Gepubliceerd op 11 december 2019

Maatwerk in samenwerking

RSD De Liemers werkt in opdracht van de drie Liemerse gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar. Een scala aan middelen wordt ingezet om uitkeringsgerechtigden, waaronder ook statushouders, duurzaam te laten uitstromen. Maatwerk speelt een belangrijke rol.

Tekst: Mathilde Lentjes // Fotografie: Jacques Kok

Op initiatief van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar is onlangs de opdracht aan de RSD aangepast. Manager van RSD De Liemers Wilfred Hekkers: “Onze ‘oude’ opdracht dateerde uit 2014 toen wij door de financiële crises in een totaal andere economische situatie zaten. Sindsdien is er veel veranderd: er is sprake van economische hoogconjunctuur, de politiek/bestuurlijke wensen ten aanzien van arbeid zijn aangescherpt en de maatschappelijke realiteit is veranderd. Dat alles vraagt om een nieuwe werkwijze en een nieuwe focus. Die focus ligt niet alleen op de duurzame uitstroom van bijstandsgerechtigden, maar ook op de uiteenlopende arbeidsgerelateerde vraagstukken vanuit de werkgevers.”

Meer dan een uitkeringsinstantie

Wilfred Hekkers: “We zijn primair geen uitkeringsinstantie meer voor bijstandsuitkeringen, maar richten ons nu vooral op het ‘werkfit’ maken en bemiddelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze doelgroep is niet alleen mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt, maar er is ook aandacht voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, statushouders en mensen met een vorm van psychische of lichamelijke arbeidsbeperking. Ook hen willen wij zo veel mogelijk begeleiden naar betaald werk en ondersteunen om aan het werk te blijven. Als betaald werk niet mogelijk is, begeleiden we uitkeringsgerechtigden naar vrijwilligerswerk of een vorm van dagbesteding.”

Potentieel

In de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar hadden in 2018 2000 mensen een bijstanduitkering, een verdubbeling ten opzichte van de 1000 uitkeringsgerechtigden in 2009. Wilfred Hekkers: “Een derde van onze doelgroep heeft een migratieachtergrond. Deze groep heeft de afgelopen jaren geen prioriteit gehad. Ook daarin hebben wij een omslag gemaakt: binnen de groep statushouders zit heel veel potentieel voor werkgevers in de regio De Liemers. De motivatie vanuit deze groep om aan de slag te gaan, is erg hoog. Ik begrijp goed dat er bij werkgevers de nodige vragen en onzekerheden zijn rondom het in dienst nemen van statushouders zoals de taal en andere arbeidswaarden en normen. Wij helpen daarbij, waarbij de wens van de werkgever leidend is. Het wensenpakket werken wij uit in een ontwikkeltraject. Binnen dat traject zorgen wij ervoor dat kandidaten werkfit worden. Wat dat inhoudt, verschilt per werkgever en per kandidaat: wij ondersteunen en ontlasten waar nodig. Is er bijvoorbeeld begeleiding op de werkvloer, taalondersteuning of een vorm van financiële compensatie nodig? Dan zorgen we daarvoor. RSD laat kandidaten en werkgevers niet aan hun lot over als de match is gemaakt. Wij nemen ook een stuk nazorg voor onze rekening. Ontwikkeltrajecten zijn er uiteraard niet alleen voor statushouders, maar voor iedereen die een vorm van afstand heeft tot de reguliere arbeidsmarkt.”

Diversiteit aan instrumenten

Om de kandidaten zoveel mogelijk aan het werk te krijgen, zet RSD De Liemers een scala aan middelen en methodes in. “Die middelen passen bij de tijd waarin we leven. Zo hebben we onlangs speeddates georganiseerd met Hornbach. Dat werkt heel erg goed. Mijn tip aan bedrijven is dan ook: laat je zien, nodig mensen uit om eens kennis te maken met je bedrijf. Dat verkleint de afstand. Een ander voorbeeld is de RSD-App. In de app staan alle vacatures van het Werkgeversservicepunt bij elkaar, al het beschikbare vrijwilligerswerk in de regio, werkervaringsplaatsen en uiteenlopende cursussen en workshops. De inzet van de app heeft een aantal kandidaten al een baan opgeleverd. Wij zijn er mee begonnen en een aantal andere gemeenten heeft onze app overgenomen. Momenteel zijn wij de digitale mogelijkheden voor werkgevers aan het onderzoeken om op een eenvoudige en efficiënte manier zicht te krijgen op het aanbod.”

Duitsland

RSD De Liemers is partner in het project ‘Perspectief 360 graden’. “Perspectief 360 graden is een project van de Euregio Rijn-Waal, een Nederlands-Duits openbaar lichaam, waarbij ca. 55 gemeenten en regionale overheden zijn aangesloten. De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren en brengt partners bij elkaar om onder andere gezamenlijk initiatieven te starten. Gezamenlijke organiseren wij grensoverschrijdende praktijkgerichte leer- en werkervaringen voor onze kandidaten.”

Competenties

Om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan en zo veel mogelijk arbeidspotentieel te benutten, is het noodzakelijk voor werkgevers om op een andere manier naar de invulling van vacatures te kijken. Wilfred Hekkers: “In het verleden was vooral het CV belangrijk: wat heb je gedaan, wanneer heb je dat gedaan en waar deed je dat. Een hele feitelijke opsomming. Niet dat dat helemaal niet meer belangrijk is, maar we zien wel een verandering qua interpretatie van de gegevens. Welke karaktereigenschappen passen bij de functie die ingevuld moet worden? Welke ervaring is er nou precies nodig? Welke hulp heb je nodig om ergens langdurig aan de slag te kunnen gaan? Veel werkgevers worstelen daar nu mee, het vereist een andere manier van kijken en een andere manier van vacatures uitzetten. Wij kunnen hen daarbij ondersteunen.”

Ontwikkelnetwerk

Om ook om te kunnen gaan met de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, is er een Leer- en ontwikkelnetwerk in oprichting. “We zijn momenteel bezig met de exacte invulling. Het basisidee is dat RSD De Liemers een netwerk van partners om zich heen organiseert, die gezamenlijk een passend aanbod aan instrumenten bieden voor de doelgroep, om de weg naar werk te versterken. In het Leer- en ontwikkelnetwerk stimuleert de RSD samenwerking tussen de drie O’s – te weten de overheid, de ondernemers en het regionale onderwijs. Door elkaar te leren kennen en vervolgens intensief samen te werken, biedt dit een solide basis om de toekomstige uitdagingen zo veel mogelijk het hoofd te kunnen bieden. Zo willen we inventariseren binnen welke branches er over enkele jaren een arbeidsbehoefte bestaat. Eenmaal in kaart gebracht, kunnen we op korte termijn gaan starten met bijvoorbeeld bijscholingstrajecten en opleidingen. We zijn er niet alleen om ondernemers zoveel mogelijk bij te staan bij hun huidige arbeidsvraagstukken, maar kijken nadrukkelijk ook naar de toekomst.” «

RSD De Liemers
Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar
Telefoon: 0316 – 27 95 33
www.rsddeliemers.nl