Gepubliceerd op 17 oktober 2018

Hulp in de huishouding

Veel ondernemers maken lange dagen. Dan kun je bij de randzaken wel wat hulp gebruiken. Thuis huur je iemand in die helpt met schoonmaken of het aanleggen van een nieuwe badkamer. En misschien laat je af en toe iemand het dak bekijken en de riolering ontstoppen. Allemaal noodzakelijk en terugkerend onderhoud.

Op de zaak schakel je een externe adviseur in voor financieel en fiscaal advies. Dat komt elk jaar weer terug, want je weet als ondernemer dat dit continu de aandacht verdient. Bovendien gaat het om zaken die je zelf niet kunt. Het maken van een jaarrekening of een fiscaal advies vereist een opleiding en de nodige ervaring. Trouwens, je bent bang geld te laten liggen als je geen advies inwint. De onderneming moet wat dat betreft optimaal ingericht zijn. En dat mag wat kosten.

Maar juridisch onderhoud blijft vaak achter. Ik heb me het hoofd vaak gebroken over de vraag waarom dat nou zo is. Het zal vast iets te maken hebben met de kosten, maar vermoedelijk zit er iets anders achter: mensen denken het zelf te kunnen. Iedereen kan immers dingen opschrijven. Dat valt in de praktijk nogal tegen, maar dat zie je pas als het mis gaat. Dat kan grote gevolgen hebben. Niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor de mensen die er werken. Je neemt als ondernemer dus niet alleen risico voor jezelf, maar ook voor je personeel. En alle gezinnen die er bij horen, niet te vergeten.

Natuurlijk zijn veel risico’s niet per se dramatisch, maar laten we een paar voorbeelden bij langs lopen. In boekenonderzoeken die we als kantoor begeleiden kom je veel dezelfde fouten tegen:

  • de algemene voorwaarden worden niet goed gebruikt, waardoor ze niet geldig zijn. Dus ook niet de beperking van aansprakelijkheid die daar in staat.
  • het concurrentiebeding of het proeftijdbeding in de arbeidsovereenkomsten blijkt nietig. Je kunt er dus geen beroep op doen, terwijl je dacht het in orde te hebben.
  • onduidelijke bonusregelingen waar je tot in lengte van jaren aan vast zit.
  • een blokkeringsregeling in een aandeelhoudersovereenkomst die niet compleet is. Met als gevolg dat in sommige situaties een mede aandeelhouder zijn aandelen niet hoeft aan te bieden, terwijl je dat wel had gewild.
  • ten onrechte geen of de verkeerde CAO of pensioenregeling toegepast. Als de business verandert, kan er ook een andere regeling van toepassing zijn.
  • onduidelijke verslagen van beoordelingsgesprekken, waardoor ze in een dossier niet bruikbaar zijn. Een verschil tussen iemand wel of niet kunnen ontslaan.
  • pandaktes die niet zijn gedeponeerd of een eigendomsvoorbehoud dat niet goed in elkaar zit: zekerheden die je dacht te vestigen, zijn ongeldig.

Alle afspraken die men zelf geschreven heeft zijn vrijwel zonder uitzondering onduidelijk. Dat is niet vreemd, want het vastleggen van afspraken is een vak. Terwijl bovenstaande voorbeelden tegen geringe kosten te voorkomen zijn. De manier waarop algemene voorwaarden gebruikt moeten worden? Dat is in een mail van vijf minuten uitgelegd. Een goede bonusregeling? Met een uur ben je een heel eind. Een pandakte is met een simpel briefje te registreren en een goede blokkeringsregeling is misschien een uur werk.

Natuurlijk is het zinvol eerst zelf op te schrijven wat je af wilt spreken. Vervolgens moet je dan wel iemand hebben die het begrijpelijk vastlegt. Iemand ook, die kritische vragen durft te stellen. Daardoor kom je op ideeën, die er anders niet waren gekomen en leg je dingen vast op een manier die voor iedereen hetzelfde leest.

Nou is het een utopie om te denken dat je altijd alles voor kunt zijn. Maar de fouten die je tegenkomt zijn vaak juist vrij eenvoudig te voorkomen, terwijl ze soms verstrekkende gevolgen hebben. Zoals een onderneming die met het personeel had afgesproken een tijd lang 10% minder te betalen dan de CAO voorschreef, omdat het niet goed ging. Dat kan dus niet. Ook niet als iedereen daaraan mee wil werken. Een telefoontje van (alweer) vijf minuten had dat misverstand kunnen voorkomen.

Het klinkt nogal als een open deur: de jurist die vindt dat een ondernemer zijn zaken goed moet regelen en daar hulp van buitenaf bij moet zoeken. Maar zonder die hulp ben je duurder uit, als het er een keer echt om gaat.

De hooge Waerder

Brengt de zaak verder
303a, 1814 GM Alkmaar

Telefoon: +31 72 518 00 00

www.dehoogewaerder.nl