Gepubliceerd op 16 maart 2018

Meer kredietmogelijkheden voor MKB

In de praktijk blijkt dat bedrijfsleven en banken last hebben van verpandingsverboden die een rem zetten op de kredietverlening.

Verpandingsverboden komen in praktijk regelmatig voor. Met name grote opdrachtgevers zoals woningcorporaties, lokale overheden en grote ondernemingen leggen deze verboden op – meestal in hun algemene voorwaarden – aan hun opdrachtnemers/leveranciers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB), die meestal niet anders kunnen dan hiermee instemmen omdat ze anders niet in aanmerking komen voor de opdracht.

De gedachte hierachter is te voorkomen dat zich onbekende debiteuren melden. Zonder een verpandingsverbod bestaat het risico van extra administratief werk, omdat gecontroleerd moet worden of aan de oorspronkelijke debiteur (de opdrachtnemer) betaald moet worden of aan een andere schuldeiser die zich meldt (zoals een bank van de opdrachtnemer).

Het gevolg is echter wel dat die vorderingen niet kunnen worden verpand aan bijvoorbeeld banken als zekerheid voor krediet. Dat belemmert de kredietverlening aan bedrijven, en kan er zelfs toe leiden dat zij onnodig met liquiditeitsproblemen kampen, zeker omdat grote opdrachtgevers ook vaak lange betalingstermijnen hanteren.

Afschaffing van het verpandingsverbod zou om die reden met name voor het MKB een groot voordeel betekenen. In buurlanden kunnen bij ontbreken van verpandingsverboden vorderingen gewoon als dekking in het financieringsverkeer worden gebruikt, zodat afschaffing ook een verbetering van de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven zou betekenen.

De Minister voor Rechtsbescherming komt daarom nog dit voorjaar met een wetsvoorstel. Over de inhoud gaat hij de komende periode in overleg met het bedrijfsleven.

www.oovb.nl