Gepubliceerd op 23 juni 2017

HAN Faculteit Economie en Management heeft Centrum voor Circulaire Economie en Bedrijventerreinen opgericht

Binnen het instellingsplan van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is Sustainable – ingekleurd met energy & invironment – éen van de zwaartepunten.

Drs. Rob Westerdijk manager Circulaire Economie bij de Faculteit Economie en Management (FEM) van de HAN: “Er is een transformatie gaande van de lineaire naar de circulaire economie. Binnen de HAN krijgen de thema’s duurzaamheid en circulaire economie steeds meer invulling. Als kennisinstituut zijn we onder andere verbonden aan Circles een samenwerkingsverband in Oost-Nederland waarbinnen we werken aan het omvormen van de economie tot een systeem waarbij alle gebruikte grondstoffen hoogwaardig opnieuw worden gebruikt: de circulaire economie.”

Expertisecentrum
Rob vindt het belangrijk dat er zowel intern als extern steeds beter wordt samengewerkt. “Dat komt onder andere tot uiting in het onlangs door ons opgerichte Expertise Centrum voor Circulaire Economie en Bedrijventerreinen (CEBB). Binnen dit centrum werkt een scala aan lectoraten en studenten van de HAN samen aan vraagstukken vanuit het bedrijfsleven. Dat gaat niet van project op project maar structureel en in een duurzame samenwerking. Wij kunnen met onze kennis bedrijven en bedrijventerreinen concreet helpen met hun transitie. We nodigen hen dan ook van harte uit om met hun vraagstukken bij ons te komen.”

Jaarverslagen
Er is een nieuwe Industriële Revolutie gaande met verstrekkende gevolgen. Dat uit zich in nieuwe wetgeving en veranderende eisen aan bedrijfsprocessen. Zo worden bijvoorbeeld dieselmotoren steeds meer in Duitsland geweerd en in nog strengere wetgeving in Duitsland en Noorwegen in de maak. “We zijn op zoek naar een nieuw evenwicht. Multinationals zijn er al volop mee bezig, maar ook andere bedrijven zullen binnen niet al te lange tijd moeten voldoen aan nieuwe eisen. Als voorbeeld noemt Rob de jaarverslagen. “Eerder ging het vooral om het vastleggen van de financiële waarden van een bedrijf. Nu maken vooroplopende multinationals al geïntegreerde jaarverslagen waarin inzicht wordt gegeven hoe zij met de omgeving omgaan. Sommige sluiten aan de Sustainable development goals (SDG) van de VN.

Maar velen realiseren zich dat zij dienen te gaan voldoen aan de nieuwe jaarverslaggeving waar op 6 waarden inzicht wordt gegeven hoe de organisatie zich verhoudt met haar omgeving. Het gaat dan onder andere om materiële waarde ( bijv. hoe draag je zorg dat bijvoorbeeld gebouwen en het wagenpark blijven voldoen aan nieuwe duurzaamheidseisen); de intellectuele waarden (of wel wat voeg je toe aan de ‘slimheid’ van een regio?); de menselijke waarden (hoe zet je de kennis en kunde van je medewerkers zo goed mogelijk in?); de sociale & relationele waarden (een bedrijf is geen eiland maar bevindt zich altijd in een groter geheel) en de natuurlijke waarden (welke grondstoffen en energiebronnen gebruik je en draag je zorg voor het weer circulair inzetten van de reststromen?). In de transitie naar een circulaire economie ontwikkelen zich nieuwe businessmodellen; van verkoop en bezit bij de ander, naar behoud van bezit bij producent en serviceverlening voor de ander. Het CEBB organiseert de expertise op elk van de beschreven waarden. Als kennisinstituut voegen wij onder andere intellectuelen waarden toe aan de regio, wij maken er behoorlijke stappen in.”

Er vinden al interessante ontwikkelingen plaats binnen de transitie naar de circulaire economie. Mooie regionale voorbeelden zijn te vinden op onder andere de websites van: Interface, Auping, IJslander, Gispen, D-two. Rob ziet graag dat de uitdagingen opgepakt worden in de regio. “Er gaat veel veranderen de komende jaren, al dan niet met een wettelijke verplichting. Er liggen ook volop kansen voor bedrijven en bedrijventerreinen voor industriële symbiose en samenwerking en uitwisseling van materiaal, rest- en afvalstromen tussen bedrijven. Aan bedrijven de boodschap om er op tijd mee aan de slag te gaan. Wij zijn er graag bij als kennispartner.” «

www.han.nl

Tekst: Mathilde Lentjes / Fotografie: Liesbeth van Asselt