Gepubliceerd op 25 oktober 2017

Hoe kun je ziekte verzuim terugdringen?

Eén op de acht werknemers in Nederland kampt met burn-out verschijnselen. Dat lijdt vaak onvermijdelijk tot ziekteverzuim en soms langdurig verzuim. Ook andere vormen van psychisch verzuim lijken hand over hand toe te nemen. Daarnaast wijst onderzoek uit dat maar liefst 70% van de leidinggevenden niet of in beperkte mate in staat is om op tijd het risico van langdurig verzuim te herkennen. Bovendien zijn emotioneel zware situaties vaak lastig te bespreken voor een leidinggevende.

Daarnaast kunnen we concluderen dat verzuim geld kost en de werkdruk verhoogt voor collega’s én leidinggevenden. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van vervanging en andere problemen die worden veroorzaakt door afwezigheid van medewerkers.
Ziekteverzuim kan een nadelige invloed hebben op de kwaliteit, bijvoorbeeld als vervanging niet mogelijk is en het de klanten- en medewerkerstevredenheid vermindert.

Niet altijd werken alle partners in de keten rondom het verzuimproces even goed samen. Hoe kun je dat doorbreken en verbeteren? Meestal kan het overleg tussen deze partijen veel effectiever.
Vaak is niet duidelijk welke vormen van verzuim een rol spelen en al helemaal niet welke interventies daarbij passend kunnen zijn. En dan heb je als werkgever óók nog te maken met belangrijke verplichtingen volgens de Wet Verbetering Poortwachter.

Herken je deze zaken rondom verzuim?

– Werknemers melden zich frequent ziek, de ziekmeldingen zijn van korte duur.
– Collega’s reageren cynisch en stellen vragen, zijn extreem begripvol, of verdedigen de ziekmeldingen.
– Ziekmelders behoren bij een vaste groep.
– Prestaties binnen die groep blijven achter bij de gestelde doelstellingen.
– Medewerkers ervaren een hoge werkdruk.
– In plaats van een verhoging van de kwaliteit en arbeidsvreugde, ontstaat er een gevoel van onmacht en ontevredenheid en wellicht vervreemding.

Maak gebruik van de volgende openingen:

Niet alleen de werkgever heeft verplichtingen, ook de werknemer heeft deze. Het is goed daarvan te weten om het proces beter in te kunnen richten. De houding van leidinggevenden is van grote invloed op verzuim en verzuimduur en de helpende en eisende houding van leidinggevenden biedt de grootste kans op succes.

Aanbevelingen gericht op verzuim:

Er zijn een aantal stappen te adviseren die een hoog verzuimpercentage kunnen doorbreken. Zorg er als manager of leidinggevende om te beginnen voor dat je kunt beschikken over de juiste gegevens, zoals verzuimcijfers en bijbehorende trends en patronen. Verschaf deze inzichten over verzuim aan leidinggevenden, teamleiders en zelfsturend personeel, en verbeter de communicatie over verzuim.

Zorg voor een objectieve beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.
– Wees je bewust van de factoren op het werk die verzuim beïnvloeden; stuur op mobiliteit  en wees je bewust van de onderliggende organisatiecultuur.
– Signaleer symptomen op tijd, maak de arbeids(on)geschiktheid bespreekbaar;
– Ga met de communicatie aan de slag; ga het gesprek aan. Gebruik de juiste vraagtechnieken en maak concrete afspraken
– Maak duurzame inzetbaarheid en verzuimgedrag op een professionele manier met  directe collega’s bespreekbaar.
– Spreek elkaar aan op verzuim. Daarbij is het goed om na te gaan wat er eigenlijk bedoeld wordt met ‘aanspreken’. Zit er een ‘Foei!’ in, of een ‘Wat heb je nodig?’
– Leer medewerkers in zelfsturende teams de beginselen van een goed verzuimbeleid en verschaf kennis en inzicht in wettelijk verplichtingen voor de organisatie. En wat de    organisatie hierdoor verwacht van het team en haar teamleden.

Hoe pak je verzuim aan?

Wil je als manager of leidinggevende beschikken over meer gegevens, verzuimgedrag en inzetbaarheid verbeteren en de inzichten over verzuim verbeteren? Dat leer je door te doen. Bekijk samen met AKL Training hoe je dit kunt aanpakken.

Tijdens de training leert u vanuit diverse modellen hoe u ziekteverzuim zo laag mogelijk kunt houden. Beproefde gespreksmethoden en -technieken helpen u daarbij. Ook leert u over de basis van de actuele wet- en regelgeving en bijbehorend beleid.

U analyseert samen met deakl training trainer de verzuimcultuur binnen uw bedrijf en welke invloed dit heeft op u als leidinggevende. U verbetert samen met de andere deelnemers uw gespreksvaardigheden én leert deze toe te passen op uw werk.

Psychisch verzuim (bijvoorbeeld overspannenheid of burn-out) komt vandaag de dag veel voor. U krijgt kennis en vaardigheden aangereikt om hier beter mee om te gaan en langdurig verzuim waar mogelijk te voorkomen.

Voor meer informatie over de training kunt u hier terecht! Of mail naar: info@akltraining.nl