Gepubliceerd op 15 april 2020

Open kaart bij incasso in coronatijd

Meijerink Incasso en Gerechtdeurwaarders in Wezep hanteert een persoonlijke en oplossingsgerichte aanpak met een hoog serviceniveau betreffende alle aspecten van het vakgebied en – vooral – met oog voor de menselijke maat.

Samen lossen we het op

“Iemand zei ooit over mij: ‘Ze stort zich graag op een ingewikkelde zaak waar emoties hoog oplopen, met als doel om alle partijen zonder escalatie tot elkaar te brengen.’ Ik denk dat die beschrijving mijn werkwijze prima samenvat. Emotiezaken zijn mijn specialiteit, daar ben ik sterk in” aldus directeur Francine Meijerink.

“Ondanks de heersende coronacrisis sta ik nu niet anders in mijn werk” stelt ze. “Ik vind dat je mensen sowieso altijd en onder alle omstandigheden de gelegenheid moet geven om hun zaken te regelen. Ook in bijvoorbeeld alimentatiekwesties kun je wel meteen overal beslag op gaan leggen, maar dan weet je zeker dat de situatie en de verhoudingen zullen verslechteren. Zeker in deze vreemde, onzekere tijden van corona moet je zeggen: Sámen lossen we het op! Maar ik pakte het altijd al op die manier aan.”

Voor dat doel heeft de KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) ook de website Bellen Is Oplossen in het leven geroepen: “Alleen als je de situatie bespreekbaar maakt, kun je immers samen werken aan een oplossing. Op de website bellenisoplossen.nl wordt stapsgewijs duidelijk gemaakt wat je moet doen als je vanwege het coronavirus in financiële problemen komt en te maken mocht krijgen met een deurwaarder. Bellen, bespreken, oplossen. Persoonlijk heb ik niet zo veel met profielen, maar voor sommige mensen maakt dit de mogelijkheden op een eenvoudige manier prima duidelijk.”

Laat altijd van je horen

Behalve diensten op het gebied van incasseren van vorderingen en het leggen van uiteenlopende beslagen, heeft Meijerink Incasso en Gerechtsdeurwaarders zich het laatste jaar gespecialiseerd in de ‘emotiezaken’; zaken m.b.t. het Personen- en familierecht, alimentatie e.d. en paardenzaken. De kracht van de organisatie ligt in adviseren en meedenken met de advocaat of opdrachtgever als het gaat om oplossingen en praktische uitvoering van een vonnis of beschikking. “Tevens werk ik bij beslagleggingen met vaste teams” zegt Francine Meijerink. “Een vaste slotenmaker, een vaste vervoerder bij paardenbeslagen. Dat werkt prettig.

Kijk, ik ben natuurlijk zelf ook ondernemer. Sommige dingen die andere ondernemers nu overkomen, gebeuren mij ook. Maar maak het te allen tijde bespreekbaar. Laat van je horen. We bevinden ons momenteel allemaal in dezelfde situatie. Ik heb debiteuren waar ik ook coulant voor ben onder normale omstandigheden; die lijn trek ik nu simpelweg door. Ik heb veel respect voor mensen die zich open en eerlijk melden, die overleggen – én zich bovendien houden aan de afspraken die we hebben gemaakt, ondanks de soms moeilijke omstandigheden.

Rapper Ali B deed onlangs op tv bij Jinek een mooie uitspraak. Hij zei: ‘Al staat je business stil, maak daar waar het kan alsnog het verschil.’ Ik vind dat een heel goed uitgangspunt.”

Tekst: Theo Bennes

Meijerink Incasso en Gerechtsdeurwaarders
Rondweg 9-C
8091 XA  Wezep
tel. 038 – 3758888
www.meijerinkgdw.nl