolgens deel te nemen aan een voorschakelprogramma. Dit programma bestaat uit veertien weken en is als volgt ingedeeld:

Eén week Bootcamp

Een weekprogramma met veel sport- en spelactiviteiten, individueel en samenwerken, kamperen, zelf eten klaar maken, corvee, vroeg opstaan, groepsgesprekken, empowerment, etc. Vrijdagmiddag eindgesprek en terugreis. Kernwoorden: vitaliteit, doorzetten, discipline, ruggengraat, teambuilding.

Vijf weken Trainingsprogramma

Tijdens deze periode gaan de deelnemers vijf dagen per week naar een trainingscentrum voor de basistechnieken van het vak. Dit programma wordt afgewisseld met een veiligheidscursus en sociale/communicatieve vaardigheden. In dit onderdeel vormen gastlessen en excursies bij verschillende bedrijven een belangrijk onderdeel.

Acht weken Training on the Job

In de laatste acht weken worden de deelnemers en de praktijkbegeleiders gecoacht vanuit Scala Vakroute.

Tijdens deze periode leren de deelnemers de basis-
principes toe te passen in 
een praktijkwerkomgeving, training on the job en inwerken voor de BBL-periode. Na deze periode van veertien weken besluit de werkgever de deelnemer een jaarcontract aan te bieden met een BBL-opleidingstraject.

Financiën

Neem voor informatie over de kosten vrijblijvend contact met op met Scala. Er zijn per branche verschillende subsidiemogelijk-heden ook voor de werkgever. De deelnemer behoudt zijn/haar uitkering gedurende de veertien weken vakroute. Werkgevers die nu meedoen zijn enthousiast over de lage kosten van dit traject.

Vragen of reacties naar aanleiding van dit concept?
Telefonisch:Dennis Grimbergen Telefoon 06 – 441 543 04/Piet Mathôt: Telefoon 06 – 511 115 71
Mail naar: info@scalaflevoland.nl
Voor meer info kijk op: www.scalaflevoland.nl