Gepubliceerd op 20 januari 2019

Olympia geeft werk betekenis

Voor heel veel mensen is de uitzendmarkt een goede manier om aan het werk te komen. Dit is ongetwijfeld mede te danken aan uitzendorganisaties als Olympia. Met ruim 100 vestigingen, verdeeld over heel Nederland, wordt dagelijks alles in het werk gesteld om kandidaten te helpen bij de zoektocht naar passende arbeid. Eenmaal een al of niet tijdelijke arbeidsplek gevonden, wordt verder gebouwd aan een persoonlijke en duurzame relatie met zowel de werkgever als de medewerker.

Kor Visser is eigenaar van de vier Friese vestigingen van Olympia. Een van die vestigingen staat in het centrum van Drachten. Het pand nodigt aan de buitenkant uit om zomaar eens even naar binnen te stappen. Laagdrempelig en sociaal. Dat is ook wat Visser naar zijn klanten toe uit wil stralen. Hij kan inmiddels bogen op ruim achttien jaar ervaring in de uitzendbranche. Zijn motivatie zegt hij vooral te halen uit het persoonlijke contact met klanten en kandidaten, veelal echte doeners uit de industriële, technische, logistieke en administratieve sector. Uiteraard speelt in de bedrijfsvoering het commerciële aspect een rol, maar de arbeidsvreugde zegt Visser vooral te halen uit de sociale context waarbinnen hij, de intercedent, de uitzendkracht en de werkgever bepalende factoren zijn. De vier Friese Olympiavestigingen bieden werk aan 15 bureaumedewerkers en zo’n 350 uitzendkrachten.

Screening
Een werkzoekende die een van de Friese Olympiavestigingen loopt niet altijd met een baan naar buiten. Kor Visser: ‘Ik zou het graag willen, maar een belofte op werk kunnen we niet . Wat we wel kunnen beloven, dat is dat we in alle gevallen de tijd nemen om met de kandidaat in kaart te brengen waar zijn of haar mogelijkheden en ambities liggen. Al onze mensen zijn getraind in gesprekken voeren. Ze zijn daarbij niet alleen geïnteresseerd in het cv, maar willen ook graag horen wat de persoonlijke drijfveren van iemand zijn en waar hij of zij blij van wordt en energie van krijgt. Zo’n gesprek gaat dus veel verder dan de uitwisseling van wat concrete gegevens. Wie is de mens achter de mens? Door daar samen zicht op te krijgen, wordt de kans op een succesvolle bemiddeling veel groter!’

Knelpunten
Twee knelpunten spelen op dit moment een belangrijke rol waar het gaat om werkgelegenheid. Allereerst is daar de problematiek rondom het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel in de technische branche. Door de economische groei is er meer vraag dan aanbod. Olympia investeert daarom steeds meer in praktische samenwerking met het onderwijs. Een sprekend voorbeeld hiervan betreft de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL), een combinatie van leren en werken. De uitzendkracht leert het beroep voor een belangrijk deel in de praktijk en gaat daarnaast een of meerdere dagdelen per week naar school. Daarnaast biedt Olympia onder andere opleidingstrajecten aan voor operator en chauffeur.

55+
Een ander knelpunt betreft de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met name oudere werkzoekenden merken nog maar weinig van de aantrekkende economie en een groot deel van de langdurig werklozen is boven de vijfenvijftig jaar. ‘Dat is inderdaad een probleem’, aldus Kor Visser. ‘Ik weiger dit echter als een vaststaand gegeven te accepteren. Wij willen er ook zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen met een bijstands- of werkloosheidsuitkering zijn geen tweederangs burgers. Hier ligt een deel van onze missie en een manier om onderscheidend te zijn in onze branche. Niets geeft zoveel voldoening als een van onze cliënten bij ons binnenstapt met een doos gebak om ons te bedanken voor de bemiddeling. Zoiets heeft bij ons een enorme impact. Daar worden we blij van!’