Gepubliceerd op 29 april 2020

Hoe voorkom je liquiditeitsproblemen tijdens de Coronacrisis?

We zijn net over de piek van de Coronacrisis voor de gezondheidssector, maar de finish is nog lang niet in zicht. Nieuwe begrippen als de anderhalve meter samenleving worden geïntroduceerd en de overheid vraagt van ons om mee te denken hoe de verschillende problemen moeten worden aangepakt. Helaas heeft de overheid veel maatregelen moeten nemen, die voor BV Nederland financieel nadelig zijn. Eén van de grootste uitdagingen waar we voor zullen staan, is hoe wij de BV Nederland financieel gezond houden. Dit begint bij onze eigen onderneming.

Financiële Coronathon

De maatregelen die getroffen worden om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, kan de bedrijfsvoering van je onderneming behoorlijk raken. Dat de maatregelen negatieve gevolgen hebben voor bedrijven is al zichtbaar, maar we weten niet wat ons nog te wachten staat. Juist nu is het belangrijk om je liquiditeit goed in de gaten te houden, want het zou wel eens een financiële Coronathon kunnen worden.

Tips voor de betaling van facturen

Gesproken moet worden met de debiteuren, die direct zijn getroffen door de Coronacrisis en gewaakt moet worden dat andere debiteuren de Coronacrisis aangrijpen om de betalingstermijn te verlengen zonder dat daarvoor een noodzaak is. Hieronder worden tips voor de betaling van facturen van het gerechtsdeurwaarderskantoor Karreman Gerechtsdeurwaarders & Juristen besproken.

Tip 1 Contact debiteuren

Zijn jouw debiteuren in staat om de facturen binnen de afgesproken termijn te betalen? Dit zal vaak afhangen van de bedrijfstak van je debiteur. Bij contactberoepen of restaurants zullen betalingsproblemen eerder aanwezig zijn, dan bij andere ondernemingen. Neem contact op met je debiteuren om inzicht te krijgen of en hoe zij zijn getroffen door de Coronacrisis.

Tip 2 Check facturen tussentijds

Sommige opdrachten hebben een langere looptijd. Het zou vervelend zijn wanneer je er te laat achter komt dat jouw factuur niet betaald kan worden. Dit kan je voorkomen door regelmatig tussentijds te factureren. Zorg ervoor dat het te factureren bedrag niet te fors oploopt. Dit heeft voordelen voor jou (financiële zekerheid) en voordelen voor je klant. Kleinere facturen zijn immers makkelijker betaald, dan wanneer je klant één grote factuur ineens moet betalen.

Tip 3 Nabellen en herinneren

Wacht niet te lang vanwege de Coronacrisis met het nabellen en herinneren van je debiteur wanneer een factuur niet wordt betaald. Facturen van schuldeisers, die wel navraag doen of aanmanen, zullen eerder betaald worden.

Tip 4 Ga het gesprek aan

Verstuur niet lukraak aanmaningen bij onbetaalde facturen. Wanneer je debiteur na je 5e aanmaning niet heeft betaald, dan zal de 6e aanmaning ook niet het gewenste resultaat geven. Het gaat hier om het doel en niet om het middel. Neem ook telefonisch contact op met je debiteur. Durf te vragen of hij last heeft van de Coronacrisis.

Tip 5 Bespreek een betalingsregeling

Bespreek de mogelijkheden van een betalingsregeling. Spreek geen summiere regeling voor onbetaalde tijd af, maar maak steeds afspraken van tijdelijke duur. De Coronacrisis is nieuw en de situatie verandert per dag. Is er een positieve financiële kentering, dan kunnen de gemaakte afspraken op die manier weer worden herzien en zit je niet vast aan een langdurige regeling.

Tip 6 Schakel een gerechtsdeurwaarder in

Aarzel niet om de vordering uit handen te geven aan de gerechtsdeurwaarder ter incasso. Uitgangspunt is immers dat afspraken moeten worden nagekomen en dat facturen moeten worden betaald. De gerechtsdeurwaarder is zich bewust van de financiële gevolgen van de Coronacrisis en zijn expertise en ervaringen uit de praktijk kunnen ook jou helpen om alsnog je facturen betaald te krijgen en je liquiditeit te verbeteren. De gerechtsdeurwaarder vervult naast zijn maatschappelijke rol, ook een adviserende rol. Hij geeft uitleg aan schuldeiser én schuldenaar wat hun rechten en verplichtingen zijn. Uitgangspunt daarbij is het behoud van de klantrelatie.

Door deze tips in de praktijk te brengen, help je je eigen onderneming en ook BV Nederland om financieel gezond uit deze Coronacrisis te komen. Mocht je ondanks deze tips niet tot een oplossing met je debiteur komen, dan kan je de vordering altijd ter incasso uit handen geven aan de gerechtsdeurwaarder.