Gepubliceerd op 9 oktober 2017

Samen meer bereiken voor anderen

Adriaan Jongejan (62) is een bekende en gevestigde naam in ondernemersland. De bekendheid van Piet-Wim Klaver (34) is groeiend. De twee bedrijfsadviseurs bundelen hun kennis en ervaring binnen deOverdrachtAdviseur.

“Emoties kunnen soms hoog oplopen…” en “…het is de kunst om emotie en rationaliteit met elkaar in evenwicht te brengen…” Twee uitspraken waarmee Adriaan Jongejan RA RAB een interessant deel van zijn ervaring als adviseur bij bedrijfsoverdracht en bedrijfswaardering schetst. Het zijn, naast de bedrijfseconomische zaken, óók de aspecten die Piet-Wim Klaver intrigeren. “Als partner voor ondernemers zie ik bedrijven wel als mensen, sommigen zijn beweeglijk, anderen weleens behoudend”, aldus Piet-Wim. In het afgelopen jaar kwamen Jongejan en Klaver elkaar zowel direct als indirect tegen in hun ontzorgen van ondernemers. Nadere kennismaking leidde tot samenwerking binnen deOverdrachtAdviseur. Wat vinden jullie het belangrijkste van de samenwerking?

Toegevoegde waarde
Adriaan: ”In de tientallen jaren dat ik nu adviseur en klankbord voor ondernemers ben, leerde ik de waarde van leeftijd kennen. Wat Piet-Wim al even aanroerde over bedrijven en mensen is heel herkenbaar. Inderdaad zie je jonge ondernemers die ‘oud’ denken en grijzende ondernemers die jong van geest zijn én blíjven.

Ook onmiskenbaar verschillend is de manier waarop die leeftijdsgroepen, elk voor zich en onderling, soms communiceren. In de praktijk van deOverdrachtAdviseur zijn het vaak verschillende generaties die elkaar ontmoeten. Dat geeft een heel aparte dynamiek.” Piet-Wim: “Klopt! Onder andere bij gezamenlijke relaties zag ik hoe dat kan werken. Ondermeer generatieverschillen trekken mij aan, de manier waarop mensen daarmee omgaan. Ook de wijze van elkaar respecteren. Echte ondernemers herkennen daar absoluut de waarde van. Je vroeg naar de toegevoegde waarde van onze samenwerking. Die zie ik vooral in de bundeling van de brede ervaring van Adriaan en mijn ambitie tot verdere specialisatie in bedrijfsoverdracht. Want dáár komen financiën, ondernemerschap en sociale aspecten allemaal samen.” Adriaan: “Volkomen mee eens. Zo streven we samen naar de beste oplossingen voor ondernemers en, niet te vergeten, de mensen die daar nauw bij betrokken zijn.” Bedoel je de werknemers? Adriaan: “Onder andere, maar zéker ook eventuele familie en andere betrokkenen. Kijk, een bedrijf bestaat deels bij de gratie van de maatschappelijke omgeving, die vraagt om stabiliteit en continuïteit. Dat is ook zo’n sociaal aspect waar Piet-Wim op wees.”

De ‘Klik’
Adriaan, ik herinner me dat jij wel eens in dit blad hebt gezegd ‘als je kunt delen kun je ook vermenigvuldigen’. Geldt dat ook voor jullie samenwerking? “Absoluut, onze netwerken dragen daaraan bij. Ons eigen leeftijdsverschil maakt ons, óók in dat opzicht, complementair en daarmee extra waardevol.” Piet-Wim: “Wij zijn een sterk koppel. Het klikt tussen ons, dáár begon het mee…” «

DeOverdrachtAdviseur
Koperwiek 1, 1742 GR Schagen
Telefoon 0229 – 28 27 00
www.deoverdrachtadviseur.nl