Gepubliceerd op 3 oktober 2018

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei helpt cliënten aan werk

In juni 2018 ontvingen zeven trajectbegeleiders van RIBW Arnhem & Veluwe Vallei hun diploma Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Zij kunnen nu mensen met een psychische kwetsbaarheid ondersteunen naar opleiding en werk en helpen met het duurzaam behouden hiervan. Door werk krijgen mensen meer sociale contacten, inkomen, status, zingeving en ontwikkelingsmogelijkheden. En het helpt mensen met een psychische kwetsbaarheid meestal ook om symptomen en klachten beter de baas te blijven. Werk draagt bij aan hun herstel.

Waar een wil is, is een weg
De methodiek IPS komt uit de Verenigde Staten en de effectiviteit ervan is de afgelopen twintig jaar wetenschappelijk bewezen in vele landen. IPS gaat uit van het idee dat iedereen die wil werken, kan werken in een reguliere baan met daarbij passende begeleiding. Het is een misvatting te denken dat mensen met psychische aandoeningen niet goed kunnen functioneren in een betaalde baan. Of dat zij de werkgever meer kosten dan dat ze verdienen. De meeste werkgevers hebben gelukkig maar zelden deze ervaring. Om de cliënt optimaal te kunnen begeleiden werkt de IPS-trajectbegeleider structureel samen met het begeleidingsteam van RIBW Arnhem & Veluwe Vallei.

Begeleiding
De kracht van IPS schuilt in de begeleiding. Het is altijd maatwerk. De IPS-trajectbegeleider beschikt over kennis van arbeidsre-integratie en vaardigheden in het coachen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hij kent de kandidaat, denkt mee met werkgevers over de meest geschikte taakinhoud en biedt desgewenst begeleiding aan de collega’s op de werkvloer. Ook is hij goed op de hoogte van de voordelen voor werkgevers om een IPS-kandidaat in dienst te nemen.

Samenwerking essentieel
Jan Pieter Veldman, regiomanager: “We zijn er trots op dat we onze cliënten nu ook op een bewezen succesvolle manier aan werk kunnen helpen. Goede samenwerking met het UWV, het Werkgeversservicepunt en de gemeenten is hierbij essentieel. Want we zijn ervan overtuigd dat dit zal leiden tot nog veel meer cliënten in een passende baan.” Overigens neemt RIBW Arnhem & Veluwe Vallei zelf ook de verantwoordelijkheid om als werkgever enkele cliënten aan een baan te helpen.

Over RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei biedt specialistische begeleiding bij wonen, werken en leven aan volwassenen en jongeren vanaf 11 jaar met een psychiatrische aandoening of ernstige psychosociale problemen, zodat ze kunnen meedoen in de samenleving. We werken samen aan duurzaam herstel, waarin de kracht en de regie van de cliënt leidend is.

Meer info: www.ribwavv.nl.

Meer weten?
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei heeft een continue vraag naar werkplekken. We bespreken graag welke mogelijkheden er zijn binnen uw bedrijf. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met Johnny Milder, IPS-trajectbegeleider.

T. 06 – 31 65 97 66,
E. j.milder@ribwavv.nl
Meer info over IPS: www.werkenmetips.nl «