Gepubliceerd op 23 januari 2019

Haal met de CleanCampagne het maximale uit de energiebesparingsverplichting

Groningse ondernemers die energie en geld willen besparen, kunnen zich melden bij de CleanCampagne. Daar krijgen ze advies van experts over de mogelijkheden voor hun bedrijf. De campagne is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG). Ondernemers die meedoen voldoen daarmee ook aan hun wettelijke verplichting om energiemaatregelen te treffen.

Energiebesparing geeft veel kansen, maar waar liggen ze precies en wat levert het op? Met de CleanCampagne wordt voor je bedrijf inzichtelijk gemaakt welke energiemaatregelen er getroffen kunnen (en moeten) worden. De NMG werkt hiervoor samen met deskundige adviesbureaus. Zij stellen samen met jou een plan van aanpak op die bij de situatie van jouw bedrijf past.

De Natuur en Milieufederatie Groningen is een onafhankelijke organisatie die zich onder andere inzet voor de transitie naar een schonere energievoorziening. Energiebesparing is volgens de NMG het meest effectieve middel om CO2-uitstoot te verlagen en zo bij te dragen aan een gezonde leefomgeving.

Maatwerkadvies voor jouw bedrijf

Veel ondernemers zien de voordelen van energie besparen. Energiemaatregelen kunnen een substantiële kostenreductie opleveren. Ook is het voor veel bedrijven een manier om invulling te geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het maakt deel uit van het beleid om goed om te gaan met ons leefmilieu.

De CleanCampagne helpt een bedrijf hier invulling aan te geven. Geen standaard oplossingen, maar maatwerk. Met een bedrijfsscan geeft de cleanadviseur inzicht in de energiehuishouding. We brengen in beeld waar het energieverbruik van het bedrijf zit en welke maatregelen mogelijk zijn om minder energie te verbruiken of energieverliezen tegen te gaan. Samen met u vertalen we dit vervolgens naar een plan van aanpak voor uw bedrijf. Hierbij kijken we onder andere naar wettelijke verplichtingen, natuurlijke momenten om de maatregel te treffen, quick wins en financiering.

Goed voorbeeld doet volgen

Het mooie is dat veel ondernemers de voordelen van energie besparen inmiddels aan den lijve hebben ondervonden. Deze goede voorbeelden bieden we een podium bij de verschillende activiteiten die we organiseren. Een mooie promotie voor het bedrijf en inspiratie voor de nieuwe duurzame doener.

Maar ook mag positieve inzet actief beloond worden. Deelnemers aan de CleanCampagne die werk maken van energiebesparing, zetten we in het zonnetje. Zo kun je door jouw inspanning zomaar tijdens een basketbalwedstrijd met jouw bedrijfslogo op het shirt van Donar belanden!

Wil je weten wat de CleanCampagne voor jou kan betekenen? Kijk dat op www.cleancampagne.nl of neem contact op met ons op.

Energiebesparingsverplichting en toezicht

Er liggen niet alleen kansen voor bedrijven, maar ook verplichtingen. De Groningse gemeenten gaan de komende tijd strikter toezien op naleving van de Wet milieubeheer. Deze stelt dat bedrijven die jaarlijks minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aan aardgas verbruiken, energiemaatregelen moeten treffen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Daarbij moeten deze bedrijven per 1 juli van dit jaar actief melden bij de RVO welke maatregelen al getroffen zijn, de zogenoemde informatieplicht. Bedrijven die dit aangaat ontvangen hierover een brief van hun gemeente.

Er liggen dus niet alleen kansen, maar ook verplichtingen. Meedoen aan de CleanCampagne geeft invulling aan deze wettelijke verplichting.