Gepubliceerd op 6 februari 2017

Poortwachter is aan herziening toe

Arbeidsrechtadvocaat Mark Diebels van KZO|O13 Advocaten in Tilburg wees in zijn proefschrift al op essentiële fouten in de Wet verbetering Poortwachter. De wet moet volgens hem op de schop.

De Wet verbetering Poortwachter bestaat vijftien jaar. Wat zijn volgens jou de belangrijkste knelpunten?

“Het is goed dat werkgevers en werknemers actief bezig zijn met verzuim en re-integratie. Tegelijk zijn er veel regels én is er onduidelijkheid over hoe het UWV na twee jaar ziekte aankijkt tegen wat je hebt gedaan. Neem het tweede spoor: voor je zieke medewerker zoeken naar passend werk bij een ander bedrijf. Dit levert in de praktijk weinig resultaat op, maar is wel een belangrijk speerpunt voor het UWV. Het gevolg is dat tijd en energie wordt gestopt in een kansloos traject, puur om sancties van het UWV te voorkomen.”

In jouw proefschrift riep jij op de loonbetalingsperiode te bekorten naar drie maanden voor het mkb en één jaar voor grote organisaties. We zijn nu twee jaar verder: is daar iets mee gedaan?

“De molens in Den Haag draaien langzaam. Asscher en het CDA hebben het idee van een kortere periode opgepikt en er wordt gewacht op een rapport van de SER over een sluitend stelsel van inkomenswaarborg tijdens ziekte, zoals dat zo mooi heet. Er wordt echter niet gesproken over een ander belangrijk knelpunt. Werkgevers moeten namelijk loon doorbetalen ook als de oorzaak van de ziekte privé is: een skiongeluk of spanningen rond de echtscheiding zijn voor rekening van de baas. Ook op dit vlak is Poortwachter aan herziening toe, want dit is een belangrijke werkgeversfrustratie waar weinig aandacht voor is.”

Noem je dit een weeffout?
“Zeker, er wordt via de loonbetaling een forse financiële prikkel gegeven om verzuim te voorkomen, terwijl werkgevers daar vaak geen invloed op hebben. Ik stel dan de vraag: waar is de onderbouwing om die rekening bij de werkgever neer te leggen?”

Wat wil je werkgevers meegeven?
“Zie vooral de positieve kanten van re-integratie. De nadruk op wat iemand wél kan, in plaats van wat niet meer, is voor iedereen gunstig. Weet dat de regels complex zijn en zeker bij tegenslag, vraag om een deskundigenoordeel bij het UWV. En last but not least: schrik er niet voor terug om streng te zijn. Ik adviseer veel ondernemers en juist het duidelijk zijn over de spelregels bij ziekte, en het desnoods afdwingen daarvan, is voor een succesvolle re-integratie echt nodig.” «

KZO|013 advocaten- www.kzoadvocaten.nl

Tekst: KZO|013 advocaten