Gepubliceerd op 17 juli 2017

Het abc van duurzame energieopwekking

Warmtepompen en zonnepanelen komen pas duurzaam tot hun recht als ze van betrouwbare leveranciers komen en vakkundig worden geïnstalleerd en onderhouden. Installatiebedrijf Vossebelt BV weet de beste te selecteren en de werking voor jaren te garanderen. Het bedrijf dat dit jaar een halve eeuw bestaat combineert op dit vlak een grote expertise in het ontwerpen, installeren en onderhouden.

Voor een installatiebedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in verwarming en koeling is de huidige energietransitie niet de eerste in zijn soort. “We hebben de uitfasering van kolen en de omschakeling op gas meegemaakt, de opkomst van centrale verwarming, airco’s en HR ketels en staan nu aan het begin van de uitfasering van het aardgas”, zegt Hans Stek, directeur van het vijftien man sterke familiebedrijf. “Onze branche is dus altijd in beweging, maar wij hebben wel steeds in de voorste linie gestaan. Toen de certificering voor het installeren van luchtkoeling werd aangekondigd heeft mijn schoonvader direct een aanvraag ingediend. De certificerende instantie was hoogst verbaasd: ‘U weet toch dat het mkb is vrijgesteld?’ Maar mijn schoonvader dacht aan de toekomst wanneer het certificaat toch verplicht zou zijn.”

Blijvend verkrijgbaar
Dat vooroplopen vertaalt zich bij Vossebelt ook in de mogelijkheid tot het ontwerpen van een complete installatie of in ieder geval het voor de klant meedenken en meekijken bij het ontwerp van een derde. De opdrachtgever kan dus voor het volledige traject bij dit bedrijf terecht. Hans Stek: “En omdat wij gewoonlijk ook het onderhoud verrichten hebben we hetzelfde belang als onze klant bij het vinden van een betrouwbare leverancier voor de installatie zelf. In de markt voor duurzame energieopwekking bestaat helaas veel wildgroei. Sommige importeurs of fabrikanten zien snelle handel, andere verslikken zich in hun eigen succes. Het is van essentieel belang dat onderdelen ook na jaren nog verkrijgbaar zijn, anders ben je gedwongen een installatie in zijn geheel te vervangen en dat is prijzig. Wij zoeken naar de blijvende namen en testen soms de apparatuur uit in ons eigen bedrijfspand eer we ze aan onze klanten adviseren.

Verlengde garantie
Omdat Hans Stek en zijn medewerkers weten welke pompen en panelen in welke constellatie de meest betrouwbare prestaties leveren, durft Installatiebedrijf Vossebelt BV ook een verlengde garantie af te geven. Ondernemers hebben de neiging zich te veel laten leiden door beloftes over financieel rendement en te weinig oog te hebben voor risico’s. Dat rendement is er wel degelijk, zeker in deze tijden van extreem lage spaarrente, maar het wordt evenzeer beïnvloed door het storingsvrij produceren van warmte, koeling en elektra als door het opwekkingsvermogen van de installaties zelf. Er zijn ook ondernemers die té afwachtend zijn en pas willen overstappen op hernieuwbare energiebronnen als de techniek volledig is uitgekristalliseerd. “Maar dan kunnen ze lang wachten”, aldus Hans Stek. “Want de eerste vijftien tot twintig jaar zal er nog veel nieuws op de markt komen. In de tussentijd zal het aardgas echter schaarser en duurder worden. Wie nog jarenlang wacht had in de tussentijd al een groot deel van zijn investering kunnen terugverdienen. En wij zouden ervoor hebben gezorgd dat die installatie al die tijd zonder problemen zijn schone energie had opgewekt.” «

Installatiebedrijf Vossebelt BV
www.vossebelt.org

Tekst: Jeroen Kuypers / Fotografie: Ruud Voest