Gepubliceerd op 20 januari 2021

Help je medewerker bij carrièreswitch!

In onzekere tijden als nu, heb je als ondernemer vast je strategie voor de toekomst klaar. Je weet wat je moet doen om het hoofd boven water te houden en om – als de economie weer aantrekt – jouw bedrijf verder te laten ontwikkelen en groeien. Maar heb je ook de juiste mensen daarvoor? Wellicht is er behoefte aan instroom van nieuw talent en potentieel. Maar waar vind je die nieuwe medewerkers en hoe zorg je ervoor dat ze een soepele overstap naar jouw bedrijf maken? Snel omschakelen is van belang in deze tijd. FastSwitch helpt jou en je nieuwe medewerker daarbij. En maakt de regio sterker.

Arbeidsmobiliteit

De corona-uitbraak heeft nog eens extra duidelijk gemaakt dat de banenmarkt snel verandert. De komende jaren verdwijnen 1,3 miljoen banen, maar er komen ook 1,4 miljoen andere banen bij. Hoe krijg je mensen van de ene plek naar de andere? Saxion Parttime School zet met het programma FastSwitch vol in op een betere mobiliteit van de regionale arbeidsmarkt. Manager Martijn Braber: “Dat is hard nodig. Bedrijven merken dat hun medewerkers niet altijd (voldoende) meegroeien met het bedrijf of dat ze bepaalde kennis en capaciteiten missen. Een kortdurende, gerichte opleiding op maat helpt dan om als medewerker optimaal bij te kunnen dragen aan de strategische uitdagingen van je organisatie.”

FastSwitch

Soms is het beter iemand naar een andere werkgever te begeleiden. Maar dat blijkt niet zo eenvoudig: die baan is lastig te vinden, omdat mensen de (juiste) opleiding niet hebben. En als ze een opleiding willen doen, dan duurt die vaak te lang of ontbreekt het aan de benodigde praktijkervaringsplek. Een vicieuze cirkel dus voor werkgever en werknemer. Braber: “Wij doorbreken die met FastSwitch. Het unieke aan dit programma is, dat we met werkgevers, werknemers en sociale partners in de Stedendriehoek en de regio Twente op basis van de concrete behoefte samen een kort onderwijstraject ontwikkelen. Die multidisciplinaire aanpak werkt! Op een manier die de huidige arbeidsmarkt vraagt: kort, flexibel en op maat.”

Maatwerk

Martijn Braber benadrukt het belang van FastSwitch: “Arbeidsmobiliteit is geen gemakkelijk vraagstuk. De werkgever wil snel af van een ‘mismatch’ in personeel om de gewenste slag te kunnen maken met zijn bedrijf, de werknemer gaat vaak door een rouwproces, krijgt te maken met UWV, met oude en nieuwe werkgever, met kosten van een opleiding, etc. Het gaat hier om een maatschappelijk vraagstuk, dat niet alleen door werkgever en werknemer kan worden opgelost.” Juist in dat gat springt FastSwitch, door werkgever en werknemer te matchen, te ondersteunen en te helpen met de doorontwikkeling. Dat vergt maatwerk. Braber: “Die expertise hebben wij sinds jaar en dag. We hebben prachtig flexibel (bekostigd) diplomagericht onderwijs (kijk op: saxion.nl/deeltijd) en met diezelfde onderwijsmodules leveren we nu ook maatwerk en gerichte oplossingen aan bedrijven. Soms is een diploma nodig, soms volstaat een snelle upgrade met enkele modulen. Wij zetten in op gerichte ontwikkeltrajecten: van A naar B met de nodige leerinterventie, uitgaande van wat je medewerker nu kan en straks nodig heeft en met praktijkgerichte beroepsproducten. Ons onderwijs is vraag-gestuurd, dus als werkgever geef jij aan wat je nodig hebt. Mensen opleiden om bedrijven beter te maken, daar gaat het om.”

Uitrollen

Saxion Parttime School heeft met FastSwitch inmiddels goede ervaring opgedaan in het sociale domein. Martijn Braber: “Een boventallige medewerker naar een betekenisvolle baan begeleiden is natuurlijk prachtig voor de betreffende medewerker. Maar het bespaart ook de oude en nieuwe werkgever veel tijd, geld én een hoop energie en frustratie. Het maakt dus alle partijen toekomstbestendig. Exact dáár zit de kracht van FastSwitch. Samen de brug slaan van werk naar werk, met als resultaat de juiste match en een succesvolle carrièreswitch. Die aanpak willen we breder uitrollen. We doen dat met financiële steun van de provincie Gelderland. Daarvoor hebben we ook partners in andere sectoren nodig. We weten inmiddels dat het werkt. Dat een lerende arbeidsmarkt zorgt voor economisch herstel. Het maakt mensen beter, het maakt bedrijven beter, het maakt onze arbeidsregio beter en sterker.”


FastSwitch: samen met ons aan de slag?

Saxion Parttime School is op zoek naar bedrijven die zichzelf de vraag stellen: ‘Hoe kom ik aan de juiste mensen?’ Heb jij die vraag en/of wil je samen met ons op zoek naar het antwoord? Doe dan mee aan FastSwitch! Samen met jou en andere partners in het werkveld, sociale partners, overheid en  UWV gaan we ons inzetten voor een juiste match tussen werkgever en werknemer. We ontwikkelen nieuwe, hoogwaardige instroomtrajecten in de regio, om bedrijven succesvoller en daarmee de regio economisch sterker te maken. Doe je mee? Of wil je eerst meer weten? Ga naar saxion.nl/fastswitch voor meer informatie en/of aanmelding.


Michel Fruke werd in 2019 werkloos, na  vijftien jaar in de detailhandel te hebben gewerkt. Via het UWV kon hij meedoen aan een zij-instroomtraject. Dankzij de leergang Sociale Wijkteams deed hij werkervaring op in een wijkteam en volgde hij tegelijkertijd modules bij Saxion. Inmiddels is Michel wijkcoach bij Stichting Maatschappelijke Dienstverlening in Enschede en Haaksbergen.

‘In een jaar tijd is me ontzettend veel overkomen. Dit had ik echt niet kunnen dromen. Het is in de huidige maatschappij lastig om aan een baan te komen, zeker als je niet de juiste diploma’s hebt. Als ik zie hoe alle puzzelstukjes op hun plek zijn gevallen, ben ik echt een blij man en gemotiveerder dan ooit.’