Gepubliceerd op 4 maart 2021

Onze nieuwe koers

‘Ondernemen voor Brede Welvaart’. Dat is samengevat de nieuwe visie van MKB-Nederland en VNO-NCW, die de organisaties op 10 februari 2021 bekend maakten. Na een uitgebreide dialoog met leden en de samenleving kiezen ondernemersorganisaties voor een nieuw kompas dat zich richt op het bereiken van een samenleving met gelijke kansen en werk, een duurzame leefomgeving en voldoende economische groei om die brede welvaart mogelijk te maken. Bovendien wil het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Met ‘Brede Welvaart’ als leidraad en een nieuwe rol in het samenspel met de overheid en de samenleving willen MKB-Nederland en VNO-NCW vormgeven aan een nieuw Rijnlands model. Meer informatie in ons persbericht. En in deze video vertellen Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW) en Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland) hier meer over. ‘Brede verantwoordelijkheid is een verantwoordelijkheid, geen gunst’, zegt Thijssen in opinieblad Forum.

Wij willen met jou bouwen aan een duurzamer, inclusiever en welvarend Nederland: #OndernemenvoorNL

Agenda 2030 van MKB-Nederland en VNO-NCW

In onze nieuwe Agenda 2030 staan tientallen beleidsvoorstellen voor een nieuw kabinet en een hele trits aan acties waar het bedrijfsleven zelf mee aan de slag gaat. Lees ‘Ondernemen voor brede welvaart – Naar nieuw Rijnlands samenspel‘, onze nieuwe Agenda 2030.

Download ook de samenvatting van Agenda 2030 en bekijk deze overzichtelijk infographic.

Agenda NL 2030: Creating broad welfare through enterprise – Towards a new Rhine model’. Click here for the English version. And click here for a summary

De nieuwe Agenda 2030 en de nieuwe koers is voor een belangrijk deel gebaseerd op het eindrapport van het Brugproject.

Wij #ondernemenvoorNL
Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW
Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland

Bron: www.mkb.nl