Gepubliceerd op 3 juli 2017

‘Hoe houd ik mijn medewerkers capabel, gemotiveerd en vitaal?’

Na alle discussies over flexibiliteit op de arbeidsmarkt wordt het – bij toenemende krapte en vergrijzing – tijd om actie te ondernemen voor een blijvende optimale inzetbaarheid van medewerkers.

Het is even omschakelen, maar voor veel werkgevers wordt de vraag steeds urgenter: hoe zorg ik voor duurzame inzetbaarheid van mijn huidige en toekomstige medewerkers, zodat ze van waarde blijven voor mijn onderneming? Met andere woorden: hoe houd ik mijn medewerkers capabel, gemotiveerd en vitaal? Dat is een mooie uitdaging voor echte P&O-professionals. Maar ‘Personeel & Organisatie’ (of ‘Human Resources Management’) is voor de meeste mkb-ondernemers niet de core business. Alympus Personeelsadvies neemt die uitdaging graag aan. “Wij hebben de Inzetbaarheidsmonitor ontwikkeld, die inzichtelijk maakt welke kennis en vaardigheden in huis zijn in verhouding tot de gewenste situatie”, vertellen Coen Hogerland, directeur/adviseur P&O, en Fenny Deen, adviseur P&O. “Het is een praktisch hulpmiddel bij personeelsbeleid dat duurzame inzetbaarheid tot doel heeft.”

Pragmatisch ondersteunen van ondernemers
Vanaf het moment dat de eerste medewerkers worden aangetrokken, hoort P&O er voor de ondernemer onherroepelijk bij. “Wij vervullen die functie al vijftien jaar voor een groot aantal ondernemingen in het hele land.” Alympus is gevestigd in Hoofddorp en bestaat uit een team van zes P&O- en Payroll-adviseurs met een pool van flexibel inzetbare adviseurs. De dienstverlening van Alympus is ingericht op pragmatische ondersteuning. “Ondernemers in het mkb willen altijd snel antwoord. Daar zijn wij op ingesteld. Belangrijke pijlers zijn de salarisadministratie en P&O-advies. Wij hebben voor beide onderdelen specialisten in huis en bieden die aan in de vorm van interim management of als abonnement. Met het abonnement Alymp@s bieden wij alles onder één dak: Personeelsinformatiesysteem en Salaris-/P&O-advies. We stemmen de inzet af op de behoefte van onze opdrachtgevers.”

‘Aan de slag met duurzame inzetbaarheid’
Eerder dit jaar heeft Emily van Eijk bij Alympus voor haar afstudeerscriptie onderzoek gedaan naar duurzame inzetbaarheid. Het rapport ‘Aan de slag met duurzame inzetbaarheid’ is in juni verschenen. “Het onderzoek richtte zich op drie aspecten: gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling. Wij hadden de indruk dat veel organisaties nog worstelen met het onderwerp. Dat bleek ook. Van de 125 ondervraagden gaf 93 procent aan nut en noodzaak ervan in te zien, terwijl slechts 67 procent er daadwerkelijk ‘iets’ aan doet. In veel organisaties worden losse onderwerpen aangepakt, maar er is nog geen actief en samenhangend beleid gericht op duurzame inzetbaarheid. Gezien de leeftijdsopbouw in hun bedrijf of de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt weten sommige werkgevers wel dat ze er iets mee moeten. Ondernemers hebben bovendien nog weleens het idee dat wordt verwacht dat ze hun medewerkers bij de hand nemen, maar medewerkers hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid. Wij spelen met twee producten in op duurzame inzetbaarheid. Naast onze Inzetbaarheidsmonitor is dat het MedewerkersOnderzoek. Dit onderzoek (ook wel bekend als medewerkerstevredenheidsonderzoek, MTO) geeft een beeld van de tevredenheid, betrokkenheid en motivatie van de medewerkers, maar het kan zich ook richten op specifieke onderwerpen, zoals multi- en duurzame inzetbaarheid, loyaliteit en professionaliteit. Ons motto is niet voor niets: meten is weten en weten is doen.”

Inzetbaarheidsmonitor
De door Alympus ontwikkelde Inzetbaarheidsmonitor bestaat uit webbased software; klanten kunnen inloggen en hun eigen gegevens invoeren. “Per afdeling/functie en per medewerker ontstaat dan een overzicht van bijvoorbeeld competenties, vaardigheden, resultaatgebieden, opleidingsniveau en de verhouding tussen de gewenste en huidige situatie. Hierdoor is direct transparant waar moet worden bijgestuurd. Het is bovendien een goede leidraad bij het beoordelen van medewerkers en/of borgen van functioneringsgesprekken. De daarin gemaakte afspraken kunnen in de monitor worden vastgelegd. Medewerkers kunnen eventueel ook zelf toegang krijgen om hun eigen situatie te bekijken: waar word ik op beoordeeld; wat denkt mijn leidinggevende van mij; worden gemaakte afspraken opgevolgd. In verschillende branches stellen de klanten van onze klanten eisen aan competenties van medewerkers. Dankzij de monitor ontstaat een duidelijk overzicht. Ook ISO-auditors zijn er heel blij mee!”

Alympus Personeelsadvies helpt ondernemers bij bewustwording, met advies en de implementatie van in-, door- en uitstroombeleid, gericht op duurzame inzetbaarheid en in aansluiting op wat al gebeurt in het bedrijf. “Medewerkers duurzaam inzetbaar en dus blijvend productief houden, begint met een goed overzicht. In de uitvoering is het belangrijk de ontwikkeling van medewerkers te monitoren. Dat kan met onze producten. Maar daarnaast kennen we de mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van premies en subsidies, training en coaching, demotiebeleid, samenwerkingsverbanden voor het herplaatsen van mensen, vervroegd uittreden… De arbeidsmarkt en de wet- en regelgeving zijn behoorlijk complex geworden, maar er is nog veel mogelijk. Ondernemers kunnen ons laten regelen, waar ze zelf geen tijd voor (willen) hebben!” «

Alympus Personeelsadvies B.V.
www.alympus.nl
www.inzetbaarheidsmonitor.nl

Tekst: Wendy van Schie / Fotografie: Jur Engelchor