Gepubliceerd op 9 mei 2019

Helena-concept maakt woningen kostenneutraal aardgasvrij

Helena Sustainable Innovations bedacht een renovatieconcept waarmee particuliere woningen kostenneutraal van het gas afgehaald kunnen worden. Met een slimme combinatie van PV- en PVT-panelen, een warmtepomp en een bodemlus kunnen bestaande woningen van energie worden voorzien. Met de gerealiseerde energiebesparing en subsidies kunnen de bewoners de renovatie financieren.

In 2018 is een particuliere woning aan de Briellestraat in Berkel en Rodenrijs succesvol gerenoveerd volgens het Helena-concept met behulp van onder meer PVT-panelen en een bodemwarmtepomp. Het gaat om in 2015 opgeleverde rijwoning met een epc van 0.6, die gasloos gemaakt is. In de havenbuurt in Berkel en Rodenrijs staan nog 900 woningen uit de periode 2002-2015 die allemaal een gasaansluiting hebben. Met het Helena all-electric-concept kunnen die allemaal gasloos gemaakt worden, denkt Fred Verhaaren van Helena Sustainable Innovations. Bijzonder aan het Helena-concept is dat zowel dak als bodem als bron gebruikt worden voor de verwarming van de woning. In het voor- en najaar is de thermische energie van de PVT-panelen op het dak normaalgesproken voldoende om de woning te verwarmen. Pas als de buitentemperatuur lager is dan de brontemperatuur wordt er een beroep gedaan op de bron. De proefwoning is gerealiseerd en voor een volgende fase wil Verhaaren de andere 58 woningen in hetzelfde woningblok renoveren. 24 van de 58 bewoners hebben inmiddels interesse getoond.

Financieel

Hoe het concept voor het aardgasloos maken van de particuliere woningen in Berkel en Rodenrijs financieel in elkaar zit, legt Verhaaren graag uit. “De renovatie kost ongeveer 25.000 euro per woning. De energiebesparing die we realiseren is gemiddeld ongeveer 100 euro per maand. Dit kunnen de bewoners in vijftien jaar financieren met behulp van een gemeentelijke lening. De andere 10.000 euro moet komen uit subsidies. Zo kan ook de particuliere bewoner kostenneutraal van het gas af.” Het project heeft ondersteuning gekregen vanuit de Innovatietender aardgasvrije woningen, wijken en gebouwen, die door de ministeries van BZK en EZK samen met RVO en de TKI Urban Energy begin 2018 is opgezet. De Provincie Zuid-Holland draagt met een subsidie bij aan de Pilot fase 2 ‘Huizenblok Berkelse Wal all-electric’. De gemeente Lansingerland zorgt ervoor dat de particuliere woningeigenaren via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting tegen gunstige voorwaarden hun eigen investering kunnen financieren.

Bron: Rvo.nl