Gepubliceerd op 14 maart 2019

Het duivelse dilemma: Een goede klant betaalt steeds later uw factuur

U wilt natuurlijk uw factuur, het liefst binnen uw betalingstermijn, betaald zien en overweegt de inschakeling van een incassobureau. U bent echter bevreesd dat uw klant uw actie niet waardeert en dat de relatie wordt verstoord. Hoe nu te handelen?

Het komt zeer regelmatig voor dat ABC Incasso te maken krijgt met deze problematiek. Bij de vaak wat kleinere ondernemer, zeker bij de ZZP’ers merken wij dat de klanten op handen worden gedragen en dat het slechter wordende betaalgedrag van de klant voor lief wordt genomen. Tot het moment dat de ondernemer beseft dat hem het water tot de lippen komt, of dat het toch te gek voor woorden is dat u als een soort van bank voor uw klant fungeert.

Een belasting- administratiekantoor, bestaande uit een accountant en een stagiaire, heeft een jaaromzet van € 450.000,=. ABC Incasso wordt voor een vrijblijvend gesprek uitgenodigd en hoort aan dat er sprake is van een debiteurensaldo van € 100.000,= (ouder dan 90 dagen.) Zelf hanteerde de belastingconsulent een betalingstermijn van 14 dagen. Zelf deed hij weinig aan debiteurenbeheer, omdat ‘hij het geen leuk werk vindt zijn klanten hierop aan te spreken’. Nadat wij hem hebben uitgelegd dat sommige klanten de ruimte nemen die aan hun wordt toegestaan indien het op betalen van facturen aankomt, bleek de belastingdeskundige onvermurwbaar. Helaas hebben sommige klanten de neiging de factuur van degene die het minste protesteert bij niet betaling, weer onderop de stapel te leggen. ABC Incasso heeft de ervaring dat juist bij de wat kleinere ondernemers er sprake is van een proces. Langzaam wordt de ondernemer ervan doordrongen dat zo niet langer te werken is en dat feitelijk de door hun geroemde klanten misbruik maken van de omstandigheid dat hij of zij zo coulant is. Wij zijn na onze eerste afspraak vertrokken met de vraag waar de grens dat wel ligt? Bij € 130.000 debiteurensaldo? Of misschien € 150.000,=? Dat komen we over een half jaar wel terug. Twee weken later hebben wij een plan opgesteld om de klanten van deze belastingdeskundige een begrijpelijke, zakelijke en correcte brief te sturen, waarin op betaling van de achterstallige facturen wordt aangedrongen. Deze brief werd bij niet betaling gevolgd door een belactie waarna een laatste aanmaning werd gestuurd, waarin wordt aangekondigd dat nu ABC Incasso zal worden ingeschakeld, hetgeen ‘wij gezien onze altijd zo prettige relatie bijzonder zouden betreuren’.

Binnen een half jaar werd zo het debiteurensaldo terug gebracht tot een alleszins acceptabele € 32.000,00!

Het terugbrengen van debiteurensaldi vereist een plan. De inhoud van dat plan zal worden toegesneden op de soort wanbetalers en de wensen van de klant. ABC Incasso komt graag vrijblijvend eens met u praten.