Gepubliceerd op 11 maart 2019

Last van slecht betalende debiteuren?

Een veelvoorkomende irritatie voor ondernemers is het soms erg trage betaalgedrag van klanten. Trage betalers kunnen er voor zorgen dat je liquiditeit van je onderneming in gevaar komt en daarnaast is het erg vervelend om steeds maar weer de telefoon te pakken en die klanten te benaderen om ze er op te attenderen dat de factuur nog steeds niet is betaald. Ook voor dit probleem geldt: voorkomen is beter dan genezen!

Bijna alle ondernemers hebben de focus liggen op het laten groeien van hun bedrijf. Deze groei komt door veel energie te steken in het werven van nieuwe klanten, offertes uitbrengen of prijsindicties afgeven en succes vieren als de order geplaats is. Maar heeft u zich als ondernemer wel eens de vraag gesteld of u al die nieuwe klanten wel aan uw bedrijf  wilt binden en of u die tijd en energie niet beter in andere zaken kan steken?

Nieuwe klanten in portefeuille betekent dat u geen historische informatie heeft over die betreffende klant én ook niet of het een goede klant is. In het begin lijkt het altijd goed en heeft u een prettige relatie met de nieuwe klant. De klant wil wat van u en u bent blij met de levering. Na de levering volgt de factuur en in 20% van de gevallen blijft het dan stil. Even googlen levert vele posts en artikelen op over wanbetaling.

Omdat de betaling uitblijft, stuurt u een herinnering en misschien ook wel een 2e herinnering. Aansluitend volgt een aanmaning en eventueel een in gebreke stelling. U heeft al meerdere telefoontjes gepleegd, vage beloften zijn gedaan en niet nagekomen. Uiteindelijk bent u genoodzaakt om een incassobureau in te schakelen. Het hele traject van herinneringen tot incasso heeft u ondertussen al heel veel tijd én geld gekost. Die tijd en euro’s had u liever in de onderneming gestoken: voorkomen is beter dan genezen.

Om deze vervelende situatie voor te zijn kunt u bij diverse partijen online een kredietrapport opvragen. In een kredietrapport staat allerlei informatie over het bedrijf dat u een indicatie geeft over de nieuwe klant. De verstrekkers van de rapporten voegen er vaak een advies bij naar aanleiding van een risicoscan. Deze risicoscan is gebaseerd op de bij hen bekende financiële informatie en op basis van gedeponeerde jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel. Meestal moet u bij de verstrekkers groots inkopen of een abonnement hebben.

Door een kredietrapport aan te vragen heeft u vooraf inzicht in de kredietwaardigheid van uw nieuwe klant. Op basis van dit inzicht kunt u een inschatting maken of u die nieuwe klant wel daadwerkelijk als klant wilt of dat u uw tijd (en geld) beter kan besteden aan uw huidige klanten die wel netjes betalen. Wilt u meer informatie over kredietrapporten? Kijk dan eens op www.kredietrapportaanvragen.nl voor meer uitleg en hoe u uw risico beperkt bij nieuwe klanten.