Gepubliceerd op 6 september 2019

MBC zet koers naar Mini Mundi

De Middelburgse Bedrijven Club (MBC) gaat maandag 30 september op bezoek naar het familiepretpark Mini Mundi, het voormalige Miniatuur Walcheren. Aan het Podium 35 op de Mortiere in Middelburg wordt om 17.30 uur een presentatie en rondleiding gegeven door Karin Zeverink, manager Mini Mundi. Hieraan voorafgaand geeft Arno Melaard van de Provincie Zeeland een korte presentatie met betrekking tot de renovatie van de Stationsbrug te Middelburg en de verkeersmaatregelen hieromtrent.

De ontvangst is om 17.00 uur met aansluitend een welkomstwoord van voorzitter Bram van Stel van de MBC. De preses zal in zijn toespraak ongetwijfeld alvast vooruitblikken naar de Contacta in Goes. Op deze grote bedrijvenbeurs zullen de ondernemersverenigingen uit Middelburg, Vlissingen en Veere van dinsdag 5 tot en met donderdag 7 november weer gezamenlijk met het Walcheren Paviljoen naar buiten treden.

De MBC is als toonaangevende ondernemersvereniging op Walcheren het scharnier tussen de bedrijven en de overheid. Ze behartigt de belangen van de industriële en dienstverlenende bedrijven op Arnestein 1 en 2, Ramsburg, de Mortiere, Park Veldzicht en Buitenruststraat. ,,We zijn spreekbuis richting lokale en provinciale overheid. De MBC is belangenbehartiger van gemeenschappelijke zaken zoals infrastructurele werken, bereikbaarheid en veiligheid.

We komen op voor de gemeenschappelijke belangen van de ondernemers en maken ons tevens sterk voor nieuwe bedrijvigheid, projecten en activiteiten. Primair staan welvaart, economie en werkgelegenheid in de regio”, aldus Bram van Stel, die in het dagelijks leven CEO is van de Prior Group. De ondernemerskoepel organiseert jaarlijks diverse plenaire bedrijfsbezoeken bij haar leden. Tijdens deze ‘MBC borrels’ wordt in een informele sfeer kennis gedeeld. De grote diversiteit aan branches stimuleert het netwerken.

De karakteristieke Stationsbrug wordt van september 2019 tot april 2020 gerenoveerd

 

www.mbcmiddelburg.nl

Fotografie: FOTO ATELIER CPD