Gepubliceerd op 12 oktober 2016

PAT B.V.: Een sociale alleskunner in commerciële assemblage

PAT BVPAT B.V. is specialist in commerciële assemblage en montage en verleent op professioneel niveau diensten aan zowel MKB als corporates. En wat opvalt: het bedrijf doet dit met medewerkers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Aanleiding voor Hét Ondernemers Belang om in gesprek te gaan met directeur George van Velthoven over zijn onderscheidende bedrijf.

“Iedereen krijgt hier gelijke kansen: kleur, leeftijd, beperking, het maakt bij ons allemaal niets uit”

‘Nomen est omen’: de naam PAT staat dan ook letterlijk voor Professioneel Assembleren van Techniek. Van Velthoven richtte het bedrijf samen met zijn jongste dochter, Cindy, in 2013 op en was vanaf dat moment ook direct succesvol. Zelf bezat hij al volop ondernemerservaring en had onder meer als leidinggevende bij een sociale werkplaats gewerkt. “Daar zag ik dat de processen op de werkvloer geherstructureerd en daarmee effectiever konden. Ik begreep dat als je mensen goed begeleidt en voldoende ruimte geeft zich te ontwikkelen, je daarvoor de noodzakelijke voorwaarden creëert.”

Van Velthoven startte met 40 eigen medewerkers maar groeide zó snel dat hij medewerkers van verschillende andere bedrijven moest inhuren. “Martho Flexwerk was met zo’n 800 mensen in dienst als uitzendkracht, de grootste toeleverancier van handjes bij wie ik arbeidskrachten inhuurde. Om voortaan structureel en snel over extra capaciteit te kunnen beschikken, besloot ik samen te gaan werken met Martho Flexwerk. Dat helpt om heel snel op- en af te schalen naar de capaciteit die voor de projecten van mijn klanten nodig zijn.

Wij zijn uniek in de snelheid en flexibiliteit waarmee wij kunnen opschalen. Zouden ze zelf mensen gaan inhuren voor bepaalde werkzaamheden, dan zou dat bovendien ook nog duurder voor ze uitvallen.” Daarnaast zette Van Velthoven in op verdergaande structurering van de werkprocessen binnen zijn bedrijf om doelmatiger te werken. Zijn zakenpartner Jan-Henry van der Linde, zelf directeur van Martho Flexwerk, kon dat realiseren maar gaf aan dan óók financieel te willen participeren in PAT. “Daarmee moest ik weliswaar een stukje eigendom afstaan, maar daar hoefde ik geen moment over na te denken, want het is mij nooit om de trots maar altijd om de continuïteit van dit bedrijf gegaan.”

Wat PAT onderscheidt is dat het zijn professionele assemblagediensten levert met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Het maatschappelijke element van ondernemen is belangrijk voor mij en dan vooral in de sociale zin van dat begrip. Ik rekruteer mijn medewerkers daarom voor een belangrijk deel bij het UWV, waar ik de beste werkzoekenden rechtstreeks uit de kaartenbakken haal. Met ‘beste’ bedoel ik mensen die gemotiveerd zijn, in ons team passen en zich naar anderen respectvol opstellen. Want als ik van één ding overtuigd ben, dan is het dat mits je kwetsbaren op de arbeidsmarkt goed begeleidt, ze alle skills in korte tijd kunnen leren.

Dat zie ik hier dan ook dagelijks gebeuren.” Van Velthoven biedt zijn nieuwe krachten tijdelijke contracten aan. Functioneren ze goed dan krijgen ze een vast contract. “Iedereen krijgt hier gelijke kansen: kleur, leeftijd, beperking, het maakt bij ons allemaal niets uit.”De output van PAT komt zowel aan corporate als MKB-klanten ten goede en is indrukwekkend qua diversiteit. Zo zijn onder andere de Metro en Noord/Zuidlijn prestigieuze projecten waar PAT momenteel in opdracht van Van Beem & Van Haagen aan werkt, de partij die nationaal en internationaal hele grote Wayfinding projecten verzorgt, en waarvan de werkzaamheden tot 2018 doorlopen. “Wij voeren de totale assemblage inclusief de elektrische bedrading en de inbouw van de ECOUNLIMITLED armaturen uit voor deze projecten.

Spannende en afwisselende projecten. Leuk is dat Van Beem & Van Haagen met hun opdrachtgever een kijkje bij ons kwamen nemen. Daar spreekt vertrouwen uit.”“Maar ook leveren wij bijvoorbeeld onze bijdrage aan speciale verlichting voor de ondertunneling bij Zutphen en maken wij groeilampen voor een wereldmarktleider in glas- en tuinbouw.” PAT mag dan ook als professionele alleskunner worden gezien, vindt Van Velthoven. “Wij pakken de totale productielijn en doordat wij zo snel de passende capaciteit kunnen leveren zijn wij een belangrijke partij voor zowel grote bedrijven als voor MKB-ondernemingen.”

Werkend vanuit PAT-waarden als originaliteit, klantgerichtheid, deskundigheid, betrouwbaarheid, continuïteit en respect, ligt het voor de hand dat PAT als dienstverlener alleen maar belangrijker zal worden. “Onderling respect op de werkvloer en respect voor onze klanten zijn voor mij een basisvoorwaarde. We doen het in deze platte organisatie samen en op een sociale manier.” Van Velthoven, die zelf de commercie en een deel van de inkoop doet, is ook trots op zijn MT.

Met hoofd productie Eric Jongstra, hoofd logistiek Bert Popma, hoofd ontwikkeling René de Rooij en hoofd algemene dagelijkse leiding en personeelszaken David Apperlo, heeft hij alle vertrouwen in een vruchtbare toekomst. Hoe plat de organisatie is blijkt al direct tijdens een wandeling over de productievloer. Daar zijn David Apperlo en Bert Popma druk bezig met het indelen van metalen stellingen na de recente uitbreiding van weer een pand naast de reeds bestaande 3 panden.Ook zijn de medewerkers druk bezig met de voorbereiding van de stand waarmee PAT zich gaat presenteren op de Building Holland beurs in de RAI. “Dat is een mooi platform om ons te laten zien aan alle belangrijke beslissers in bouw en renovatie.” Want de diensten van PAT mogen dan ten goede komen aan klanten over de hele wereld, als het om naamsbekendheid gaat is er nog wel degelijk een wereld te winnen. «