Gepubliceerd op 26 november 2019

Het verschil tussen goed en optimaal

         
Bouwen is in de loop der jaren alleen maar complexer geworden. De uitdagingen worden groter maar ook de risico’s. Dat geldt ook voor de inbreng van specialistische expertise die nodig is om een project vlot tot een einde te brengen. Oculus, btb, visiplan en vidinfra (onder OB&V Holding) zijn dergelijke bureaus. Zij hebben gezamenlijk een breed gamma aan specialistische kennis. Van het eerste ontwerp tot de uiteindelijke meerjarenonderhoudsplannen, overal kunnen de OB&V werkmaatschappijen de puntjes op de i zetten, de faalkosten minimaliseren en zo van uw bouwproject een renderend succes maken.

Stel: de architect heeft bij de te bouwen appartementen balkons voorzien en de ingenieur heeft bij het berekenen van de constructie een vergissing gemaakt. Het gevolg zou kunnen zijn dat de balkons los komen in de gevel. De bewoner ervaart dit vanwege scheuren in de gevel en zal hierdoor een onveilig gevoel kunnen krijgen. Op de tekening is de vergissing slechts een onnozel cijfertje, in de praktijk is het een kostbaar ingrijpende klus. De ervaren inspecteurs van btb letten, tijdens hun inspecties, tijdens de bouw ook op dit soort details en kunnen ze dan ook meestal voorkomen.

Betere doorstroming

“Door de hulp in te roepen van een onafhankelijk adviseur als die van oculus, btb, visiplan en vidinfra kun je dit voorkomen,” zegt algemeen directeur Peter Tiernego. “En zo kunnen wij over de hele lijn deskundig advies bieden. Wat een extra kostenpost lijkt verdient zich in de praktijk vanzelf terug doordat onze mensen de doorstroming van een bouwproject bevorderen, de risico’s beter in kaart weten te brengen en de resultaten weten te optimaliseren. Tegenwoordig zijn begrippen als ‘verduurzaming’ en ‘circulair bouwen’ erg belangrijk in onze sector. Maar dat nieuwe denken impliceert dat aannemers ook veel nieuwe technieken en materialen moeten toepassen waar ze soms nog helemaal niet zo vertrouwd mee zijn. Onze specialisten zijn dat wel. Als een gevel of een dak bijvoorbeeld van een bepaalde folie moet worden voorzien, riskeer je met een net iets verkeerde toepassing dat het pand op papier een stuk energiezuiniger is dan in werkelijkheid doordat er nog op tal van plaatsen warmte lekt. Eén gericht advies kan daarbij het verschil betekenen tussen een hogere en een lagere meterstand.”

Zonder oogkleppen

Op zichzelf gesteld zijn de specialisten van oculus, btb, visiplan en vidinfra gespecialiseerd op één bepaald terrein of in één discipline. Degenen die werken voor de werkmaatschappij btb weten bijvoorbeeld alles van bouwkundig toezicht, directievoering en projectmanagement. De medewerkers van oculus weten alles van onder meer kwaliteitsborging, risicomanagement en plantoetsing. Terwijl de experts van visiplan zich weer helemaal hebben toegelegd op onderhoud gerelateerde vraagstukken, zoals meerjarenonderhoudsplannen, technische inspecties en huisvestingsmanagement. De vidinfra medewerkers tenslotte hebben zich toegelegd op alles wat er zich buiten om het gebouw in de ruimtelijke omgeving aan vraagstukken voordoet. Doordat de medewerkers onderling veel communiceren en elkaar kunnen raadplegen is er geen sprake van verkokering. De blik bij de werkmaatschappijen van OB&V is diepgaand, maar hebben geen oogkleppen die het zicht in de breedte belemmeren.

“We zijn een lerende organisatie,” zegt Peter Tiernego. “Dat houdt het werk voor ieder van ons uitdagend maar geeft ons ook voldoende kijk op het volledige bouwproces, van de eerste schets voor een gebouw tot het moment dat de sleutel daadwerkelijk in het slot gestoken wordt. En zelfs daarna, want we hebben ook oog voor het verdere ‘leven’ van zo’n gebouw. Daardoor zijn we in staat onze opdrachtgevers geld te laten besparen. Puur met een bouwkundig oog kun je bijvoorbeeld voorstellen om een bepaald soort basismateriaal toe te passen. Dit voldoet aan alle eisen en heeft een prima prijs/kwaliteitsverhouding. Met de total cost of ownership in het achterhoofd zouden wij dan mogelijk voorstellen toch een duurder soort te kiezen. Waarom? Omdat je daarmee de onderhoudskosten langer kan uitstellen en dus per saldo, op langere termijn, goedkoper uit bent. Het is ook dat nét even verder kunnen kijken, dat het verschil maakt tussen goed en optimaal.”

Praktijk als leerschool

Hoe houden oculus, btb, visiplan en vidinfra hun lerende organisatie lerend? Hoe voorkomt het bedrijf dat er gaten vallen in de expertise of dat sommige specialistische kennis veroudert? “In de eerste plaats door alle kennis zoveel mogelijk vast te leggen in gedigitaliseerde rapportages die overal waar internet is toegankelijk zijn om te raadplegen,” antwoordt Peter Tiernego. “Daarvoor hebben we een geavanceerd, juridisch juist rapportagesysteem gebouwd. Onze bouwdossiers worden daarin opgeslagen. Maar ook door geregeld jonge bouwkundig afgestudeerden in dienst te nemen en die via een traject van inspecties en audits mee te laten lopen met oudere collega’s. De praktijk blijkt de beste leerschool, en praktijk hebben we gelukkig meer dan genoeg. We begeleiden overal in het land de bouw of verbouw van industriële gebouwen, kantoorpanden, zwembaden, sportaccommodaties, scholen, appartementencomplexen en grondgebonden woningen. Met elk succesvol afgesloten project hebben we aan de ene kant weer een tevreden opdrachtgever en aan de andere een stukje extra kennis en ervaring.”

Tekst: Jeroen Kuypers