Gepubliceerd op 11 december 2017

Meer kennis door meer big data

Sinds afgelopen zomer is Optimum Elektrotechniek een intensief samenwerkingsverband aangegaan met Facta, onafhankelijk onderhoudspartner . “Hierdoor is als het ware onze back-office met bredere expertise vergroot”, vertelt Erwin. “Facta heeft al meerdere intensieve samenwerkingsverbanden met technische bedrijven. Zo kunnen wij vanaf nu onze eigen opdrachtgevers een breder pallet aanbieden. Ik denk daarbij meteen – als voorbeeld – aan het zgn. Predictive Maintenance, dat wij bij elke organisatie naar een hoger niveau kunnen brengen. Dit ‘voorspelbaar onderhoud’ is natuurlijk zéér interessant voor de industrie omdat hiermee kosten worden bespaard.

Immers, geen enkel bedrijf zit er op te wachten dat er onverwachte stilstand in machines ontstaat. Dat gaat ten koste van het rendement en misschien zelfs wel van het concurrentie-
vermogen. Doordat we nu toegang hebben gekregen tot o.a. big data en de kennis die daarbij hoort, ontstaat er een nieuwe toegevoegde waarde. We zullen niet alleen meer het elektrotechnische werk leveren. We verbreden ons naar de werkbouwtuigkundige aspecten.”

Strategische keuze

Erwin erkent dat de hechte samenwerking op een perfect moment is beklonken. “Ik heb altijd van mijn vader, die Optimum in 1995 startte, geleerd dat je alleen kunt groeien door slimme samenwerking te zoeken. Wel, die adviezen heb ik opgevolgd, want natuurlijk hebben we nog veel ambities met Optimum. Bovendien voelde het voor mij als een serieuze verantwoordelijkheid omdat we een grote werkgever zijn. Op dit moment zijn er 25 medewerkers in dienst.

Ook voor hen is nu een nieuwe continuïteit ontstaan. Ik ben blij dat we deze strategische keuze hebben kunnen maken. Vanaf het eerste moment dat ik het initiatief nam richting een strategische samenwerking met Facta, waardoor we als bedrijf nóg gezonder konden worden, werd ik enthousiaster en zag ik grote kansen om onszelf breder in de markt te kunnen profileren.”

Volgens Erwin is met deze stap de innovatiekracht van Optimum Elektrotechniek vergroot. “De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Het is soms bijna niet meer bij te houden. Dus, het is vanzelfsprekend om vanaf 
nu op deze wijze aan te haken. Hoe zonde zou 
het niet zijn als we onze opdrachtgevers niet konden laten profiteren van de technische 
kennis die bestaat? Wel, dat hebben we 
opgelost en geborgd.”

Erwin omschrijft de fase die er aan komt als ‘ambitieus’. “We hebben een gedeelde toekomstvisie als grondslag. Die zal ons in staat stellen om verder te groeien opdat we over een aantal jaren bekend zullen staan als een kennisinstituut. Wij willen de vraagbaak zijn voor iedere Technische Dienst. We hopen dat de markt ons zal zien als een partij die het werk op de Technische Dienst daadwerkelijk efficiënter en effectiever maakt. Wij gaan voor meer slagkracht bij onze opdrachtgevers.” «

Optimum Elektrotechniek
Molenwerf 8b, 1911 DB Uitgeest
Telefoon 0251 – 36 13 51
E-mail erwin@optimumelektrotechniek.nl

www.optimumelektrotechniek.nl

Tekst: Jerry Helmers // Fotografie: Jan Jong