Gepubliceerd op 30 oktober 2018

Krijg waar u recht op heeft

Kleine vorderingen afboeken als oninbaar als deze niet worden betaald?
Heb je als ondernemer een kleine vordering openstaan, dan zal je in de regel de nodige twijfels hebben over het uithanden geven van deze vordering.  Ook dit kost immers geld, en wat als er bij de debiteur niets te halen valt?

Het komt vaak voor dat bedrijven hun onbetaalde facturen niet durven uit te besteden, ondanks meerdere herinneringen. Dit komt omdat bedrijven bang zijn om de relatie met de debiteur te verliezen of omdat zij denken dat de kosten van het uit handen geven van de vordering te hoog zijn. Vooral kleine zelfstandigen vinden dit een te groot risico en laten de vordering dus op dat moment maar voor wat ‘ie is.

Het is belangrijk dat u overtuigd bent van uw eigen dienstverlening en dat u de klant optimale service biedt. De relatie met uw debiteur is belangrijk echter door niet betalende debiteuren kunt u zelf ook in de financiële problemen komen. Door duidelijke afspraken te maken en de acties die u heeft ondernomen om de factuur betaald te krijgen in kaart te brengen, kunt u met een gerust hart de vordering uit handen geven.

En ook bij lagere factuurbedragen, als de kosten van het uit handen geven van de vordering zelfs hoger kunnen worden dan de opbrengst, kan dit preventief werken en het toekomstige betaalgedrag zeer effectief beïnvloeden

De praktijk is dat vaak lang wordt gewacht met het uit handen geven van de vordering. Als uw klant op de ingebrekestelling niet betaalt, wacht dan niet te lang met het uit handen geven. Hoe langer u wacht hoe moeizamer het incasseren van de vordering zal worden. Daarom adviseren wij u een strak beleid in uw debiteurenbeheer te hanteren. Het openstaande bedrag onder uw klanten valt immers altijd tegen.

Bij het uit handen geven van vordering heeft u de keuze uit het inschakelen van een incassobureau dan wel het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder. Veel incassobureaus pretenderen te werken op basis van no cure no pay. In de praktijk betekent dit, dat hun werkzaamheden zich beperken tot het versturen van aanmaningen en eventueel het telefonisch contact opnemen met de debiteur. Gevaar is een lang incassotraject zonder dat er geïncasseerd wordt.  Een gerechtsdeurwaarder kan, mag en doet veel meer dan alleen het aanschrijven en eventueel bellen van de debiteur. Indien nodig kan een gerechtelijke procedure worden opgestart om een vonnis te verkrijgen waarna beslagmaatregelen genomen kunnen worden.  Dit werkt vaak ook preventief. Debiteuren zijn eerder geneigd de zaken te regelen indien men de wetenschap heeft dat een procedure kan worden opgestart en beslag kan worden gelegd indien men niets doet.

Deurwaarders- en Incassobureau Enschede B.V.  is een professionele en moderne incasso- en deurwaardersorganisatie. In overleg met u kunnen wij een incassotraject opstarten waarbij rekening wordt gehouden met de relatie die u met uw debiteur heeft. Samen met u wordt gekeken welke incassomaatregelen het effectiefs zal zijn. Ook met betrekking tot de kosten worden duidelijke afspraken met u gemaakt.

Naast het incasseren van vorderingen zijn wij u ook graag van dienst bij het inrichten en optimaliseren van uw debiteurenbeheer. Een goed debiteurenbeheer voorkomt afschrijvingen op debiteur tegoeden en waarborgt de voortgang van uw bedrijf.

Kwaliteit, bereikbaarheid en dossierbehandeling zijn van groot belang.  Voordeel van ons kantoor zijn de “korte lijntjes” en de goede bereikbaarheid. Als je belt heb je gelijk een medewerker aan de lijn die op de hoogte is van het dossier.

Feit blijft dat u recht heeft op het geld waarvoor uw werkzaamheden heeft verricht of diensten heeft geleverd.

Mr. J.H.H. Döbber
Gerechtsdeurwaarder
Deurwaarders- en Incassobureau Enschede B.V.
algemeen@dwkenschede.nl
www.dwkenschede.nl